• Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm K3 – J4 thuộc tỉnh Hà GiangThiết kế tuyến đường qua 2 điểm K3 – J4 thuộc tỉnh Hà Giang

  Hiện nay, đất n-ớc ta đang trong giai đoạn phát triển, thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị tr-ờng, việc giao l-u buôn bán, trao đổi hàng hóa là một nhu cầu của ng-ời dân, các cơ quan xí nghiệp, các tổ chức kinh tế và toàn xã hội. Để đáp ứng nhu cầu l-u thông, trao đổi hàng hóa ngày c...

  pdf118 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 12/12/2015 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Giải pháp quản lý quy hoạch xây dựng chi tiết khu đô thị Công Thành – Uông Bí - Quảng NinhĐề tài Giải pháp quản lý quy hoạch xây dựng chi tiết khu đô thị Công Thành – Uông Bí - Quảng Ninh

  Làm chính xác những quy định của đồ án QHC xây dựng. - Đánh giá thực trạng xây dựng và khả năng sử dụng quỹ đất hiện có và quỹ đất dự kiến phát triển. - Tập hợp và cân đối các yêu cầu đầu t- cải tạo và xây dựng tại khu đất quy hoạch. - Xây dựng mặt bằng sử dụng đất đai, quy định chế độ quản lý sử dụng đất đai cho các đối t-ợng sử dụng. ...

  pdf117 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 12/12/2015 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Thiết kế tuyến đường qua hai điểm T13 - T14 thuộc tỉnh Đăk LăkĐề tài Thiết kế tuyến đường qua hai điểm T13 - T14 thuộc tỉnh Đăk Lăk

  Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). Thiết kế đồ án tốt nghiệp ngành đƣờng, yêu cầu hoàn thành ba phần chính: - Phần 1: Thiết kế cơ sở (Thuyết minh + 05÷ 06 bản vẽ) + Tra và tính các chỉ tiêu kỹ thuật tuyến đƣờng (Theo TCVN 4054 – 2005). + Thiế...

  pdf123 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 12/12/2015 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Đồ án Thiết kế tuyến đương qua 2 điểm N1 - Q1 thuộc địa phận huyện Phong Thổ tỉnh Lai ChâuĐồ án Thiết kế tuyến đương qua 2 điểm N1 - Q1 thuộc địa phận huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu

  Hiện nay, đất n-ớc ta đang trong giai đoạn phát triển, thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị tr-ờng, việc giao l-u buôn bán, trao đổi hàng hóa là một yêu cầu, nhu cầu của ng-ời dân, các cơ quan xí nghiệp, các tổ chức kinh tế và toàn xã hội. Để đáp ứng nhu cầu l-u thông, trao đổi hàng h...

  pdf121 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 12/12/2015 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Đồ án Thiết kế cầu ở Tỉnh Hải DươngĐồ án Thiết kế cầu ở Tỉnh Hải Dương

  I. Nghiên cứu khả thi : I.1 Giới thiệu chung: - Cầu A là cầu bắc qua sông B lối liền hai huyện C và D thuộc tỉnh Hải D-ơng nằm trên tỉnh lộ E. Đây là tuyến đ-ờng huyết mạch giữa hai huyện C và D, nằm trong quy hoạch phát triển kinh tế của tỉnh Hải D-ơng . Hiện tại, các ph-ơng tiện giao thông v-ợt sông qua phà A nằm trên tỉnh lộ E. Để đáp ...

  pdf149 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 12/12/2015 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường F11 – T1 thuộc huyện NA Hang thành phố Tuyên QuangĐề tài Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường F11 – T1 thuộc huyện NA Hang thành phố Tuyên Quang

  Tên công trình: “ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đ-ờng F11 – T1 thuộc huyện NA Hang thành phố Tuyên Quang ”. 2. Địa điểm xây dựng: Huyện Na Hang, thành phố Tuyên Quang 3. Chủ đầu t- và nguồn vốn đầu t-: Chủ đầu t- : UBND thành phố Tuyên Quang Đại diện chủ đầu t-: Uỷ ban nhân dân Huyện Na Hang . Trên cơ sở đấu thầu hạn chế để tuyển chọn nhà th...

  pdf218 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 12/12/2015 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Đồ án Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm F11 –T1 thuộc huyện Na Hang thành phố Tuyên QuangĐồ án Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm F11 –T1 thuộc huyện Na Hang thành phố Tuyên Quang

  Hiện nay, đất n-ớc ta đang trong giai đoạn phát triển, thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị tr-ờng, việc giao l-u buôn bán, trao đổi hàng hóa là một nhu cầu của ng-ời dân, các cơ quan xí nghiệp, các tổ chức kinh tế và toàn xã hội. Để đáp ứng nhu cầu l-u thông, trao đổi hàng hóa ngày c...

  pdf121 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 12/12/2015 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Đồ án Thiết kế tuyến đường qua hai điểm F11 – T1 thuộc tỉnh Thanh HOáĐồ án Thiết kế tuyến đường qua hai điểm F11 – T1 thuộc tỉnh Thanh HOá

  Hiện nay, đất n-ớc ta đang trong giai đoạn phát triển, thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị tr-ờng, việc giao l-u buôn bán, trao đổi hàng hóa là một nhu cầu của ng-ời dân, các cơ quan xí nghiệp, các tổ chức kinh tế và toàn xã hội. Để đáp ứng nhu cầu l-u thông, trao đổi hàng hóa ngày c...

  pdf120 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 12/12/2015 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Đồ án Xây dựng tuyến nối hai huyện C - D tỉnh Thanh HoáĐồ án Xây dựng tuyến nối hai huyện C - D tỉnh Thanh Hoá

  Cầu A là cầu bắc qua sông Mã lối liền hai huyện C và D thuộc tỉnh Thanh Hoá nằm trên tỉnh lộ X. Đây là tuyến đ-ờng huyết mạch giữa hai huyện C v à D, nằm trong quy hoạch phát triển kinh tế của tỉnh thanh hoá. Hiện tại, các ph-ơng tiện giao thông v-ợt sông qua phà A nằm trên tỉnh lộ X Để đáp ứng nhu cầu vận tải, giải toả ách tắc giao thông đ-ờ...

  pdf194 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 12/12/2015 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Thiết kế tuyến đường qua hai điểm T7- T8 thuộc tỉnh Đăk LăkĐề tài Thiết kế tuyến đường qua hai điểm T7- T8 thuộc tỉnh Đăk Lăk

  Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). Thiết kế đồ án tốt nghiệp ngành đường, yêu cầu hoàn thành ba phần chính: - Phần 1: Thiết kế cơ sở (Thuyết minh + 05÷ 06 bản vẽ) + Tra và tính các chỉ tiêu kỹ thuật tuyến đường (Theo TCVN 4054 – 2005). + Thiế...

  pdf129 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 12/12/2015 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0