• Đề tài Những vấn đề pháp lý nhà nước pháp quyềnĐề tài Những vấn đề pháp lý nhà nước pháp quyền

  Nhà nước pháp quyền (NNPQ) –một vấn đề được sựquan tâm đặc biệt của nhiều nhà nghiên cứu. Họ đã tiếp cận vấn đề ởnhiều góc độkhác nhau do đó đã có những cách hiểu khác nhau vềnhà nước pháp quyền. Điều này gây ra sựnhận thức chưa đầy đủcó thểsai lệch vềNNPQ. Nhằm mục đích tìm hiểu sâu sắc và tổng quát hơn về“Vấn đềpháp lí Nhà nước pháp quy...

  pdf12 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 22/05/2013 | Lượt xem: 1851 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Những nội dung cơ bản của pháp luật về dịch vụ logictics ở Việt NamĐề tài Những nội dung cơ bản của pháp luật về dịch vụ logictics ở Việt Nam

  Hội nhập kinh tế quốc tế đã đưa nền kinh tế Việt Nam vào với cơn bão hội nhập, theo đó dịch vụ Logictics được xem là tâm điểm của sự phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ. Theo tiến trình hội nhập, Việt Nam sẽ cho phép các công ty cung cấp dịch vụ logictics 100% vốn nước ngoài hoạt động bình đẳng tại Việt Nam từ năm 2012. Điều này đòi hỏi hệ thống...

  doc23 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 22/05/2013 | Lượt xem: 1991 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Những vấn đề lý luận cơ bản về chứng khoán và chào bán chứng khoánĐề tài Những vấn đề lý luận cơ bản về chứng khoán và chào bán chứng khoán

  Chứng khoán theo quan điểm truyền thống là phương tiện xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu chứng khoán đối với tài sản hoặc phần vốn góp của tổ chức phát hành. Chứng khoán xác nhận quyền, lợi ích của người sở hữu, điều đó cũng có nghĩa là xác định quyền tài sản của một chủ thể nhất định xét trên phương diện pháp lý. Ở Việt Nam, kh...

  doc13 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 22/05/2013 | Lượt xem: 1772 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Những vấn đề đặt ra khi đổi mới tố tụng theo hướng tranh tụngĐề tài Những vấn đề đặt ra khi đổi mới tố tụng theo hướng tranh tụng

  Đổi mới tố tụng hình sự, làm cho tố tụng thật sự dân chủ, bảo đảm khách quan, không làm oan người vô tội là một trong những nội dung của công cuộc cải cách tư pháp đã được nghị quyết của Bộ Chính trị đề cập: “Nâng cao chất lượng công tố của kiểm sát viên tại phiên toà, bảo đảm tranh tụng dân chủ với luật sư, người bào chữa và những người tham gia t...

  doc4 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 22/05/2013 | Lượt xem: 1796 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Những vấn đề cơ bản về thanh tra nhà nướcĐề tài Những vấn đề cơ bản về thanh tra nhà nước

  Theo Điều 4 và Điều 10 Luật thanh tra 2004, thanh tra nhà nước là việc xem xét, đánh giá, xử lý của cơ quan quản lý nhà nước đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự quản lý theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục được quy định trong Luật này và các quy định khác của pháp luật. Thanh tra nhà nước bao g...

  doc8 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 22/05/2013 | Lượt xem: 2374 | Lượt tải: 10

 • Đề tài Những điểm tương đồng và khác biệt trong cấu trúc nguồn luật của hệ thống pháp luật Anh và MỹĐề tài Những điểm tương đồng và khác biệt trong cấu trúc nguồn luật của hệ thống pháp luật Anh và Mỹ

  Trong cấu trúc nguồn luật cùng có Án lệ, các văn bản pháp luật và các tác phẩm của các học gia pháp lý có uy tín. – Án lệ được thừa nhận là một nguồn chính thống, thậm chí về mặt thực tế còn chiếm ưu thế hơn so với luật thành văn. Án lệ của Anh và Mĩ đều có chung nguyên tắc “Stare decisis”, có nghĩa là tuân thủ các phán quyết trước đó, có sự ràng ...

  doc4 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 22/05/2013 | Lượt xem: 5505 | Lượt tải: 6