• Hoàn thiện công tác tiền lương cho xí nghiệp xe buýt 10-10Hoàn thiện công tác tiền lương cho xí nghiệp xe buýt 10-10

  Nước ta trong những năm gần đây nền kinh tế thị trường đã tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Hoạt động quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công Ých nói riêng cũng có những thay đổi cơ bản về chất. Sù thay đổi cơ bản trong công tác quản lý đi...

  doc78 trang | Chia sẻ: superlens | Ngày: 21/09/2015 | Lượt xem: 1512 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Trường SơnLuận văn Giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Trường Sơn

  1. Tính cấp thiết của đề tài Ngày nay trong các doanh nghiệp yếu tố con người luôn được đặt ở vị trí hàng đầu. Người lao động chỉ phát huy hết khả năng lao động của mình khi sức lao động của họ bỏ ra được đền bù xứng đáng mà sự đền bù xứng đáng ở đây tất nhiên không gì khác đó chính là tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương. Tiền lương là ngu...

  doc71 trang | Chia sẻ: superlens | Ngày: 21/09/2015 | Lượt xem: 3019 | Lượt tải: 12

 • Kiểm toán vốn bằng tiềnKiểm toán vốn bằng tiền

  Vốn bằng tiền là những tài sản có thể dùng để dự trữ, tích lũy và làm phương tiện để thanh toán như: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển Tiền mặt tại quỹ bao gồm cả nguyên tệ và ngoại tệ hiện có tại quỹ của đơn vị. Tiền gửi ngân hàng bao gồm tiền nguyên tệ và ngoại tệ được gửi tại ngân hàng. Tiền đang chuyển là tiền đang trong quá ...

  ppt15 trang | Chia sẻ: superlens | Ngày: 21/09/2015 | Lượt xem: 5106 | Lượt tải: 4

 • Kiểm toán nợ phải trảKiểm toán nợ phải trả

  - Nợ phải trả là khoản mục quang trọng trên báo cáo tài chính đối với những đơn vị sử dụng nguồn tài trợ ngoài vốn chủ sở hữu. - Những sai lệch về nợ phải trả có thể gây ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính về các mặt: Tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh.

  ppt13 trang | Chia sẻ: superlens | Ngày: 21/09/2015 | Lượt xem: 8051 | Lượt tải: 7

 • Kiểm toán hàng tồn khoKiểm toán hàng tồn kho

  Hàng tồn kho là tài sản lưu động của doanh nghiệp biểu hiện dưới dạng vật chất cụ thể dưới nhiều hình thức khác nhau, tùy từng loại hình doanh nghiệp và đặc điểm hoặt động kinh doanh của doanh nghiệp. + Hàng tồn kho trong doanh nghiệp thương mại gồm: hàng hóa dự trữ cho lưu động ( kể cả hàng đem gửi bán và hàng hóa đang đi đường ). + Hàng tồn kh...

  pptx23 trang | Chia sẻ: superlens | Ngày: 21/09/2015 | Lượt xem: 2836 | Lượt tải: 8

 • Kiểm toán giá vốn và hàng tồn khoKiểm toán giá vốn và hàng tồn kho

  -Hàng tồn kho thường chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản, dễ xảy ra các sai sót hoặc gian lận lớn. -Trong kế toán, có nhiều phương pháp định giá hàng tồn kho. -Việc xác định giá trị hàng tồn kho ảnh hưởng trực tiếp tới giá vốn hàng bán và ảnh hưởng trọng yếu tới lợi nhuận thuần trong năm. - Hàng tồn kho được bảo quản và cất trữ ở nhiề...

  ppt61 trang | Chia sẻ: superlens | Ngày: 21/09/2015 | Lượt xem: 6420 | Lượt tải: 18

 • Kiểm soát tiền lương và các khoản trích theo lương do công ty kiểm toán ABC thực hiệnKiểm soát tiền lương và các khoản trích theo lương do công ty kiểm toán ABC thực hiện

  Tiền lương là phần thù lao lao động được biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động căn cứ vào thời gian, khối lượng và chất lượng công việc. Về bản chất, tiền lương là biểu hiện bằng tiền của giá cả sức lao động. Mặc khác, tiền lương còn là đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần hăng hái lao động, kích thích và tạo mối quan tâm ...

  pptx42 trang | Chia sẻ: superlens | Ngày: 21/09/2015 | Lượt xem: 5231 | Lượt tải: 17

 • Khóa luận KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HÓA ACSVKhóa luận KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HÓA ACSV

  Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhu cầu sử dụng các dịch vụ hàng hóa như đóng gói, vận chuyển, giao nhận. ngày càng gia tăng và đã trở thành yếu tố thiết yếu góp phần thúc đẩy sản xuất, lưu thông, phân phối hàng hóa, thúc đẩy thương mại hàng hóa phát triển trong phạm vi quốc gia và quốc tế. Để ...

  doc94 trang | Chia sẻ: superlens | Ngày: 21/09/2015 | Lượt xem: 13062 | Lượt tải: 16

 • Chuyên đề Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH dịch vụ VESCOChuyên đề Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH dịch vụ VESCO

  Qua nghiên cứu, chúng ta đã nhận thấy trong quản lý kinh tế, quản lý con người là vấn đề cốt lõi nhất, tinh tế nhất, và đồng thời cũng phức tạp nhất. Khai thác được những tiềm năng chính là chìa khoá thành để mỗi doanh nghiệp đạt được thành công trong sản xuất kinh doanh. Vì vậy việc phân chia và kết hợp các lợi ích phải được xem xét một cách kỹ lư...

  doc67 trang | Chia sẻ: superlens | Ngày: 21/09/2015 | Lượt xem: 6174 | Lượt tải: 10

 • Đề tài Kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty Cổ Phần sản xuất bao bì và hàng xuất khẩuĐề tài Kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty Cổ Phần sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu

  Trong nền kinh tế thị trường mục tiêu quan trọng nhất của các doanh nghiệp là lợi nhuận. Để thực hiện được điều này các nhà quản lý doanh nghiệp phải tìm ra mọi biện pháp để giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, mở rộng thị phần và tăng lợi nhuận đảm bảo sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao. Chi phí nguyên vật liệu là một trong những yếu tố...

  doc80 trang | Chia sẻ: superlens | Ngày: 21/09/2015 | Lượt xem: 3495 | Lượt tải: 10