• Luận án Phát triển thể chế giao dịch nông sản ở Việt NamLuận án Phát triển thể chế giao dịch nông sản ở Việt Nam

  Sản xuất nông nghiệp gắn với tiêu thụ sản phẩm làm ra luôn là thách thức và là mối quan tâm, lo lắng của chính phủ các quốc gia trên thế giới. Bởi lẽ sản phẩm nông nghiệp do các hộ nông dân, phần lớn thuộc đối tượng nghèo trong xã hội làm ra, nếu không được tiêu thụ tốt và có lợi cho họ, thì thu nhập và đời sống của họ sẽ bị ảnh hưởng xấu...

  pdf28 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 30/10/2012 | Lượt xem: 1950 | Lượt tải: 5

 • Luận án Phát triển ngành thương mại thành phố Cần Thơ đến năm 2015Luận án Phát triển ngành thương mại thành phố Cần Thơ đến năm 2015

  Thành phố (TP) Cần Thơ nằm ở vị trí trung tâm của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Để thực hiện vai trò thúc đẩy sự phát triển các ngành kinh tế - xã hội của thành phố và toàn vùng, ngành th-ơng mại TP Cần Thơ cần đ-ợc tăng c-ờng phát triển, tạo những điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, cung ứng hàng ti...

  pdf27 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 30/10/2012 | Lượt xem: 1828 | Lượt tải: 1

 • Luận án Phát triển ngành công nghệ chế biến thuỷ sản định hướng xuất khẩu tại Đà NẵngLuận án Phát triển ngành công nghệ chế biến thuỷ sản định hướng xuất khẩu tại Đà Nẵng

  Chế biến thuỷ sản xuất khẩu được coi là ngành kinh tế mũi nhọn mang lại ngoại tệ cho Đà Nẵng. Thực tế cho thấy, hoạt động kinh doanh xuất khẩu của ngành còn nhiều hạn chế: Công nghệ chế biến lạc hậu; thiếu mặt hàng có giá trị gia tăng; chất lượng sản phẩm thấp, chưa đáp ứng được tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm của thị trường thế giới; ...

  pdf27 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 30/10/2012 | Lượt xem: 3646 | Lượt tải: 20

 • Đề tài Phát triển kinh tế trang trại và vai trò của nó đối với xây dựng tiềm lực quốc phòng ở các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc nước ta hiện nayĐề tài Phát triển kinh tế trang trại và vai trò của nó đối với xây dựng tiềm lực quốc phòng ở các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc nước ta hiện nay

  Phát triển kinh tế trang trại (KTTT) ở n-ớc ta hiện nay còn có những ý kiến khác nhau. Bên cạnh số đông ý kiến thừa nhận sự cần thiết khách quan, vai trò quan trọng của hình thức kinh tế này, cũng còn không ít những ý kiến băn khoăn lo ngại những hạn chế, v-ớng mắc của nó nh-: yếu tố tự phát còn cao, tính hiệu quả và độ bền vững ch-a đ-ợc k...

  pdf27 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 30/10/2012 | Lượt xem: 2279 | Lượt tải: 1

 • Luận án Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn Duyên hải Nam Trung bộ trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoáLuận án Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn Duyên hải Nam Trung bộ trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá

  Trang trại là hình thức tổ chức kinh tế cơ sở của nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Ở Việt Nam, trang trại đã có từ lâu, những trong một thời gian dài không được quan tâm phát triển. Đến những năm 90 của thế kỷ 20, nắm bắt xu thế phát triển tất yếu của nền nông nghiệp nước nhà, Đảng và Nhà nước đã có rất nhiều chính sách đúng đắn, kịp thời...

  pdf24 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 30/10/2012 | Lượt xem: 2606 | Lượt tải: 16

 • Luận án Phát triển kinh tế hàng hoá ở Sơn La trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoáLuận án Phát triển kinh tế hàng hoá ở Sơn La trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá

  Sau gần 20 năm thực hiện đ-ờng lối đổi mới của Đảng, nền kinh tế của n-ớc ta đã đạt đ-ợc những thành tựu quan trọng: Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đã đ-ợc nâng lên rõ rệt, kinh tế ở khu vực nông thôn đã chuyển h-ớng sang phát triển sản xuất hàng hoá. Sơn La là một tỉnh miền núi nằm ở vùng Tây Bắc của tổ quốc, kinh tế của tỉn...

  pdf12 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 30/10/2012 | Lượt xem: 2436 | Lượt tải: 11

 • Luận án Phát triển kinh tế bền vững ở Việt NamLuận án Phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam

  PTKTBV nhấn mạnh đến khả năng phát triển liên tục lâu dài, không gây ra những hậu quả tai hại khó khôi phục ở những lĩnh vực khác, nhất là thiên nhiên và xã hội. Phát triển kinh tế mà làm hủy hoại môi trường là phát triển không bền vững, phát triển mà chỉ dựa vào những loại tài nguyên có thể cạn kiệt (mà không lo trước đến ngày chúng cạn kiệt) ...

  pdf14 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 30/10/2012 | Lượt xem: 6821 | Lượt tải: 35

 • Tóm tắt luận án Phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thông tin di động tại Việt NamTóm tắt luận án Phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thông tin di động tại Việt Nam

  Cùng với sự phát triển của dịch vụ b-u chính viễn thông, dịch vụ thông tin di động đã phát triển với tốc độ rất nhanh và đã trở thành một trong những dịch vụ thiết yếu trong đời sống xã hội của toàn nhân loại. Ngày nay ở các n-ớc phát triển số thuê bao di động đã ngang bằng với số thuê bao cố định nh-ng tốc độ phát triển thì nhanh hơn rất n...

  pdf25 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 30/10/2012 | Lượt xem: 1595 | Lượt tải: 11

 • Luận án Phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất gắn với hình thành, phát triển đô thị công nghiệp vận dụng vào Việt NamLuận án Phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất gắn với hình thành, phát triển đô thị công nghiệp vận dụng vào Việt Nam

  Trong quá trình công nghiệp hoá, hầu hết các n-ớc đang phát triển, đặc biệt là các n-ớc có điểm xuất phát từ nông nghiệp lạc hậu, đều thực hiện ch-ơng trình phát triển công nghiệp tập trung thông qua việc phát triển các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX), khu kinh tế (KKT), khu th-ơng mai tự do.Trung Quốc, Thái Lan, Ma-lai-xi-a và nh...

  pdf14 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 30/10/2012 | Lượt xem: 2106 | Lượt tải: 4

 • Luận án Phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa bàn Hải DươngLuận án Phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa bàn Hải Dương

  Nước ta hiện nay đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đang có nhiều thuận lợi, đồng thời cũng đứng trước nhiều khó khăn thách thức to lớn. Trong đó, sự thiếu hụt và lạc hậu về kết cấu hạ t...

  pdf25 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 30/10/2012 | Lượt xem: 2813 | Lượt tải: 27