• Tiểu luận Vaccine và ứng dụngTiểu luận Vaccine và ứng dụng

  Vacxin là một công cụ rất hiệu quả trong dự phòng các bệnh nhiễm trùng. Hiện nay đã có gần 30 bệnh nhiễm trùng có thể dự phòng được bằng vắc xin. Không giống như các can thiệp y tế khác, vacxin giúp cho dự phòng và bảo vệ sức khỏe cho con người và qua đó góp phần phát triển nguồn nhân lực. Ngoài việc làm giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong, làm cho trẻ ...

  docx46 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 13/07/2016 | Lượt xem: 7399 | Lượt tải: 24

 • Tiểu luận Chấm dứt hợp đồng lao động và hậu quả pháp lýTiểu luận Chấm dứt hợp đồng lao động và hậu quả pháp lý

  Lao động là việc con người dung sức lực và trí tuệ để tạo ra sản phẩm vật chất phục vụ đời sống và hợp đồng lao động xuất hiện để điều chỉnh mối quan hệ giữa người sử dụng lao động, người lao động, tổ chức, cá nhân liên quan đến quan hệ lao động. Việt Nam đang trong quá trình hội nhập kinh tế Quốc...

  doc16 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 13/07/2016 | Lượt xem: 8785 | Lượt tải: 76

 • Tiểu luận Tội phạm và cấu thành tội phạmTiểu luận Tội phạm và cấu thành tội phạm

  TP là một hiện tượng tiêu cực nhất tr XH. TP xuất hiện cùng với sự ra đời của NN và PL, cũng như khi XH phân chia thành giai cấp đối kháng. Để bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị, NN đã quy định hvi nào là TP và áp dụng TNHS hoặc hình phạt đối với ng nào thực hiện các hvi đó. Do đó, TP k chỉ mang thuộc tính lịch sử - XH mà còn mang bản chất là ...

  docx12 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 12/07/2016 | Lượt xem: 14571 | Lượt tải: 36

 • Đề xuất sửa đổi, bổ sung qui định liên quan đến nguyên tắc thiện chí trong Bộ luật dân sự Việt Nam năm 2005Đề xuất sửa đổi, bổ sung qui định liên quan đến nguyên tắc thiện chí trong Bộ luật dân sự Việt Nam năm 2005

  Đềxuất sửa đổi, bổsung nhằm phát huy cao nhất hiệu quả điều chỉnh của nguyên tắc thiện chí trong BLDS là việc làm hết sức cần thiết bởi thiện chí là một nguyên tắc có ý nghĩa quan trọng đặc biệt trong điều chỉnh các quan hệdân sựnói chung và quan hệhợp đồng nói riêng, góp phần bảo đảm vai trò nền tảng của BLDS Việt Nam trong hệthống luật tư, ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: superlens | Ngày: 19/09/2015 | Lượt xem: 2342 | Lượt tải: 5

 • Bàn về trình độ sáng tạo trong việc bảo hộ sáng chế đối với các bài thuốc cổ truyền của Việt NamBàn về trình độ sáng tạo trong việc bảo hộ sáng chế đối với các bài thuốc cổ truyền của Việt Nam

  Bài viết đềxuất giải pháp đểcác bài thuốc cổtruyền của Việt Nam đạt trình độsáng tạo được cấp patent theo quy định của pháp luật, đồng thời đểbảo vệquyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam đối với các bài thuốc cổtruyền, khi các quốc gia khác đang có xu hướng chiếm đoạt tri thức truyền thống. Để đạt được mục tiêu nghiên cứu này, bài viết giải...

  pdf11 trang | Chia sẻ: superlens | Ngày: 19/09/2015 | Lượt xem: 4222 | Lượt tải: 0

 • Phòng, chống lạm dụng lao động trẻ em góp phần thúc đẩy việc thực hiện quyền trẻ em ở Việt NamPhòng, chống lạm dụng lao động trẻ em góp phần thúc đẩy việc thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam

  Bài viết tập trung làm rõ các khái niệm trẻ em, quyền trẻ emvà lao động trẻ em, đồng thời phân tích các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về lao động trẻ em và những vướng mắc trong quá trình thực thi các quy định đó trong thực tiễn. Bên cạnh đó, bài viết cũng chỉ ra một số nguyên nhân và những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả công...

  pdf7 trang | Chia sẻ: superlens | Ngày: 19/09/2015 | Lượt xem: 2486 | Lượt tải: 6

 • Nhà nước pháp quyền là tinh thần pháp luật hay là đúng quy trình?Nhà nước pháp quyền là tinh thần pháp luật hay là đúng quy trình?

  Kể từ khi có quy định “Nhà nước Vệt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, rất có nhiều bài viết các bài phát biểu ở các phương tiện thông tin đại chúng về nhà nước pháp quyền. Nhưng để hiểu đúng Nhà nước pháp quyền là việc không dễ. Nhiều tác giảqua các bài viết của mình đã liệt kê nhiều đặc điểm về Nhà nước pháp quyền. Chín n...

  pdf8 trang | Chia sẻ: superlens | Ngày: 19/09/2015 | Lượt xem: 2037 | Lượt tải: 8

 • So sánh các quy định về trách nhiệm do vi phạm hợp đồng trong Luật Thương mại Việt Nam 2005 và Công ước Viên 1980So sánh các quy định về trách nhiệm do vi phạm hợp đồng trong Luật Thương mại Việt Nam 2005 và Công ước Viên 1980

  Công ước ước Viên 1980 vềmua bán hàng hóa quốc tế(CISG) là một trong những điêù ước quốc tếquan trọng nhất trong quan hệthương mại quốc tếhiện nay. Gia nhập CISC chính là trang bịcông cụpháp lý hữu hiệu đểcho doanh nghiệp Việt Nam thành công trên thương trường thếgiới. Tuy nhiên, ởthời điểm hiện tại, khi Việt Nam đang chuẩn bị đểtham gia CISG...

  pdf11 trang | Chia sẻ: superlens | Ngày: 19/09/2015 | Lượt xem: 2787 | Lượt tải: 23

 • Nguyên tắc công bằng trong phân định thềm lục địa và các vùng biển trong Luật Quốc tế hiện đạiNguyên tắc công bằng trong phân định thềm lục địa và các vùng biển trong Luật Quốc tế hiện đại

  Nguyên tắc công bằng là nguyên tắc cơbản và nền tảng trong phân định biển nói riêng và phân định thềm lục địa nói chung. Bài viết tập trung phân tính nội dung của nguyên tắc công bằng trong tiến trình phát triển của luật biển quốc tế, thực tiễn của việc áp dụng nguyên tắc công bằng trong phân định thềm lục địa và các vùng biển tại các thiết c...

  pdf11 trang | Chia sẻ: superlens | Ngày: 19/09/2015 | Lượt xem: 3583 | Lượt tải: 1

 • Quan hệ của truyền thông đại chúng với ngành tư pháp ở các nước tư bản phát triểnQuan hệ của truyền thông đại chúng với ngành tư pháp ở các nước tư bản phát triển

  Ở các nước tưbản chủnghĩa (TBCN), thể chếchính trịphổbiến và chuẩn mực được xây dựng trên cơsởhọc thuyết tam quyền phân lập của Montesquieu . Quyền lực nhà nước được phân bổcho hệthống các cơquan lập pháp, hành pháp, tưpháp theo nguyên tắc độc lập - ngang bằng - chế ước lẫn nhau, nhằm mục đích phòng ngừa lạm dụng quyền lực (cơchếkiểm...

  pdf18 trang | Chia sẻ: superlens | Ngày: 19/09/2015 | Lượt xem: 2271 | Lượt tải: 6