• Luật giáo dục của quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 38/2005/qh11 ngày 14 tháng 6 năm 2005Luật giáo dục của quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 38/2005/qh11 ngày 14 tháng 6 năm 2005

  Điều 6. Chương trình giáo dục 1. Chương trình giáo dục thể hiện mục tiêu giáo dục; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, cách thức đánh giá kết quả giáo dục đối với các môn học ở mỗi lớp, mỗi cấp học hoặc trình độ đào tạo. 2. Chương trình giáo dục phải bảo đả...

  doc34 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 2093 | Lượt tải: 5

 • Bộ giáo án lớp 3 (mới và đầy đủ)Bộ giáo án lớp 3 (mới và đầy đủ)

  I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. 1. Rèn kĩ năng viết chính tả. - Chép lại chính xác đoạn văn. - Củng cố cách trình bày đoạn văn. Chữ đầu câu viết hoa, chữ đầu đoạn viết hoa lùi vào 1 ô, kết thúc câu đặt dấu chấm. Lời nói của nhân vật đặt sau dấu 2 chấm, xuống dòng, gạch đầu dòng. - Viết đúng và nhớ cách viết những tiếng có âm vần dễ sai. 2. Ôn bảng chữ. ...

  doc143 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 7486 | Lượt tải: 28

 • Tiểu luận Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý phòng, khoa, bô mônTiểu luận Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý phòng, khoa, bô môn

  Hiện nay, khi Việt Nam đã gia nhập WTO với mục tiêu đưa đất nước trở thành nước công nghiệp vào năm 2020, vấn đề phát triển nguồn lực là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững, trong đó giáo dục và đào tạo là con đường quan trọng nhất trong việc phát huy nguồn lực con người. Yêu cầu phát triển kinh tế không chỉ đòi hỏi số lượng mà còn đò...

  doc28 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 5052 | Lượt tải: 15