• Tóm tắt Luận văn Phát triển du lịch tỉnh Kon TumTóm tắt Luận văn Phát triển du lịch tỉnh Kon Tum

  Trong quá trình hội nhập, du lịch tỉnh Kon Tum còn bộc lộ nhiều bất cập, chưa có nhiều đóng góp trong tổng sản phẩm nội địa, thiếu sự phát triển bền vững, đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng, sản phẩm du lịch còn nghèo nàn, đơn điệu, thị trường du lịch chậm được mở rộng, quản lý nhà nước còn chưa đi sâu. Đặc biệt, du lịch tỉnh Kon Tum chưa tạ...

  pdf26 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 153 | Lượt tải: 0

 • Tóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước về nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon TumTóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước về nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Kon Tum là tỉnh biên giới, miền núi, nằm ở cực Bắc Tây nguyên, có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển nông nghiệp. Hiện nay, diện tích đất nông nghiệp chiếm hơn 90% tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh, điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển các loại cây trồng, khu dược liệu, khu công nghệ cao. Bên cạnh đó, còn có những vùng rộng lớn ...

  pdf27 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 143 | Lượt tải: 0

 • Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng BìnhTóm tắt Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá xă hội, an ninh quốc phòng. Chính vì vậy, việc phải đi sâu nghiên cứu đánh giá thực trạng, phát hiện các vấn đề tồn tại, hạn chế để tìm giải pháp khắc...

  pdf26 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 128 | Lượt tải: 0

 • Tóm tắt Luận án Các mô hình phân tích sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nướcTóm tắt Luận án Các mô hình phân tích sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

  Việt Nam đã thực sự chuyển đổi kể từ khi bắt đầu thực hiện công cuộc Đổi mới. Tăng trưởng kinh tế với tốc độ khá cao và liên tục đã giúp Việt Nam thoát khỏi tình trạng kém phát triển, thu nhập thấp, trở thành quốc gia đang phát triển có mức thu nhập trung bình và tạo ra những tiền đề quan trọng để đẩy nhanh quá trình CNH, HĐH. Những năm gần đây...

  pdf14 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 171 | Lượt tải: 0

 • Tóm tắt Luận án Nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành Thủy sản Việt NamTóm tắt Luận án Nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành Thủy sản Việt Nam

  Hơn 20 năm qua, ngành thuỷ sản có đóng góp đáng kể vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước và quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tỷ lệ đóng góp của ngành Thuỷ sản trong GDP của nền kinh tế chiếm 3,95%. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 8,03%/năm về tổng sản lượng thuỷ sản, 18,59%/năm về giá trị xuất khẩu thuỷ sản. Sản phẩm th...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 146 | Lượt tải: 0

 • Tóm tắt Luận án Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá HQKD trong các DN xây dựng công trình giao thông thuộc Bộ GTVTTóm tắt Luận án Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá HQKD trong các DN xây dựng công trình giao thông thuộc Bộ GTVT

  Trong điều kiện cạnh tranh và nguồn lực ngày càng khan hiếm, để đứng vững trên thị trường và không ngừng phát triển, DN cần phải sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của mình. Muốn sử dụng hiệu quả các nguồn lực có hạn, DN cần phải đánh giá được hiệu quả sử dụng các nguồn lực. Nói cách khác, DN phải đánh giá đúng đắn HQKD của DN. Hoạt động trong ...

  pdf24 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 136 | Lượt tải: 0

 • Factors influencing international joint ventures’ performance: an investigation into the telecommunicaton industry in laosFactors influencing international joint ventures’ performance: an investigation into the telecommunicaton industry in laos

  Lao People Democratic Republic (Lao PDR) is a developing country that is located in the central part of the Indochina peninsula. The telecommunication industry plays a significant role in the national economic development of Laos. In 2008, the telecommunications sector accounted for approximately 1.6 percent of the total GDP and is considered o...

  pdf26 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 139 | Lượt tải: 0

 • Tóm tắt Luận án Phân tích tài chính trong các doanh nghiệp giao thông đường bộ Việt NamTóm tắt Luận án Phân tích tài chính trong các doanh nghiệp giao thông đường bộ Việt Nam

  Phân tích tài chính (PTTC) là một trong những kênh thông tin quan trọng để cung cấp thông tin về thực trạng tài chính của doanh nghiệp (DN), giúp người sử dụng đưa ra các quyết định kinh tế thỏa mãn nhu cầu của mình. Nền kinh tế nước ta đã và đang chuyển dần theo hướng đa dạng hoá các hình thức sở hữu trong nền kinh tế thị trường có định hướng...

  pdf24 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 143 | Lượt tải: 0

 • Tóm tắt Luận án Quản lý tài chính góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các Tập đoàn kinh tế Việt NamTóm tắt Luận án Quản lý tài chính góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các Tập đoàn kinh tế Việt Nam

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh: thúc đẩy việc hình thành một số tập đoàn kinh tế và Tổng Công ty Nhà nước mạnh, hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó có ngành chính; có nhiều chủ sở hữu, sở hữu nhà nước giữ vai trò chi phối Để các tập đoàn kinh tế, tổng công ty đi vào hoạt động thực sự đạt được hiệu qu...

  pdf24 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 159 | Lượt tải: 0

 • Tóm tắt Luận án Chất lượng dịch vụ của các siêu thị chuyên doanh trên địa bàn thành phố Hà NộiTóm tắt Luận án Chất lượng dịch vụ của các siêu thị chuyên doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội

  Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị và là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa và khoa học của cả nước. Trong những năm qua, sự phát triển mạnh mẽ nhiều loại hình siêu thị đã góp phần thay đổi bộ mặt của thành phố theo hướng văn minh, hiện đại. Bên cạnh những siêu thị kinh doanh tổng hợp phục vụ nhiều loại nhu cầu của nhiều loại khách h...

  pdf27 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 149 | Lượt tải: 0