• Báo cáo Thủ tục phân tích trong kiểm toán tài chính tại Ernst & Young!Báo cáo Thủ tục phân tích trong kiểm toán tài chính tại Ernst & Young!

    Tháng 5 năm 1991 hoạt động kiểm toán độc lập Việt Nam ra đời sau thời gian dài thai nghén và khi đó chỉ có 2 công ty được BộTài chính thành lập với 15 nhân viên kiểm toán. Bây giờ nhìn lại 15 năm ra đời và phát triển của kiểm toán độc lập chúng ta càng thấy hết vai trò và vị trí của hoạt động kiểm toán trong nền kinh tế quốc dân. Từ loại hình hoạt ...

    pdf87 trang | Chia sẻ: dansaran | Ngày: 12/12/2012 | Lượt xem: 5083 | Lượt tải: 1

  • Nâng cao chất lượng kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT Chi nhánh Huyện Phú LộcNâng cao chất lượng kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT Chi nhánh Huyện Phú Lộc

    Việt Nam đã trở thành thành viên của Tổ chức thương mại thế giới (WTO), điều đó đã đem lại cho nền kinh tế nước ta nhiều cơ hội và thách thức mới. Trong bối cảnh toàn cầu hoá ngày càng sâu rộng, hoạt động kinh doanh trong nước trở nên năng động hơn bao giờ hết. Trong đó, ngành tài chính ngân hàng có sự chuyển biến mạnh mẽ và trở thành tâm điểm chú ...

    doc81 trang | Chia sẻ: dansaran | Ngày: 12/12/2012 | Lượt xem: 3313 | Lượt tải: 1