• Đề tài Phân tích công việc của trường phòng marketingĐề tài Phân tích công việc của trường phòng marketing

  - Công việc: là những việc làm mà một tổ chức đề ra để người lao động dựa vào đó để thực hiện chức năng của mình trong tổ chức. Qua những việc đó góp phần đưa tổ chức đạt tới mục tiêu của mình. Đồng thời, công việc là căn cứ để tổ chức kiểm tra, đánh gia năng lực làm việc của từng người lao động dựa vào kết quả họ đạt được. Ngoài ra, công việc còn ...

  docx32 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 1278 | Lượt tải: 2

 • Quản trị kinh doanh - Một doanh nghiệp nên vay bao nhiêuQuản trị kinh doanh - Một doanh nghiệp nên vay bao nhiêu

  THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CHI PHÍ KIỆT QUỆ TÀI CHÍNH LÝ THUYẾT ĐÁNH ĐỔI CẤU TRÚC VỐN TRẬT TỰ PHÂN HẠNG CỦA CÁC LỰA CHỌN TÀI TRỢ

  ppt63 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 342 | Lượt tải: 4

 • Quản trị kinh doanh - Chuyên đề Chính sách nợ và giá trị doanh nghiệpQuản trị kinh doanh - Chuyên đề Chính sách nợ và giá trị doanh nghiệp

  1. Chính sách nợ : Chính sách nợ (chính sách tài trợ): quyết định các hình thức tăng vốn để tài trợ cho các dự án đầu tư của doanh nghiệp. Vốn Nợ Vốn cổ phần

  ppt27 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 355 | Lượt tải: 2

 • Quản trị kinh doanh - Chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệpQuản trị kinh doanh - Chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp

  Giá trị doanh nghiệp là tổng hiện giá của tất cả thu nhập có khả năng mang lại trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh Chính sách cổ tức là chính sách ấn định mức lợi nhuận của công ty được đem ra phân phối như thế nào.

  pptx28 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 353 | Lượt tải: 0

 • Hành vi tổ chức - Mối quan hệ giữa làm việc nhóm và hiệu quả thực hiện công việcHành vi tổ chức - Mối quan hệ giữa làm việc nhóm và hiệu quả thực hiện công việc

  Có thể nói, ngay từ những ngày đầu hình thành loài người, xuất phát từ nhu cầu tồn tại, đã hình thành những hình thái tổ chức theo nhóm. Người tối cổ sống theo bầy khoảng vài chục người. Họ sống trong các hang động, mái đá hoặc những túp lều bằng cành cây, lợp lá hoặc lợp cỏ khô, họ biết ghè, đẽo đá làm công cụ, biết dùng ...

  doc14 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 418 | Lượt tải: 2

 • Nghệ thuật lãnh đạo - Nghệ thuật giao tiếp của nhà lãnh đạoNghệ thuật lãnh đạo - Nghệ thuật giao tiếp của nhà lãnh đạo

  Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta thường xuyên phải giao tiếp với nhiều người, với nhiều đối tượng thuộc các tầng lớp khác nhau. Và chính sự tinh tế, khéo léo trong cách ứng xử với mọi người đã giúp cho chúng ta đạt tới một nghệ thuật, nghệ thuật giao tiếp. Giao tiếp là một hoạt động mà chúng ta phải đối mặt thường xuyên, mọi lúc, mọi nơi, từ đơn ...

  doc17 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 1012 | Lượt tải: 15

 • Quản trị học - Môi trường quản trịQuản trị học - Môi trường quản trị

  1. Lý do chọn đề tài Tất cả các tổ chức cho dù là một doanh nghiệp, một cơ quan Nhà nước, một tổ chức từ thiện hay một trường Đại học đều chịu sự ảnh hưởng với những mức độ khác nhau từ các yếu tố cấu thành nên tổ chức ấy và các lực lượng của môi trường xung quanh. Các nhà quản trị có thể tha...

  docx41 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 347 | Lượt tải: 0

 • Hành vi tổ chức - Mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tổ chứcHành vi tổ chức - Mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tổ chức

  “Sếp mình thật khó khăn ông ta làm cho công ty mình ai nấy đều sống trong áp lực trong khi kết quả công việc lại không cao” Đức than vãn. Như đụng phải nỗi lòng của mình Việt nói như phủ đầu Đức “Công ty ông làm sao bằng công ty tôi, giám đốc thì độc đoán bảo thủ, chẳng ai muốn nêu một kiến mới nào nữa”, ...

  docx14 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 434 | Lượt tải: 9

 • Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực - Mối liên hệ giữa học tập, đào tạo và hành vi nhân viênĐào tạo và phát triển nguồn nhân lực - Mối liên hệ giữa học tập, đào tạo và hành vi nhân viên

  Tại sao các doanh nghiệp hiện nay lại tập trung vào vấn đề đào tạo nhân viên? Lao động có chuyên môn, kỹ thuật là nhân tố quyết định sự thành công hay thất bại trong quá trình cạnh tranh trên thị trường. Ðầu tư vào con người là đầu tư mang ý nghĩa chiến lược, trong nhiều trường hợp nó hơn hẳn so với việc đầu tư vào việc đổi mới công nghệ và thiết ...

  doc28 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 407 | Lượt tải: 2

 • Lý thuyết của Elton Mayo và Mc.Gregor về tâm lý xã hội trong quản trịLý thuyết của Elton Mayo và Mc.Gregor về tâm lý xã hội trong quản trị

  1.1. Các tác giả và quan điểm Lý thuyết tâm lý xã hội trong quản trị, còn gọi là lý thuyết tác phong, là những quan điểm quản trị nhấn mạnh đến vai trò của yếu tố tâm lý, tình cảm, quan hệ xã hội của con người trong công việc. Lý thuyết này cho rằng, hiệu quả của quản trị do năng suất lao động quyết định, nhưng năng suất lao động không chỉ do các...

  doc22 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 4323 | Lượt tải: 3