• Luận án Hội nhập kinh tế quốc tế với chuyển dịch cơ cấu kinh tế của CampuchiaLuận án Hội nhập kinh tế quốc tế với chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Campuchia

    Toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế trở thành một xu thế tất yếu đối với tất cả các quốc gia trên thế giới. Toàn cầu hoá giúp phần củng cố an ninh chính trị của mỗi quốc gia thông qua việc thiết lập các mối quan hệ đan xen, nhiều chiều, ở nhiều tầng nấc khác nhau giữa các quốc gia. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý là cốt lõi trong ch...

    doc187 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 12/01/2013 | Lượt xem: 2039 | Lượt tải: 5

  • Tóm tắt luận án Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh: Kinh nghiệm và giải phápTóm tắt luận án Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh: Kinh nghiệm và giải pháp

    Thực tiễn hơn 20 năm đổi mới, sự phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội nông thôn đã góp phần làm thay đổi diện mạo kinh tế, xã hội nông thôn, góp phần vào sự thành công của công cuộc xóa đói, giảm nghèo và thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn nước ta. Sự phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn không chỉ là vấn đề kinh tế ...

    pdf27 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 30/10/2012 | Lượt xem: 7561 | Lượt tải: 11