• Đề tài Định hướng phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam hiện nayĐề tài Định hướng phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam hiện nay

    Việt Nam gia nhập WTO đã hơn 2 năm, kinh tế Việt Nam cũng đã mở cửa hơn 20 năm, thị trường Việt Nam cũng đã dần thu hút đc nhiều nhà đầu tư trên thế giới… Thế nhưng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp kể cả quốc doanh và ngoài quốc doanh cũng chưa thể sánh bằng các doanh nghiệp nước ngoài. Sẽ có rất nhiều những biểu hiện cho chúng ta thấy được...

    doc23 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 19/10/2012 | Lượt xem: 2805 | Lượt tải: 8