• Chế độ sử dụng đất đaiChế độ sử dụng đất đai

  "Đất là mẹ, sức lao động là cha, sản sinh ra mọi của cải vật chất" ((1) Các - Mác- Angghen, tuyển tập, tập 23 trang 189, NXB Sự thật năm 19791). "Đất đai là một trong những của cải quý nhất của loài người, nó tạo điều kiện cho sự sống của thực vật, động vật và con người trên trái đất" ((2) Những quy định về quản lý và sử dụng ruộng đất, NXB Nông n...

  doc12 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 05/08/2013 | Lượt xem: 3160 | Lượt tải: 24

 • Một số vấn đề về trách nhiệm dân sự trong pháp luật phong kiến Việt NamMột số vấn đề về trách nhiệm dân sự trong pháp luật phong kiến Việt Nam

  Trong thời gian dài gần 400 năm ( 1428-1802), các nhà nước phong kiến nước ta không ngừng xây dựng và hoàn thiện pháp luật. Do tình hình chính trị xã hội ở từng triều đại và mỗi đời vua có những biến động, nên tình hình phát triển của pháp luật cũng có sự khác nhau. Hình thức pháp luật thế kỷ XV-XVIII rất đa dạng và phong phú. Nhưng pháp luật ở thờ...

  doc11 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 05/08/2013 | Lượt xem: 2503 | Lượt tải: 5

 • Một số vấn đề về đổi mới và thi hành án dân 22 sự ở Việt Nam hiện nayMột số vấn đề về đổi mới và thi hành án dân 22 sự ở Việt Nam hiện nay

  Để quản lý xã hội bằng pháp luật và không ngừng nâng cao tính thực thi của các văn bản pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta chủ trương xây dựng một hệ thống pháp luật ngày càng hoàn chỉnh với đầy đủ các ngành luật phản ánh tốt hơn đường lối của Đảng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay. Với mụ...

  doc27 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 05/08/2013 | Lượt xem: 2362 | Lượt tải: 14

 • Về tình hình thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng đối với hộ kinh tế cá thể trên địa bàn quận Hoàn Kiếm – thành phố Hà NộiVề tình hình thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng đối với hộ kinh tế cá thể trên địa bàn quận Hoàn Kiếm – thành phố Hà Nội

  Qua hơn mười năm thực hiện cơ chế quản lý theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI( tháng 12/1986 ). Nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Trong tiến trình cải cách thuế bước I năm 1990, Chính phủ ban hành hệ thống thuế bao gồm...

  doc44 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 05/08/2013 | Lượt xem: 2369 | Lượt tải: 15

 • Đề tài Chế độ pháp lý đối với việc giao đất không thu tiền, giao đất có thu tiền và cho thuê đất và một vài bất cập trong việc sử dụng đấtĐề tài Chế độ pháp lý đối với việc giao đất không thu tiền, giao đất có thu tiền và cho thuê đất và một vài bất cập trong việc sử dụng đất

  Ngày nay việc quản lý và sử dụng đất đại đang là một vấn đề khá bức xúc trong thời đại kinh tế mở. Từ xưa việc sở hữu tư nhân về đất đai đã gây ra nhiều tranh chấp phức tạp và gây ra nhiều cuộc tranh chấp. Đó chính là sự mâu thuẫn giữa địa chủ và nô lệ cũng như chủ nô và nông dân. Chính vì vậy mà sự cấp thiết phải có một bộ luật đất đai để xử lý v...

  doc13 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 05/08/2013 | Lượt xem: 2129 | Lượt tải: 11

 • Đề tài Soạn thảo một bản hợp đồng kinh tế, phân tích những điều khoản chủ yếu của hợp đồng kinh tế. Trình bày một bản hợp đồng kinh tế ở một Doanh nghiệp Nhà nướcĐề tài Soạn thảo một bản hợp đồng kinh tế, phân tích những điều khoản chủ yếu của hợp đồng kinh tế. Trình bày một bản hợp đồng kinh tế ở một Doanh nghiệp Nhà nước

  Ở nước ta trong suốt thời gian dài nền kinh tế nước ta được quản lý nặng về hiện vật. Phương thức trao đổi, phương pháp chủ yếu dựa trên cơ sở hiện vật. Chính sự trao đổi, phương pháp cứng nhắc đó làm mất đi tính năng động của nền kinh tế. Hiện nay, Nhà nước chủ trương phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩ...

  doc16 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 05/08/2013 | Lượt xem: 2346 | Lượt tải: 16

 • Các giai đoạn phát triển của pháp luật Việt Nam về ly hôn và hậu quả pháp lý của nóCác giai đoạn phát triển của pháp luật Việt Nam về ly hôn và hậu quả pháp lý của nó

  Hậu quả của ly hôn là một vấn đề mà pháp luật quy định cần phải giải quyết khi có sự kiện pháp lý xảy ra về vấn đề ly hôn. Ly hôn là nguyên nhân dẫn đến hậu quả làm tan vỡ gia đình, từ đó làm ảnh hưởng một phần đến đời sống xã hội. Vì vậy dưới bất kỳ chế độ xã hội nào, Nhà nước cũng quan tâm đến việc giải quyết ly hôn và hậu quả pháp lý của nó. Như...

  doc24 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 05/08/2013 | Lượt xem: 2199 | Lượt tải: 15

 • Đề tài Thực tiễn áp dụng luật thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện luật thuế giá trị gia tăng ở nước taĐề tài Thực tiễn áp dụng luật thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện luật thuế giá trị gia tăng ở nước ta

  Trong nền kinh tế hiện đại, thuế không chỉ là công cụ thu ngân sách Nhà nước mà còn là một công cụ của Nhà nước để quản lý, điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Do vậy, khi nền kinh tế của mỗi nước chuyển sang một giai đoạn mới với những chủ trương, chính sách, định hướng sự phát triển kinh tế thay đổi thì chính sách thuế của quốc gia cũng phải được cải cá...

  doc48 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 05/08/2013 | Lượt xem: 2597 | Lượt tải: 23

 • Đề tài Luật doanh nghiệp và thực tiễn áp dụng thời gian quaĐề tài Luật doanh nghiệp và thực tiễn áp dụng thời gian qua

  Đại hội VI 1986 là mốc quan trọng đánh dấu sự chuyển biến nền kinh tế nước ta, từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nề kinh tế hàng hoá nhiều thành phần hoạt động theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nươc. Nhằm cụ thể hoá đường lối chung, ngày 21/12/1990 Quốc hội đã thông qua 2 đạo luật quan trọng là luật Doanh nghiệp ( DN ) tư nhâ...

  doc47 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 05/08/2013 | Lượt xem: 2114 | Lượt tải: 21

 • Đề tài Phân tích những điều khoản chủ yếu của hợp đồngĐề tài Phân tích những điều khoản chủ yếu của hợp đồng

  Có thể nói trong nền kinh tế thi trường của nước ta hiện nay, đòi hỏi phải được điều chỉnh bằng luật kinh tế thì Nhà nước mới có thể chủ động kiểm soát được các hoạt động đa dạng của kinh doanh vì luật Kinh tế là một công cụ quan trọng trong quản lý vĩ mô của Nhà nước , là biểu hiện cụ thể của chế độ và chính sách kinh tế của quốc gia. Vì vậy việc ...

  doc11 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 05/08/2013 | Lượt xem: 1856 | Lượt tải: 11