• Luận án Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước độc quyền ở Việt NamLuận án Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước độc quyền ở Việt Nam

  Doanh nghiệp Nhà nước có vai trò hếtsức quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, đặc biệt là nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN như nước ta. DNNN đã có những đóng góp to lớn không chỉ về sản lượng, mà còn về việc làm, thu nhập cho người lao động. Mặcdù giữ vai trò chủ đạo nhưng đa số DNNN hoạt động không hiệu quả. Một phần, do các do...

  pdf88 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 17/04/2013 | Lượt xem: 1747 | Lượt tải: 12

 • Luận văn Định hướng phát triển ngành công nghiệp xi măng Việt Nam trong tiến trình hội nhậpLuận văn Định hướng phát triển ngành công nghiệp xi măng Việt Nam trong tiến trình hội nhập

  Mục tiêu tổng quát của chiến lược 10 năm 2001 – 2010 là : Đưa nước ta thoát khỏi tình trạng kém phát triển; nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân; tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nguồn lực con người, năng lực khoa học và công nghệ, kết cấu hạ tầng, tiề...

  pdf54 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 17/04/2013 | Lượt xem: 1493 | Lượt tải: 4

 • Luận văn Một số giải pháp phát triển các khu công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai đến năm 2010Luận văn Một số giải pháp phát triển các khu công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai đến năm 2010

  Tỉnh Đồng Nai nằm trong vùng kinhtế trọng điểm phía Nam, có nhiều thuận lợi để phát triển công nghiệp. Các khu công nghiệp Đồng Nai đã và đang khẳng định vai trò quan trọng của mình trong sự nghiệpphát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung, góp phần đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước....

  pdf73 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 17/04/2013 | Lượt xem: 1284 | Lượt tải: 3

 • Luận văn Giải pháp tăng cường và phát huy vai trò của các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt NamLuận văn Giải pháp tăng cường và phát huy vai trò của các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Thị trường chứng khoán Việt Nam đivào hoạt động đã được hơn năm năm. Cùng với sự ra đời và phát triển của thị trường chứng khoán, một loại hình công ty tài chính mới đượchình thành và từng bước khẳng định vai trò của mình, đó là các công ty chứng khoán. Hoạt động của các công ty chứng khoán nhằm đảm bảo một nguyên tắc cơbản trong sự vận độn...

  pdf71 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 17/04/2013 | Lượt xem: 1327 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Xây dựng số 1Luận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Xây dựng số 1

  Đất nước ta đã trải qua 18 năm thựchiện đường lối đổimới, mở cửa thị trường và hội nhập với nềnkinh tế khu vực và toàn cầu. Chúng ta đang thực hiện chính sách đa phương hoá, đa dạng hoá trong quan hệ kinh tế quốc tế; thiết lập các quan hệ thương mại, đầu tư, dịch vụ và khoa học – kỹ thuật với tất cả các nước; tích cực tham gia các tổ chức, ...

  pdf52 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 17/04/2013 | Lượt xem: 1373 | Lượt tải: 7

 • Luận văn Phát triển mô hình công ty mẹ – con trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tếLuận văn Phát triển mô hình công ty mẹ – con trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

  Hiện nay, nền kinh tế các nước trên thế giới vận hành theo xu thế hội nhập với sự hình thành của các tổ chức hợp tác quốc tế, các khu vực mậu dịch tự do và tiến tới nhất thể hóa. Do vậy, cùng với qúa trình đổi mới kinh tế nói chung, các nước đang phát triển cần phải phải đẩy nhanh hơn nữa quá trình đổi mới, sắp xếp khối DNNN nhằm tạo ra một...

  pdf76 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 17/04/2013 | Lượt xem: 1120 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Biện pháp nhằm phát triển các Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Tp Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2010Đề tài Biện pháp nhằm phát triển các Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Tp Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2010

  Ở Việt Nam cũng như các nước trên thế giới, khu vựcDNV&N được đánh giá là có tiềm năng phát triển lớn và có vai trò cựckỳ quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước. Vai trò của DNV&N được thể hiện ở những mặtsau: DNV&N sản xuất ra nhiều hàng hoá đáp ứng nhu cầu tiên dùng trong nước và cung cấp các loại thiết b...

  pdf48 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 17/04/2013 | Lượt xem: 1218 | Lượt tải: 5

 • Luận văn Nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp khai thác đá xây dựng tỉnh Đồng Nai đến năm 2015Luận văn Nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp khai thác đá xây dựng tỉnh Đồng Nai đến năm 2015

  19 năm đổi mới kểtừsau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứVI, chuyển nền kinh tếtập trung bao cấp sang nền kinh tếthịtrường theo định hướng xã hội chủnghĩa, thực hiện chính sách mởcửa thịtrường trong nước, thu hút vốn đầu tưnước ngoài đã đưa nền kinh tếnước ta phát triển nhanh. Tốc độtăng trưởng GDP hàng năm luôn đạt ở mức cao so với thếgiới (tru...

  pdf67 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 17/04/2013 | Lượt xem: 1479 | Lượt tải: 10

 • Đề tài Một số giải pháp chiến lược phát triển lĩnh vực sơn trang trí của Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam đến năm 2010Đề tài Một số giải pháp chiến lược phát triển lĩnh vực sơn trang trí của Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam đến năm 2010

  Trong hoạt động bất kỳtổchức hay doanh nghiệp nào, chiến lược luôn đóng một vai trò hết sức quan trọng và quyết định đến sựthành bại của tổchức đó. Một chiến lược đúng đắn sẽgiúp tổchức hay doanh nghiệp có những định hướng rõ ràng, huy động và phối hợp các nguồn lực một cách tối ưu nhằm đạt được mục tiêu đềra theo cách hiệu quả nhất. Tuy m...

  pdf66 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 17/04/2013 | Lượt xem: 2360 | Lượt tải: 23

 • Luận văn Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu gốm sứ Bình DươngLuận văn Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu gốm sứ Bình Dương

  Ngành gốm mỹ nghệ Bình Dương đã từ lâu chứng tỏ được những giá trị văn hoá nghệ thuật cũng như giá trị thong phẩm qua những sản phẩm của ngành làm ra và được rất nhiều khách hàng từ nhiều nước thế giới ưa chuộng. Sản phẩm gốm sứ Bình Dương từ chỗ chỉ là những san phẩm gia dụng thuần tuý giờ nay đã xuất khẩu sang các nước Châu Á, Châu Âu, Ch...

  pdf65 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 17/04/2013 | Lượt xem: 1755 | Lượt tải: 5