• Tiểu luận Chứng nhận xuất xứTiểu luận Chứng nhận xuất xứ

  Giấy chứng nhận xuất xứ là chứng từ do nhà sản xuất hoặc do cơ quan có thẩm quyền, thường là Phòng Thương mại/ Bộ Thương mại/ Bộ Công Thương cấp để xác nhận nơi sản xuất hoặc khai thác ra hàng hoá. Giấy chứng nhận xuất xứ là cơ sở để xác định nguồn gốc xuất xứ hàng hoá

  pdf61 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 14/08/2014 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Công tác Chuyển Nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sảnTiểu luận Công tác Chuyển Nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản

  Chuyển nhượng quyền sử dụng đất thường được gọi là mua bán đất,bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất được gọi là bên bán đất,bên nhận chuyển nhượng gọi là bên mua đất

  pptx17 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 14/08/2014 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Chính sách nông nghiệp điển hình trên thế giớiTiểu luận Chính sách nông nghiệp điển hình trên thế giới

  Trên thế giới, nông nghiệp được coi là một lĩnh vực quan trọng không thể thiếu được trong chiến lược phát triển kinh tế của mỗi nước. Do đó sản xuất nông nghiệp không những cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, đảm bảo nguồn nguyên liệu cho các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm m...

  pdf28 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 14/08/2014 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Hoạch định chính sách nông nghiệpTiểu luận Hoạch định chính sách nông nghiệp

  Chính sách được xác định như là đường lối hành động mà Chính phủ lựa chọn đối với một lĩnh vực của nền kinh tế, kể cả các mục tiêu mà Chính phủ tìm kiếm và sự lựa chọn các phương pháp để theo đuổi các mục tiêu đó. [3; trang 10] Chuyên đề này đề cập tới những vấn đề lý luận cơ bản về hoạch định chính sách như bản chất của hoạch định ch ính sá...

  pdf22 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 14/08/2014 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện luật đầu tư trong tình hình hội nhập quốc tế và toàn cầu hóaTiểu luận Các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện luật đầu tư trong tình hình hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa

  Về thủ tục đầu tư Nên bãi bỏ các quy định liên quan đến thủ tục đăng ký đầu tư, thẩm tra đầu tư trong Luật đầu tư. Lý do: Thống nhất: (1) Có sự trùng lặp rất lớn giữa thủ tục đầu tư và thủ tục đất đai. Hợp lý: (2) Giá trị pháp lý của GCNĐT là không rõ ràng; không giúp nhà đầu tư giảm bớt các thủ tục khác, mà tạo thêm một thủ tục; đồng thời ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 14/08/2014 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Thực trạng áp dụng luật đầu tư hiện nay tại Việt NamTiểu luận Thực trạng áp dụng luật đầu tư hiện nay tại Việt Nam

  KCN, KCX h ình thành và phát triển ở Việt Nam gắn liền với công cuộc đổi mới, mở cửa nền kinh tế đ ược khởi xướng từ Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI (năm 1986) Đầu thập kỷ 90 của thế kỷ thứ 20, trong bối cảnh nền kinh tế và đời sống xã hội nước ta bị tác động mạnh mẽ bởi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, sự sụp ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 14/08/2014 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Chính sách tỷ giá và tác động của tỷ giá hối đoái tới cán cân thương mại Việt Nam giai đoạn từ 1989 đến 2013Tiểu luận Chính sách tỷ giá và tác động của tỷ giá hối đoái tới cán cân thương mại Việt Nam giai đoạn từ 1989 đến 2013

  Tầm quan trọng và vai trò của tỷ giá hối đoái gắn liền với quá trình lớn mạnh không ngừng của nền kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế. Giống như vai trò của giá cả trong nền kinh tế thị trường, tỷ giá hối đoái có tác động quan trọng đến những biến đổi của nền kinh tế mỗi quốc gia. Thực tế cho thấy một chính sách tỷ giá hối đoái hợp lý c...

  pdf37 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 14/08/2014 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Thu ngân sách nhà nước tại Thành phố Cần Thơ – Thực trạng và giải phápTiểu luận Thu ngân sách nhà nước tại Thành phố Cần Thơ – Thực trạng và giải pháp

  Ngân sách nhà nước và vấn đề thu chi ngân sách nhà nước đến nay vẫn luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng, Chính phủ, các cơ quan chức năng và mọi người dân bởi vai trò quan trọng không thể thiếu của nó. Sự tồn tại và phát triển của một nhà nước luôn luôn cần thiết phải có một nguồn lực tài chính đảm bảo cho các hoạt động của các tổ chức, ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 14/08/2014 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Bài thuyết trình Cán cân thanh toán thực trạng Việt Nam và giải phápBài thuyết trình Cán cân thanh toán thực trạng Việt Nam và giải pháp

  -ĐịnhnghĩavềCáncânthanhtoánquốctế -Phânloại -Vaitrò -Cácthànhphầntrongcáncânthanhtoánquốctế -Cáctrạngtháicủacáncânthanhtoán

  pdf38 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 14/08/2014 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Bài Các phương thức thanh toán quốc tếTiểu luận Bài Các phương thức thanh toán quốc tế

  Thanh toán quốc tế là việc thực hiện các nghĩa vụ chi trả và quyền hƣởng lợi về tiền tệ phát sinh trên cơ sở hoạt động kinh tế và phi kinh tế giữa các tổ chức, cá nhân nƣớc này đối với tổ chức, cá nhân nƣớc khác, hay giữa một quốc gia với tổ chức quốc tế, thông qua quan hệ giữa các ngân hàng của các nƣớc liên quan

  pdf31 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 14/08/2014 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0