• Khóa luận Nghiên cứu chính sách phân phối của công ty unilever Việt Nam – bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt NamKhóa luận Nghiên cứu chính sách phân phối của công ty unilever Việt Nam – bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam

  Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế trong những năm qua đã chi phối mạnh mẽ đến đời sống kinh tế của Việt Nam và mở ra rất nhiều vận hội mới để phát triển đất nước. Trong đó phải kể đến sự đóng góp tích cực của các nhà đầu tư trong và ngoài nước cho tốc độ tăng trưởng ấn tượng hàng năm. Sự xâm nhập thị trường ngày một nhiều của các doanh ngh...

  pdf102 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 13/08/2014 | Lượt xem: 80 | Lượt tải: 3

 • Khóa luận Niêm yết chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Thực trạng và giải phápKhóa luận Niêm yết chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

  Trong tiến trình đổi mới nền kinh tế Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm đến việc xây dựng và hoàn thiện phát triển thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó có thị trường tiền tệ, thị trường hối đoái và thị trường chứng khoán. Quan điểm của Đảng và Nhà nước thể hiện sự quyết tâm, kiên định xây dựng ngày càng đ...

  pdf105 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 13/08/2014 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Cam kết về dịch vụ bảo hiểm trong WTO của Việt Nam và giải pháp thực hiệnKhóa luận Cam kết về dịch vụ bảo hiểm trong WTO của Việt Nam và giải pháp thực hiện

  Ngày 7/11/2006 đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử phát triển kinh tế của Việt Nam- Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới WTO sau 11 năm đàm phán. Bước ra “biển lớn” kinh tế Việt Nam đón nhận được rất nhiều cơ hội và điều kiện thuận lợi để phát triển, song bên cạnh những thuận lợi, chúng ta cũng...

  pdf99 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 13/08/2014 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Hoạt động nhượng quyền kinh doanh trong quá trình thâm nhập quốc tế của các doanh nghiệp Việt NamKhóa luận Hoạt động nhượng quyền kinh doanh trong quá trình thâm nhập quốc tế của các doanh nghiệp Việt Nam

  Xuất hiện trong khoảng chục năm trở lại đây, nhƣợng quyền kinh doanh đã từ lâu không còn là một khái niệm xa lạ với các doanh nghiệp Việt Nam. Những thƣơng hiệu có tên tuổi nhƣ cà phê Trung Nguyên, Phở 24, thời trang Foci, hay bánh kẹo Kinh Đô là những điển hình thành công trong việc áp dụng mô hình kinh doanh này ở nƣớc ta. Thị trƣờng nhƣợ...

  pdf107 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 13/08/2014 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Thu hút đầu tư trực tiếp nƣớc ngoài của singapore và một số bài học kinh nghiệm cho Việt NamKhóa luận Thu hút đầu tư trực tiếp nƣớc ngoài của singapore và một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

  Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ, quốc gia nào biết nắm bắt cơ hội, biết vận dụng linh hoạt thời cơ trong xu hƣớng chung để phục vụ cho sự phát triển kinh tế của mình, quốc gia đó sẽ gặt hái đƣợc nhiều thành công. Thu hút FDI cũng là một trong những xu thế đó. Thực tiễn chứng minh có rất nhiều quốc gia đã đạt đƣợ...

  pdf97 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 13/08/2014 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Giải pháp phát triển hệ thống bán lẻ hiện đại tại Việt NamKhóa luận Giải pháp phát triển hệ thống bán lẻ hiện đại tại Việt Nam

  Trong những năm gần đây, cùng với tiến trình mở cửa hội nhập kinh tế của đất nƣớc và sự phát triển của kinh tế xã hội, các loại hình phân phối hiện đại theo mô hình của các nƣớc tiên tiến nhƣ siêu thị, cửa hàng tiện lợi, trung tâm thƣơng mại đã xuất hiện ngày càng phổ biến tại một số đô thị lớn tại Việt Nam để đáp ứng nhu cầu mua sắm ngày c...

  pdf96 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 13/08/2014 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Các giải pháp phát triển hoạt động xuất khẩu hàng dệt may của công ty sản xuất xuất nhập khẩu tổng hợp haprosimexKhóa luận Các giải pháp phát triển hoạt động xuất khẩu hàng dệt may của công ty sản xuất xuất nhập khẩu tổng hợp haprosimex

  Ngày nay, quốc tế hoá đang là xu thế chung của toàn cầu. Không một quốc gia nào có thể thực hiện một chính sách đóng cửa mà có thể tăng trƣởng kinh tế mạnh mẽ đƣợc. Trong bối cảnh đó thƣơng mại quốc tế là một lĩnh vực hoạt động đóng vai trò quan trọng thúc đẩy nền kinh tế trong nƣớc hội nhập với nền kinh tế thế giới. Hàng dệt may đƣợc coi l...

  pdf108 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 13/08/2014 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Giải pháp phát triển nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực thực phẩm tại Việt NamKhóa luận Giải pháp phát triển nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực thực phẩm tại Việt Nam

  Nhượng quyền thương mại (Franchise) là một phương thức kinh doanh đã ra đời và phát triển trên thế giới hơn 6 thập kỷ qua, đặc biệt phổ biến ở các nước Âu - Mỹ và được đánh giá là mô hình kinh doanh có tính ưu việt nổi bật, đem lại thành công cho nhiều thương hiệu hàng đầu thế giới, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của những nền kinh tế ...

  pdf118 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 13/08/2014 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Giải pháp phát triển ngành công nghiệp phụ trợ dệt may Việt NamKhóa luận Giải pháp phát triển ngành công nghiệp phụ trợ dệt may Việt Nam

  Ngành dệt may có một vị trí vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế cũng như trong quá trình công nghiệp hoá của nhiều quốc gia trên thế giới, vì nó phục vụ nhu cầu thiết yếu của con người và không ngừng phát triển theo tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Quá trình lịch sử phát triển của những nước công nghiệp tiên tiến trên t...

  pdf101 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 13/08/2014 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Tái bảo hiểm tài sản ở bảo việt: thực trạng và giải phápKhóa luận Tái bảo hiểm tài sản ở bảo việt: thực trạng và giải pháp

  Hoạt động bảo hiểm trên thế giới đã ra đời từ lâu với vai trò bảo vệ cho những ng-ời tham gia bảo hiểm khỏi những tổn thất lớn có thể về mặt tài chính khi xảy ra các rủi ro. Đồng thời, hoạt động bảo hiểm còn cótác dụng rất lớn trong việc huy động vốn trong xã hội để đầu t-trở lại phát triển nền kinh tế. Với tính nhân đạo và tác dụng tích cự...

  pdf96 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 13/08/2014 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0