• Đa dạng hóa nông nghiệp ở Việt NamĐa dạng hóa nông nghiệp ở Việt Nam

    Báo cáo này bao gồm bốn phần do nhóm cán bộcủa Ngân hàng Thếgiới soạn thảo. Đây là bản cập nhật của Báo cáo năm 1998 “Việt Nam – Thúc đẩy Công Cuộc Phát triển Nông thôn – TừViễn cảnh tới Hành động”, đặc biệt nhấn mạnh đến đa dạng hóa nông nghiệp. Báo cáo này đềcập chi tiết các vấn đềvềtrung hạn Việt Nam sẽphải đối mặt nhằm duy trì tốc độtăn...

    pdf90 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 2907 | Lượt tải: 1

  • Đánh giá các mối đe dọa đối loài Bách tán Đài Loan kín (Taiwania Cryptomerioides) ở huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái và huyện Văn Bàn, tỉnh Lào CaiĐánh giá các mối đe dọa đối loài Bách tán Đài Loan kín (Taiwania Cryptomerioides) ở huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái và huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

    Bách tán Đài Loan kín (Taiwania cryptomerioides) là cây gỗthường xanh, cùng gốc, to, có thểcaohơn 30 mvới đường kính thân đến hơn 1 m(ở Đài Loan có khi cao đến 75 mvới đường kính thân 3,5 m). Vùng phân bốcủa loài cây này là từBắc Myanmar qua phần lục địa của namTrung Trung Quốc. Tháng 10 năm2001 nhómnghiên cứu do TS. Nguyễn Tiến Hiệp làmtrư...

    pdf30 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 2226 | Lượt tải: 0