• Thực trạng thu nộp quỹ bảo hiểm xã hội và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu nộp quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện nayThực trạng thu nộp quỹ bảo hiểm xã hội và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu nộp quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện nay

  Như mọi quốc gia trên thế giới, BHXH Việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước; điều này có thể dễ dàng lý giải bởi BHXH không chỉ liên quan đến hàng triệu lao động mà còn bởi nó có ý nghĩa rất lớn đối với cả những người phụ thuộc vào các ...

  doc84 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 2808 | Lượt tải: 1

 • Thực trạng về quỹ bảo hiểm xã hội của nước ta hiện nayThực trạng về quỹ bảo hiểm xã hội của nước ta hiện nay

  Bảo hiểm xã hội ở nước ta là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với người lao động. Vì vậy ngay từ những ngày đầu khi mới thành lập Nước, chế độ chính sách bảo hiểm xã hội đã được ban hành và do điều kiện đấu tranh giải phóng dân tộc, điều kiện kinh tế, xã hội đã từng bước được thực hiện đối với công nhân viên chức khu vực Nhà ...

  doc39 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 2417 | Lượt tải: 3

 • Thực trạng quản lý thu - Chi của bảo hiểm xã hội Việt NamThực trạng quản lý thu - Chi của bảo hiểm xã hội Việt Nam

  Sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Nhà nước ta đã sớm quan tâm tới chính sách BHXH, việc thực hiện chính sách BHXH được triển khai khá sớm. Những văn bản pháp luật về BHXH được lần lượt ban hành như: Sắc lệnh số 54/SL ngày 3/11/1945 của Chủ tịch chính phủ lâm thời quy định những căn cứ, điều kiện để công chức nhà nước được hưởng chế đ...

  doc74 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 2993 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Thực tế triển khai nghiệp vụ bảo hiểm thiết bị điện tử ở Công ty cổ phần bảo hiểm bưu điệnĐề tài Thực tế triển khai nghiệp vụ bảo hiểm thiết bị điện tử ở Công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện

  Sắp bước sang thế kỉ 21, thế kỉ của nền khoa học kĩ thuật đang phát triển với tốc độ nhanh chóng. Đất nước ta ngày càng hoà nhập hơn vào xu thế tiến bộ đó của thế giới, với những bước đi công nghiệp hoá, hiện đại hoá để trang bị cho cơ sở vật chất của chúng ta ngày càng tiên tiến hơn hiện đại hơn .Nhờ có chính sách đổi mới đúng đắn ấy của nhà nước ...

  doc79 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 4417 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Các giải pháp marketing đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Bảo hiểm nhân thọ Bắc GiangĐề tài Các giải pháp marketing đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Bảo hiểm nhân thọ Bắc Giang

  Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, hoạt động sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp diễn ra với sự cạnh tranh gay gắt. Trước ngưỡng cửa hội nhập, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải có những hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh, chiến lược thị trường và chiến lược cạnh tranh một cách đúng đán và sáng tạo sao cho phù hợp...

  doc24 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 2630 | Lượt tải: 5

 • Bảo hiểm hoả hoạn thực trạng - Giải pháp đối với Tổng Công ty Bảo ViệtBảo hiểm hoả hoạn thực trạng - Giải pháp đối với Tổng Công ty Bảo Việt

  Những năm gần đây, công cuộc đổi mới của Chính phủ với việc chuyển nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường đã mở ra cơ hội kinh doanh, làm ăn lớn cho các nhà đầu tư nước ngoài và góp phần đẩy nhanh tiến trình tư nhân hoá tại Việt Nam. Một trong những vấn đề đang được các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế quan tâm là bảo hi...

  doc40 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 2131 | Lượt tải: 1

 • Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba tại công ty cổ phần bảo hiểm PJICO giai đoạn 1995- 2000Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba tại công ty cổ phần bảo hiểm PJICO giai đoạn 1995- 2000

  Cùng với sự phát triển ngày càng cao của khoa học kỹ thuật, phương tiện sử dụng trong ngành giao thông vận tải cũng được cải tiến đến chóng mặt cả về số lượng lẫn chất lượng. Hàng năm có hàng nghìn phương tiện hoạt động được điều khiển từ con người thu: xe đạp, xe máy, ôtô. Song sóng với sự tiến bộ này là tình hình giao thông đường bộ ngày càng ph...

  doc67 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 2734 | Lượt tải: 3

 • Phân tích và đánh giá thực trạng kinh doanh của Công ty bảo hiểm nhân thọ Bắc GiangPhân tích và đánh giá thực trạng kinh doanh của Công ty bảo hiểm nhân thọ Bắc Giang

  Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, hoạt động sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp diễn ra với sự cạnh tranh gay gắt. Trước ngưỡng cửa hội nhập, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải có những hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh, chiến lược thị trường và chiến lược cạnh tranh một cách đúng đán và sáng tạo sao cho phù hợp...

  doc25 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 3704 | Lượt tải: 2

 • Lý luận chung về bảo hiểm xe cơ giới và trục lợi bảo hiểm xe cơ giớiLý luận chung về bảo hiểm xe cơ giới và trục lợi bảo hiểm xe cơ giới

  Xe cơ giới: Là tất cả các loại xe tham gia giao thông trên đường bộ bằng động cơ của chính chiếc xe đó, trừ xe đạp máy. Theo Luật giao thông đường bộ: tại Điều 3, Mục 13, 15. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi là xe cơ giới) gồm: xe ôtô, máy kéo, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự kể cả xe...

  doc138 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 2587 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Tình hình triển khai chương trình An sinh giáo dục tại công ty bảo hiểm nhân thọĐề tài Tình hình triển khai chương trình An sinh giáo dục tại công ty bảo hiểm nhân thọ

  Trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng vai trò con người. Không ngừng cải thiện nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân là mục đích hàng đầu của chế độ xã hội ta. Phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là một tất yếu khách quan được Đảng và Nhà n...

  doc60 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 2283 | Lượt tải: 4