• Tiểu luận Sự ra đời triết học Mác tạo ra bước ngoặt cách mạng trong lịch sử phát triển triết họcTiểu luận Sự ra đời triết học Mác tạo ra bước ngoặt cách mạng trong lịch sử phát triển triết học

  Triết học là hình thái ý thức xã hội, là học thuyết vềnhững nguyên tắc chung của tồn tại và nhận thức, là thái độcủa con người đối với thếgiới, là khoa học về những quy luật chung nhất của tựnhiên, xã hội và tưduy. Triết học ra đời và phát triển cho đến nay đã có lịch sửgần 3000 năm. Cuộc đấu tranh giữa chủnghĩa duy vật và chủnghĩa duy tâm g...

  pdf21 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 12/08/2014 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Triết học Mác – LêninĐề tài Triết học Mác – Lênin

  Vào những năm 40 của thếkỷXIX do tác động của cuộc cách mạng trong công nghiệp làm cho lực lượng sản xuất phát triển mạnh mẽ. Phương thức sản xuất tưbản chủnghĩa được củng cốvững chắc và trởthành xu thếphát triển của nền sản xuất xã hội. Nước Anh đã hoàn thành cuộc cách mạng công nghiệp và trởthành cường quốc công nghiệp. ỞPháp, cuộc cách...

  pdf17 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 12/08/2014 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Triết học Hêghen và ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hóa tinh thần của thời đạiTiểu luận Triết học Hêghen và ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hóa tinh thần của thời đại

  Vào thời của mình, F.Enghen đã từng nói:”Một dân tộc đứng vững trên đỉnh cao khoa học thì không thểkhông có tưduy lý luận”, nhưng tưduy lý luận ấy “cần phải được hoàn thiện và muốn hoàn thiện nó thì cho tới nay, không có một cách nào khác hơn là nghiên cứu toàn bộtriết học thời trước” vì “triết học là sựtổng kết lịch sửtư duy”(Hêghen). Mặt k...

  pdf25 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 12/08/2014 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Triết học hêghen và sự ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hoá tinh thần của thời đạiTiểu luận Triết học hêghen và sự ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hoá tinh thần của thời đại

  Trong số các nhà triết học vĩ đại nhất, không thể không kể tới Phriđrích Hêgen ngƣời đã cùng Lút vích Phoiơbăc và các nhà triết học Đức đƣơng thời khác tạo ra một trong những tiền đề lý luận cần thiết cho việc hình thành chủ nghĩa Mác. Không chỉ là đại biểu tiêu biểu của nền triết học cổ điển Đức, Hêgen đã đem lại cho triết học địa vị vốn c...

  pdf27 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 12/08/2014 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Những thành tựu và hạn chế của chủ nghĩa duy vật tây âu thời cận đạiTiểu luận Những thành tựu và hạn chế của chủ nghĩa duy vật tây âu thời cận đại

  Lịch sử triết học từ cổ đại đến nay là lịch sử đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm. Chủ nghĩa duy vật đã trải qua con đường phát triển lâu dài và tùy thuộc vào lịch sử đời sống vật chất của xã hội (trước hết là cơ sở kinh tế), mối quan hệ của triết học với tư tưởng chính trị, pháp quyền, tôn giáo, trình độ phát triển của kh...

  pdf24 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 12/08/2014 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Tư tưởng triết học của rơnê đềcáctơTiểu luận Tư tưởng triết học của rơnê đềcáctơ

  Đềcáctơ sinh ngày 31 tháng 3 năm 1596 tại một thị trấn nhỏ tỉnh Tourin. Năm 19 tuổi, sau khi kết thúc phổ thông trung học Đềcáctơ theo học ngành luật và y tại trường đại học của thành phố Puatie. Ba năm sau Đềcáctơ chuyển sang Hà Lan học tiếp. Cũng năm đó Đềcáctơ viết tác phẩm đầu tiên “Luận về âm nhạc”. Trong khoảng thời gian từ 1619 đến 16...

  pdf20 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 12/08/2014 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Tư tưởng triết học của R. Descartes và sự ảnh hưởng của nó đến nền văn minh Phương Tây hiện đạiTư tưởng triết học của R. Descartes và sự ảnh hưởng của nó đến nền văn minh Phương Tây hiện đại

  Em chân thànhcảm ơn thầy đã giúp em có được những kiến thứcrộnghơnvề triếthọccũng như những hiểu biết sâuhơnvề thế giới quan và phương pháp luận qua những bàihọccủa thầy. Với những hiểu biết khiêmtốncủa emvề TriếtHọc nói chung và TriếtHọc Descartes nói riềng, rất mong được thầyhướngdẫn thêm trong đề tài “Tưtưởng triếthọccủa R. Descartes vàsự...

  pdf27 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 12/08/2014 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Tư tưởng triết học của phơrăngxít bêcơn và sự ảnh hưởng của nó đến nền văn minh phương tây hiện đạiTiểu luận Tư tưởng triết học của phơrăngxít bêcơn và sự ảnh hưởng của nó đến nền văn minh phương tây hiện đại

  “Triết học chân chính chỉlà triết học truyền đạt chính xác nhất tiếng nói của bản thân thếgiới và được viết dưới những sựchỉdẫn của thếgiới” (Ph.Bêcơn) Từtrước đến nay, có rất nhiều khái niệm vềtriết học. Nhưng dù hiểu theo nghĩa nào thì từthời cổxưa, triết học đã là một bộmôn tổng hợp bao gồm các lĩnh vực tri thức khác nhưcơhọc, lý học, ...

  pdf35 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 12/08/2014 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Trình bày và phân tích những tư tưởng triết học cơ bản của triết gia Francis BaconĐề tài Trình bày và phân tích những tư tưởng triết học cơ bản của triết gia Francis Bacon

  Lịch sử triết học từ thời cổ đại đến nay l à lịch sử đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm. Trong suốt lịch sử chiều d àilịch sử về triết học th ì có những lúc chủ nghĩa duy vật thắng thế nh ưng có đôi lúc th ì chủ nghĩa duy tâm hoàn toàn áp đ ảo chủ nghĩa duy vật. Triết học ph ương Tây trung đ ại là một triết học mang đầy tính ...

  pdf22 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 12/08/2014 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Lịch sử triết học tây âu thời phục hưng - Cận đại là lịch sử tìm kiếm những phương pháp hiệu quả để chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn cho giai cấp tư sảnTiểu luận Lịch sử triết học tây âu thời phục hưng - Cận đại là lịch sử tìm kiếm những phương pháp hiệu quả để chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn cho giai cấp tư sản

  Thời kì Phục hưng của các nước Tây Âu l à giai đoạn lịch sử quá độ từ x ã hội phong kiến sang xã hội tư bản (thế kỷ XV -XVI). Tính chất quá độ đó biểu hiện tr ên tất cả các mặt của đời sống kinh tế, chính trị -xã hội, văn hoá t ư tưởng thời kì này. Về kinh tế: Bắt đầu từthếkỉXV, ởTây Âu, chếđộphong kiến với nền sản xuất nhỏvà các đạo luật hà kh...

  pdf27 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 12/08/2014 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0