• Đề tài thảo luận: Quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất với các quy hoạch khácĐề tài thảo luận: Quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất với các quy hoạch khác

  Qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội mà nội dung của nó mang tính chiến lược chỉ đạo sự phát triển kinh tế - xã hội. Qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội là một trong những tài liệu tiền kế hoạch cung cấp căn cứ khoa học cho việc xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

  pptx21 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 26/07/2017 | Lượt xem: 68 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Xây dựng phong tràotoàn dân bảo vệ an ninh tổ quốcTiểu luận Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

  Mục đích: Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giúp người học nhận thức đúng về vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự ; có ý thức tự giác, tích cực tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh - trậ...

  pptx32 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 26/07/2017 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Cách mạng, chính qui, tinh nhuệ, từng bước hiện đạiĐề tài Cách mạng, chính qui, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

  Quản lý là một hoạt động phổ biến diễn ra trong mọi hoạt động xã hội, nó là các hoạt động mang tính định hướng, có chủ định của chủ thể quản lý đến đối tượng quản lý, nhằm đạt được mục đích đề ra. Quản lý luôn đóng vai trò to lớn đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội, nó được coi là trung tâm điểu khiển các hoạt động xã hội. Trong cơ cấu tồ...

  doc21 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 26/07/2017 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0

 • Niên luận: Vai trò của phương pháp thuyết phục và phương pháp cưỡng chế trong quản lý hành chính nhà nước. thực tiễn trên địa bàn thành phố HuếNiên luận: Vai trò của phương pháp thuyết phục và phương pháp cưỡng chế trong quản lý hành chính nhà nước. thực tiễn trên địa bàn thành phố Huế

  Quản lí hành chính nhà nước (QLHCNN) là quản lí nhà nước trong lĩnh vực hành pháp trên cơ sở theo quy định của Hiến pháp, luật, pháp lệnh của cơ quan lập pháp nhằm tổ chức chỉ đạo công cuộc xây dựng kinh tế, văn hóa, giáo dục, an ninh, quốc phòng, hành chính, chính trị. Hoạt động quản lí này được các chủ thể có thẩm quyền thực hiện thông qua những ...

  docx33 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 26/07/2017 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Học thuyết Phật giáo nguyên thủy và ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hóa - Xã hội Việt NamĐề tài Học thuyết Phật giáo nguyên thủy và ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hóa - Xã hội Việt Nam

  Phật giáo là một trào lưu triết học tôn giáo xuất hiện vào khoảng cuối thế kỷ thứ VI trước Công nguyên gắn liền với những điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội của Ấn Độ lúc bấy giờ. Về điều kiện tự nhiên: Ấn Độ cổ đại là một lục địa lớn ờ phía Nam châu Á, có những yếu tố địa lý rất trái ngược nhau: Vừa có núi cao, lại vừa có biển rộng; vừa có sông...

  doc24 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 26/07/2017 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Nghiên cứu mô hình ngôn ngữ n-Gram và ứng dụng trong bài toán thêm dấu cho tiếng việt không dấuĐề tài Nghiên cứu mô hình ngôn ngữ n-Gram và ứng dụng trong bài toán thêm dấu cho tiếng việt không dấu

  Trong lĩnh vực xử lí ngôn ngữ tự nhiên, sử dụng các mô hình ngôn ngữ sẽ giúp giới hạn không gian tìm kiếm để có các giải pháp tốt nhất có thể có trong khoảng thời gian ngắn. Chúng ta cần ƣớc lƣợng độ hợp lý của câu văn đƣợc đƣa ra trong ngôn ngữ thực tế. Trong thực tế, chúng ta có thể thực hiện từng phần, mỗi phần là một chuỗi các từ. Vì ngôn n...

  pdf71 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 26/07/2017 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0

 • Đồ án Nâng cao chất lượng dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tàiĐồ án Nâng cao chất lượng dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài

  Lịch sử phát triển của nhân loại ở bất kỳ thời đại nào, quốc gia nào, thì con người luôn là động lực của sự phát triển nhanh và bền vững mà nhân tố quyết định chính là những người tài giỏi và tâm huyết. Chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo chính là chăm lo phát triển nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài cho lớp lớp các t...

  doc34 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 26/07/2017 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 1

 • Bài thuyết trình: Mô hình dạy học kết hợp (blended learning)Bài thuyết trình: Mô hình dạy học kết hợp (blended learning)

  Blended Learning là mô hình học tập kết hợp giữa học trên lớp (gồm: bài giảng, thảo luận, bài tập, tài liệu hướng dẫn, tài liệu liên quan tới môn học, phòng thí nghiệm) và học trực tuyến (gồm: khảo sát trực tuyến, thư điện tử, thảo luận qua mạng, diễn đàn trên mạng, truyền thông đa phương tiện, tài liệu ...

  ppt17 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 26/07/2017 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0

 • Bài thu hoạch: Kỹ năng làm việc nhómBài thu hoạch: Kỹ năng làm việc nhóm

  Bài thơ “Hòn đá” của Hồ Chí Minh viết như thế này: “Hòn đá to, hòn đá nặng Chỉ một người, nhấc không đặng Hòn đá nặng, hòn đá bền Chỉ một người, nhấc không lên Hòn đá to, hòn đá nặng Nhiều người nhấc, nhấc lên đặng Biết đồng sức, biết đồng lòng Việc gì khó, làm cũng xong ” Qua bài thơ trên cho thấy, kỹ năng làm việc nhóm (Team work skill...

  docx15 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 26/07/2017 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0

 • Hành động cầu khiến trong Tiếng ViệtHành động cầu khiến trong Tiếng Việt

  Hành động cầu khiến nói riêng và hành động ngôn từ (speech acts) nói chung là những vấn đề thuộc về ngữ dụng học, một phân ngành của ngôn ngữ học phát triển khá mạnh mẽ từ những năm 70 của thế kỷ XX trở lại đây. Ngữ pháp truyền thống đã có nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến câu cầu khiến nhưng chủ yếu xoay quanh vấn đề “phân loại câu theo m...

  pdf118 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 26/07/2017 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 1