• Thiết kế hệ thống Scada cho nhà máy vàng Bồng Miêu trên nền PCS7Thiết kế hệ thống Scada cho nhà máy vàng Bồng Miêu trên nền PCS7

  Thiết kế hệ thống SCADA trong nhà máy vàng Bồng Miêu trên nền PCS7 giúp nâng cao quá trình tự động hóa, tăng cường khả năng giám sát và điều khiển nhà máy. Hệ thống này có khả năng xử lý, lưu trữ dữ liệu, giám sát từ xa nhà máy qua mạng Internet. Ngoài ra còn đưa ra các cảnh báo, các nguy cơ tại nhà máy cho nhân viên vận hành biết để xử lý, đ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2820 | Lượt tải: 5

 • Đề tài Thiết kế mạch đồng hồ thời gian thựcĐề tài Thiết kế mạch đồng hồ thời gian thực

  Ngày nay nhân loại đang trải qua những sự phát triển vượt về mọi mặt.Trong đó điện tử, tự động hoá đóng một vai trò không nhỏ. Điện tử góp phần vào quá trình tự động hoá mọi thứ giúp con người hiện đại hoá cuộc sống. Vận dụng những kiến thức đã được học trong quá trình học tập ở trường nhóm em thực hiện đồ án I này. Đồ án này được áp dụng ch...

  pdf31 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 3532 | Lượt tải: 1

 • Đánh giá các thuật toán phát hiện tiếng nói dùng ngưỡng thích nghi và mạng Neural trong miền WaveletĐánh giá các thuật toán phát hiện tiếng nói dùng ngưỡng thích nghi và mạng Neural trong miền Wavelet

  Mục đích của bài báo là nghiên cứu các thuật toán phát hiện tiếng nói (VAD) dựa trên biến đổi Wavelet. Các thuộc tính được trích trong miền Wavelet sẽ được đem so sánh với các mức ngưỡng thích nghi hoặc được nhận dạng bởi mạng neural (NN) để thực hiện việc phân loại. Những thuật toán VAD này được đánh giá và so sánh với các phương pháp VAD ti...

  pdf5 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2173 | Lượt tải: 2

 • Phương pháp ước lượng xác suất thứ cấp dựa trên lý thuyết Entropy cực đại trong ứng dụng nén dữ liệuPhương pháp ước lượng xác suất thứ cấp dựa trên lý thuyết Entropy cực đại trong ứng dụng nén dữ liệu

  Mô hình hóa dữ liệu và mã hóa là hai quá trình quan trọng nhất của nén dữ liệu. Mã hóa được thực hiện tối ưu và hiệu quả với mã hóa số học. Tuy nhiên không thể tính toán mô hình tối ưu cho một nguồn dữ liệu cho trước. Bài báo sẽ giới thiệu phương pháp ước lượng xác suất thứ cấp. Trong đó mỗi mô hình sơ cấp ước lượng xác suất bit tiếp theo là ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2537 | Lượt tải: 4

 • Nghiên cứu các thuật toán mờ để giảm nhiễu tiếng vang trong miền phổ nhằm nâng cao chất lượng tiếng nóiNghiên cứu các thuật toán mờ để giảm nhiễu tiếng vang trong miền phổ nhằm nâng cao chất lượng tiếng nói

  Bài báo này nghiên cứu và đánh giá hiệu quả của hai kĩ thuật nâng cao chất lượng tín hiệu tiếng nói trong môi trường nhiễu tiếng vang. Phương pháp thứ nhất loại bỏ thành phần phổ tiếng vang bằng cách trừ giá trị trung bình ước lượng của logarit của phổ tần số. Phương pháp thứ hai thực hiện việc ước lượng hằng số thời gian của nhiễu tiếng vang...

  pdf6 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2495 | Lượt tải: 0

 • Giải pháp điều khiển nghẽn trong mạng chuyển mạch Burst quang bằng phương pháp lệch hướng điGiải pháp điều khiển nghẽn trong mạng chuyển mạch Burst quang bằng phương pháp lệch hướng đi

  Định tuyến lệch hướng là một phương pháp được dùng để giải quyết nghẽn trong mạng chuyển mạch burst quang. Mục đích của bài báo này là đưa ra một giải pháp hạn chế nghẽn bằng phương pháp định tuyến làm lệch hướng đi. Tại node trung gian nếu nghẽn xảy ra thì gói tin điều khiển sẽ được định tuyến để truyền đi trên một đường khác, như vậy tránh ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2571 | Lượt tải: 2

 • Tính toán, thiết kế tối ưu tuyến thông tin quang không dây ứng dụng trong điều kiện khí hậu Việt NamTính toán, thiết kế tối ưu tuyến thông tin quang không dây ứng dụng trong điều kiện khí hậu Việt Nam

  Bài cáo này đề nghị giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống mạng truy cập đầu cuối tại Việt Nam bằng cách ứng dụng kỹ thuật FSO như là 1 giải pháp Last Mile tốc độ cao. Trên cơ sở tìm hiểu kỹ thuật FSO, chúng tôi đánh giá khả năng ứng dụng của nó vào nước ta. Sau đó xây dựng lưu đồ thuật toán, ứng dụng vào việc tính toán tuyến FSO khoảng cách ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2888 | Lượt tải: 1