• Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường vùng quan trắc: Công ty TNHH sinwah apparel (Việt Nam) năm 2016Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường vùng quan trắc: Công ty TNHH sinwah apparel (Việt Nam) năm 2016

  CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU 1.1. Giới thiệu chung nhiệm vụ - Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn dân. Trong công tác bảo vệ môi trường việc giám sát chất lượng môi trường là công việc hết sức quan trọng và không thể thiếu để giúp các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp sản xuất nắm bắt được những diễn biến môi trường từ các hoạt động xử lý, sản xuất, v...

  pdf29 trang | Chia sẻ: baohan10 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 87 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường vùng quan trắc: Công ty TNHH shuan hwa industrial (Việt Nam) năm 2016Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường vùng quan trắc: Công ty TNHH shuan hwa industrial (Việt Nam) năm 2016

  CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU 1.1. Giới thiệu chung nhiệm vụ - Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn dân. Trong công tác bảo vệ môi trường việc giám sát chất lượng môi trường là công việc hết sức quan trọng và không thể thiếu để giúp các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp sản xuất nắm bắt được những diễn biến môi trường từ các hoạt động xử lý, sản xuất, v...

  pdf29 trang | Chia sẻ: baohan10 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo kết quả quan trắc môi trường công ty CP đầu tư đăng cơ đợt 1 năm 2016Báo cáo kết quả quan trắc môi trường công ty CP đầu tư đăng cơ đợt 1 năm 2016

  CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn dân. Trong công tác bảo vệ môi trường việc giám sát chất lượng môi trường là công việc hết sức quan trọng và không thể thiếu để giúp các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp sản xuất nắm bắt được những diễn biến môi trường từ các hoạt động xử lý, sản xuất, và từ đó có thể đề xuất và thực hiện...

  pdf33 trang | Chia sẻ: baohan10 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 80 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo Tổng hợp kết quả quan trắc môi trường vùng quan trắc: Công ty TNHH ace color technologise năm 2016Báo cáo Tổng hợp kết quả quan trắc môi trường vùng quan trắc: Công ty TNHH ace color technologise năm 2016

  Giới thiệu chung nhiệm vụ - Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn dân. Trong công tác bảo vệ môi trường việc giám sát chất lượng môi trường là công việc hết sức quan trọng và không thể thiếu để giúp các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp sản xuất nắm bắt được những diễn biến môi trường từ các hoạt động xử lý, sản xuất, và từ đó có thể đề xuất ...

  pdf28 trang | Chia sẻ: baohan10 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 79 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Hà Nam 5 năm, giai đoạn 2011 - 2015Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Hà Nam 5 năm, giai đoạn 2011 - 2015

  I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÁO CÁO 1.1. Mục đích của báo cáo Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Hà Nam giai đoạn 5 năm 20112015 được thực hiện với mục đích thể hiện tổng quan về hiện trạng các thành phần môi trường (nước, không khí, đất), chất thải rắn, đa dạng sinh học, BĐKH và đánh giá diễn biến xu hướng môi trường của Hà Nam giai đoạn 5 năm qu...

  pdf224 trang | Chia sẻ: baohan10 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 87 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo giám sát môi trường 06 tháng đầu năm 2015 công ty cổ phần Mai Linh Miền NamBáo cáo giám sát môi trường 06 tháng đầu năm 2015 công ty cổ phần Mai Linh Miền Nam

  Thuyết minh quy trình hoạt động Xe vào xưởng sẽ được kiểm tra, nếu không hư hỏng sẽ được vô dầu mỡ, kiểm tra và giao cho khách hàng. Xe hư hỏng sẽ được kiểm tra trước khi sửa chữa để xác định bộ phận và mức độ hư hỏng. Sau khi tiến hành kiểm tra, tùy thuộc vào mức độ mà công ty sẽ tiến hành sửa chữa, thay máy móc, phụ tùng Cuối cùng, xe được rử...

  pdf26 trang | Chia sẻ: baohan10 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 94 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 06 tháng đầu năm 2016 Chủ đầu tư: Quán bò 7 món Au - PagolacBáo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 06 tháng đầu năm 2016 Chủ đầu tư: Quán bò 7 món Au - Pagolac

  Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn dân. Trong công tác bảo vệ môi trường việc giám sát chất lượng môi trường là công việc hết sức quan trọng và không thể thiếu để giúp các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp sản xuất nắm bắt được những diễn biến môi trường từ các hoạt động xử lý, sản xuất và từ đó có thể đề xuất và thực hiện những giải pháp,...

  pdf23 trang | Chia sẻ: baohan10 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 82 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 06 tháng đầu năm 2015 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nhà hàng Nam PhongBáo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 06 tháng đầu năm 2015 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nhà hàng Nam Phong

  Hạng mục công trình phục vụ cho hoạt động của Nhà hàng tất cả đều là hạng mục đã được xây dựng trước đó có tổng diện tích sử dụng là 521,6m2 bao gồm 03 tầng với hệ thống dây điện đi ngầm, các thiết bị vệ sinh, thiết bị điện, trang trí tường cũng được cung cấp, lắp đầy đủ để đưa vào sử dụng ngay. Các hạng mục công trình của Nhà hàng bao gồm: - ...

  pdf30 trang | Chia sẻ: baohan10 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 80 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2015 công ty cổ phần TokyomartBáo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2015 công ty cổ phần Tokyomart

  Nguồn phát sinh Căn cứ thành phần nước thải và nguồn gốc phát sinh, nước thải chủ yếu của Siêu thị gồm các nguồn với các đặc điểm như sau: - Nước thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên làm việc tại Siêu thị có chứa cặn bã, các chất rắn lơ lửng (SS), các chất hữu cơ (COD/BOD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh vật;...

  pdf26 trang | Chia sẻ: baohan10 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 77 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 06 tháng đầu năm 2015 công ty TNHH mtv thuộc da rostaing Việt NamBáo cáo giám sát môi trường định kỳ 06 tháng đầu năm 2015 công ty TNHH mtv thuộc da rostaing Việt Nam

  Thuyết minh quy trình sản xuất: Da đã qua sơ chế được đưa vào máy ép loại bỏ nước để da có độ ẩm thích hợp và vuốt thẳng sau đó chuyển qua máy bào để hiệu chỉnh lại độ dày theo yêu cầu của mặt hàng. Tiếp sau công đoạn bào là công đoạn thuộc lại, nhuộm và sấy. Mục đích của quá trình sấy là loại bỏ nước đồng thời tạo điều kiện cho các phản ứng kh...

  pdf30 trang | Chia sẻ: baohan10 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 76 | Lượt tải: 0