• Đề tài Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng ngân hàng đối với hộ nông dân nghèo ở ngân hàng phục vụ người nghèo Việt NamĐề tài Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng ngân hàng đối với hộ nông dân nghèo ở ngân hàng phục vụ người nghèo Việt Nam

  Đói nghèo là một hiện tượng phổ biến của nền kinh tế thị trường, nó tồn tại một cách khách quan và nó là vấn đề có tính quy luật. Đặc biệt ở nước ta trong quá trình chuyển đổi từ một nền kinh tế quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trườngvới xuất phát điểm thấp thì tình trạng đói nghèo lại càng không thể tránh khỏi thậm trí còn trầm trọng và gay ...

  doc26 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 08/10/2012 | Lượt xem: 3492 | Lượt tải: 1

 • Phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại Ngân hàng Ngoại thương Hà NộiPhát triển hoạt động thanh toán thẻ tại Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội

  Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới, các quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa dịch vụ từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Do đó, đòi hỏi phải có những phương tiện thanh toán mới đảm bảo tính an toàn, nhanh chóng, hiệu quả. Thêm vào đó, thế kỷ XX là thế kỷ mà khoa học công nghệ có những bước tiến vượt bậc, đặc biệt là công ng...

  doc80 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 08/10/2012 | Lượt xem: 6862 | Lượt tải: 2

 • Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tài Chi nhánh NHNo & PTNN Nam Hà NộiGiải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tài Chi nhánh NHNo & PTNN Nam Hà Nội

  Ngân hàng thương mại là hệ thần kinh, trái tim của nền kinh tế, là dấu hiệu báo hiệu trạng thái sức khoẻ của nền kinh tế. Các ngân hàng mạnh, nền kinh tế mạnh. Ngược lại, các ngân hàng yếu, nền kinh tế sẽ yếu kém. Thậm chí nếu ngân hàng đổ vỡ nền kinh tế sẽ lâm vào khủng hoảng và sụp đổ. Với tư cách là tổ chức trung gian tài chính nhận tiền gửi...

  doc112 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 08/10/2012 | Lượt xem: 3109 | Lượt tải: 2

 • Báo cáo Thực tập tổng Hợp tại Ngân Hàng Phát Triển Việt NamBáo cáo Thực tập tổng Hợp tại Ngân Hàng Phát Triển Việt Nam

  Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB – sau đây gọi tắt là Ngân hàng phát triển) được thành lập trên cơ sở Quỹ Hỗ trợ Phát triển theo quyết định 108/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 19/05/2006 . Là một tổ chức Tài chính đặc biệt do Chính Phủ thành lập, theo đó, Ngân hàng phát triển hoạt động mang tính đặc thù riêng. Ngân hàng phát t...

  doc46 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 08/10/2012 | Lượt xem: 8730 | Lượt tải: 2

 • Tiền tệ ngân hàng và chính sách tiền tệ của Việt Nam hiện nayTiền tệ ngân hàng và chính sách tiền tệ của Việt Nam hiện nay

  Hàng ngày chúng ta tiếp xúc và sử dụng tiền , tiền đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với chúng ta trong việc trao đơi hàng hóa, tiêu dung,… vậy tiền là gì? Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về tiền tệ Theo Mác : tiền tệ là một thứ hàng hóa đặc biệt, được tách ra khỏi thế giới hàng hóa, dùng để đo lường và biểu thị giá trị của tất cả hàng hóa...

  docx6 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 08/10/2012 | Lượt xem: 5315 | Lượt tải: 1

 • Hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ bảo lãnh tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà NộiHoàn thiện và phát triển nghiệp vụ bảo lãnh tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội

  Trong giai đoạn hiện nay, xu hướng chung của nền kinh tếViệt Nam là tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đẩy mạnh sựphát triển đất nước và tăng cường hoà nhập với kinh tếkhu vực và thếgiới. Để đảm bảo cho sựphát triển này, vốn cần cho nền kinh tếví nhưmáu cần cho một cơthểsống. Với vai trò “ trái tim “ của nền kinh tế, hệthống ngân hà...

  pdf87 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 08/10/2012 | Lượt xem: 4962 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Nguồn gốc và bản chất của lợi nhuậnLuận văn Nguồn gốc và bản chất của lợi nhuận

  Sựphát triển của Việt Nam cũng nhưcủa các nước Xã Hội ChủNghĩa (XHCN) khác được đánh dấu bằng sựchuyển hướng trong tưtưởng,nhận thức của các Đảng va Nhà Nước vềChủNghĩa Xã Hội(CNXH) và con đường đi lên CNXH.ỞViệt Nam,từsau những năm đổi mới đến nay mới chỉcó hơn 15 năm,đó thực sựchỉlà một khoảng thời gian rất ngắn so với lịch sửphát triển c...

  pdf59 trang | Chia sẻ: admin | Ngày: 07/10/2012 | Lượt xem: 5335 | Lượt tải: 2