• Luận văn Tóm tắt Hoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình cung cấp dịch vụ và thu tiền tại trung tâm khai thác vận chuyển thuộc bưu điện tỉnh Bình ĐịnhLuận văn Tóm tắt Hoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình cung cấp dịch vụ và thu tiền tại trung tâm khai thác vận chuyển thuộc bưu điện tỉnh Bình Định

  Đối với mọi Doanh nghiệp thì chức năng kiểm tra, kiểm soát luôn giữvai trò quan trọng, và hệthống kiểm soát nội bộlà công cụ chủyếu đểthực hiện chức năng đó trong mọi quy trình quản lý của đơn vị. Hệthống KSNB một khi vững mạnh sẽgóp phần không nhỏ cho thành công của Doanh nghiệp, ngày càng giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quảkinh tế. C...

  pdf26 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 31/03/2014 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Tóm tắt Tăng cường kiểm soát nội bộ về chi phí kinh doanh tại công ty cổ phần lương thực và dịch vụ Quảng NamLuận văn Tóm tắt Tăng cường kiểm soát nội bộ về chi phí kinh doanh tại công ty cổ phần lương thực và dịch vụ Quảng Nam

  1. Tính cấp thiết của Đềtài Công ty Cổphần Lương thực và Dịch vụQuảng Nam là công ty cổphần thực hiện kinh doanh các mặt hàng lương thực, thực phẩm, xuất khẩu lương thực, thực phẩm, kinh doanh dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn Hiện tại công tác kiểm soát chi phí tại Công ty đã có nhiều mặt tích cực như: xây dựng hệthống định mức, tổchứ...

  pdf31 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 31/03/2014 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Tóm tắt Hoàn thiện mạng lưới vận tải hành khách công cộng tại Khánh HòaLuận văn Tóm tắt Hoàn thiện mạng lưới vận tải hành khách công cộng tại Khánh Hòa

  1. Sựcần thiết của đềtài ngiên cứu Mạng lưới VTHKCC của Khánh Hòa hiện nay đã và đang được xây dựng dựa trên “Quy hoạch tổng thểGTVT tỉnh Khánh Hòa, tầm nhìn đến năm 2020” do “Công ty CổPhần TưVấn Xây Dựng Giao Thông Khánh Hòa” kết hợp “Viện quy hoạch GTVT - Trường ĐH Giao Thông Vận Tải” thực hiện năm 2003 (thuyết minh điều chỉnh năm 2...

  pdf26 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 31/03/2014 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Tóm tắt Tăng cường kiểm soát thuế giá trị gia tăng tại chi cục thuế quận Cẩm LệLuận văn Tóm tắt Tăng cường kiểm soát thuế giá trị gia tăng tại chi cục thuế quận Cẩm Lệ

  1. Tính cấp thiết của đềtài Cẩm Lệlà một quận nhỏthuộc Thành Phố Đà Nẵng, đuợc thành lập năm 2005. Từkhi thành lập đến nay, Chi cục ThuếQuận Cẩm Lệ đã luôn cốgắng nỗlực phấn đấu trong công tác quản lý thu thuếnên kết quảthu ngân sách đều đạt khá cao, trong đó sốthu về thuếGTGT chiếm gần 65% sốthu trong lĩnh vực thuếcông thương nghiệp và ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 31/03/2014 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Tóm tắt Một số giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư vào khu kinh tế Nhơn HộiLuận văn Tóm tắt Một số giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư vào khu kinh tế Nhơn Hội

  Trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay, vốn đầu tưcó vai trò quyết định trong việc tạo ra mọi của cải vật chất và những tiến bộtrong xã hội, nó là nhân tốrất quan trọng đểthực hiện quá trình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển cơ sở hạ tầng, chuyển dịch cơcấu và đẩy nhanh tốc độtăng trưởng kinh tế. Bình Định là m...

  pdf26 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 31/03/2014 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Tóm tắt Hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí sản xuất tại công ty khai thác vàng Bồng MiêuLuận văn Tóm tắt Hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí sản xuất tại công ty khai thác vàng Bồng Miêu

  1. Tính cấp thiết của đềtài Nhưchúng ta đã biết kiểm soát chi phí là một vấn đềquan tâm hàng đầu của nhà quản lý doanh nghiệp, bởi vì lợi nhuận thu được nhiều hay ít là chịu ảnh hưởng trực tiếp từnhững chi phí đã bỏra. Do đó, kiểm soát chi phí là vấn đềquan trọng và mang tính sống còn đối với doanh nghiệp. Công ty khai thác vàng Bồng Miêu...

  pdf26 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 31/03/2014 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Tóm tắt Phát triển công nghiệp chế biến nông sản ở tỉnh Gia LaiLuận văn Tóm tắt Phát triển công nghiệp chế biến nông sản ở tỉnh Gia Lai

  Trong những năm gần đây, trong khuôn khổphát triển nền kinh tếthịtrường định hướng xã hội chủnghĩa, Đảng và Nhà nước ta đã chú trọng đềra những chủtrương, chính sách khuyến khích các tỉnh Tây nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng phát triển công nghiệp chếbiến nông sản. Theo đó, ngành công nghiệp của các tỉnh Tây nguyên nói chung và ...

  pdf26 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 31/03/2014 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Tóm tắt Phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Khánh HòaLuận văn Tóm tắt Phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Khánh Hòa

  Nằm trong bối cảnh chung của cả n ước, trong những năm đổi mới v ừa qua kinh tếtưnhân ởKhánh Hòa đã có những bước phát triển đáng kể. Khu v ực kinh tếtưnhân đã góp phần quan trọng vào huy động các nguồn lực giải quy ết việc làm tăng thu nhập và làm sống động nền kinh tếcủa địa phương, tạo áp lực cạnh tranh thúc đẩy tăng trưởng và phát tri...

  pdf26 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 31/03/2014 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Tóm tắt Tăng cường kiểm soát thuế giá trị gia tăng tại cục thuế tỉnh Bình ĐịnhLuận văn Tóm tắt Tăng cường kiểm soát thuế giá trị gia tăng tại cục thuế tỉnh Bình Định

  Thuế là nguồn thu chủyếucủa ngân sách Nhànước, là công cụ quan trọng điều tiếtvĩ môcủanền kinhtế, góp phần đảmbảo côngbằng xãhội, khuyến khíchsản xuất phát triển.Với vai trò quan trọngcủa thuế,mọi quốc gia đềurất coi trọng chính sách thuế và các biện pháp quản lý thuế. Kiểm soát thuế làmột trong những chứcnăng quan trọng trong công tác ...

  pdf26 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 31/03/2014 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Tóm tắt Một số giải pháp thu hút đầu tư phát triển khu công nghiệp Hòa Bình, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon TumLuận văn Tóm tắt Một số giải pháp thu hút đầu tư phát triển khu công nghiệp Hòa Bình, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

  . Tính cấp thiết của đềtài Cùng với sự phát triển các khu công nghiệp trên cả nước nói chung, các khu công nghiệp ởcác tỉnh Tây Nguyên nói riêng, sựra đời của khu công nghiệp Hoà Bình - thành phốKon Tum, tỉnh Kon Tum vào tháng 2/2004 đã trởthành mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố, tạo động lực cho quá...

  pdf13 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 31/03/2014 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0