• Luận án Đạo đức nghề nghiệp của giảng viên ở các nhà trường quân đội hiện nayLuận án Đạo đức nghề nghiệp của giảng viên ở các nhà trường quân đội hiện nay

  Giảng viên ở các nhà trường quân đội là một bộ phận đội ngũ nhà giáo quân đội, lực lượng nòng cốt có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo trong lĩnh vực quân sự. Giảng viên không chỉ là người truyền thụ kiến thức, trang bị thế giới quan, phương pháp luận trong xem xét, giải quyết các vấn đề thực tiễn theo mục tiêu, yêu cầu đào tạo...

  doc208 trang | Chia sẻ: Đào Thiềm | Ngày: 13/01/2024 | Lượt xem: 65 | Lượt tải: 0

 • Luận án Những vấn đề xã hội của các khu công nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên hiện nayLuận án Những vấn đề xã hội của các khu công nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay

  Công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH) là chủ trương xuyên suốt, nhất quán của Ðảng, Nhà nước ta trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hiện nay, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước được nhận thức là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện nền kinh tế và đời sống xã hội dựa chủ yếu vào sự phát triển của công nghiệp, dịch vụ trên nề...

  pdf174 trang | Chia sẻ: Đào Thiềm | Ngày: 13/01/2024 | Lượt xem: 63 | Lượt tải: 0

 • Luận án Thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với phụ nữ ở nông thôn các tỉnh Bắc Trung bộ, Việt NamLuận án Thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với phụ nữ ở nông thôn các tỉnh Bắc Trung bộ, Việt Nam

  Bảo hiểm xã hội (BHXH) đƣợc hiểu là sự bảo đảm hoặc thay thế cho những thu nhập bị mất hoặc bị giảm của ngƣời lao động khi thai sản, về già hoặc khi gặp rủi ro (nhƣ ốm đau, tai nạn lao động (TNLĐ), chết.) trên cơ sở đóng quỹ của ngƣời lao động và ngƣời sử dụng lao động (NSDLĐ) cho cơ quan BHXH trƣớc khi xảy ra những biến cố đó. Để tổ chức t...

  pdf191 trang | Chia sẻ: Đào Thiềm | Ngày: 13/01/2024 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0

 • Luận án Nhiệm vụ quản lý trường hợp đối với người khuyết tật từ thực tiễn Thành phố Đà NẵngLuận án Nhiệm vụ quản lý trường hợp đối với người khuyết tật từ thực tiễn Thành phố Đà Nẵng

  Người khuyết tật là đối tượng được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước ta, chiếm vị trí trọng tâm trong hệ thống phúc lợi xã hội quốc gia. Trong những năm qua, nhà nước đã rất chú trọng tới việc chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật một cách toàn diện, từ các chính sách giáo dục, y tế cho đến những chính sách về bảo trợ và hòa nhập xã hội...

  pdf237 trang | Chia sẻ: Đào Thiềm | Ngày: 13/01/2024 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0

 • Luận án Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động trải nghiệm tại tỉnh Bình DươngLuận án Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động trải nghiệm tại tỉnh Bình Dương

  Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động trải nghiệm là hoạt động giáo dục, trong đó học sinh được tham gia trực tiếp vào các hoạt động thực tiễn bằng kinh nghiệm cá nhân dưới sự tổ chức, hướng dẫn của nhà giáo dục nhằm hình thành năng lực giải quyết có hiệu quả các tình huống, vấn đề trong cuộc sống v...

  pdf274 trang | Chia sẻ: Đào Thiềm | Ngày: 13/01/2024 | Lượt xem: 105 | Lượt tải: 1

 • Luận án Ẩn dụ ý niệm về tình yêu trong truyện ngắn Anh - ViệtLuận án Ẩn dụ ý niệm về tình yêu trong truyện ngắn Anh - Việt

  Ẩn dụ luôn đƣợc coi là một hiện tƣợng ngôn ngữ và là công cụ sắc bén của các nhà hùng biện và phê bình văn học. Theo Aristole ―ẩn dụ là việc gọi tên một sự vật thông qua một sự vật khác‖ (Ricoeur, 1978, tr.13). Quan điểm này đã thống trị lý thuyết ẩn dụ phƣơng Tây trong nhiều thế kỷ. Cũng theo cách hiểu này, ẩn dụ đƣợc coi là công cụ hỗ trợ...

  pdf364 trang | Chia sẻ: Đào Thiềm | Ngày: 13/01/2024 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0

 • Tóm tắt Luận án Hoa văn trang trí bằng kim loại tại các công trình kiến trúc ở Hà Nội thời Pháp thuộcTóm tắt Luận án Hoa văn trang trí bằng kim loại tại các công trình kiến trúc ở Hà Nội thời Pháp thuộc

  1.1. Hoa văn trang trí bằng kim loại (HVTT BKL) tại các công trình kiến trúc ở Hà Nội thời Pháp thuộc trở thành hiện tượng mỹ thuật có giá trị thẩm mỹ, góp phần vào việc hình thành diện mạo kiến trúc Hà Nội thời kì này và có những ảnh hưởng nhất định đối với nghệ thuật trang trí kiến trúc Hà Nội thời hiện đại. 1.2. Hiện nay, HVTT BKL có n...

  pdf27 trang | Chia sẻ: Đào Thiềm | Ngày: 13/01/2024 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0

 • Luận án Xây dựng chương trình phổ cập bơi cho học sinh 9-11 tuổi Thành phố Hà NộiLuận án Xây dựng chương trình phổ cập bơi cho học sinh 9-11 tuổi Thành phố Hà Nội

  Bơi lội là một môn thể thao hấp dẫn và được nhiều người ở mọi lứa tuổi yêu thích. Với nhiều ưu điểm như tạo sự cân đối cho người tập, hầu như không gây chấn thương khi tập luyện, rất tốt cho hoạt động tim mạch và giúp giảm stress, bơi lội là một môn thể thao có thể tập luyện suốt đời. [69, 70] Bên cạnh tính ưu việt như một phương tiện rèn l...

  pdf175 trang | Chia sẻ: Đào Thiềm | Ngày: 13/01/2024 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0

 • Luận án Hồi chỉ zéro trong hội thoại qua một số truyện ngắn và tiểu thuyết tiêu biểu Việt Nam từ 1986 đến 2000Luận án Hồi chỉ zéro trong hội thoại qua một số truyện ngắn và tiểu thuyết tiêu biểu Việt Nam từ 1986 đến 2000

  1.1. Nghiên cứu ngữ nghĩa trong hoạt động giao tiếp đang là xu hướng có tính tất yếu trong hoạt động ngôn ngữ. Bởi đây là bước phát triển mới của ngôn ngữ học thế giới. Đặc biệt trong những năm gần đây sự chuyển hướng nghiên cứu từ ngữ pháp văn bản sang phân tích diễn ngôn đã mang lại nhiều kết quả được các nhà nghiên cứu thừa nhận. Bởi lẽ ...

  pdf169 trang | Chia sẻ: Đào Thiềm | Ngày: 13/01/2024 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0

 • Luận án Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo xây dựng nông thôn mới từ năm 2010 đến năm 2020Luận án Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo xây dựng nông thôn mới từ năm 2010 đến năm 2020

  Việt Nam là một nước nông nghiệp, phần lớn dân cư sống quần tụ theo từng dòng họ và theo phạm vi làng, xã ở khu vực nông thôn. Vì vậy, NN, ND, NT có vị trí chiến lược trong tiến trình lịch sử của dân tộc; là cơ sở, lực lượng quan trọng để phát triển KT - XH bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc...

  doc269 trang | Chia sẻ: Đào Thiềm | Ngày: 13/01/2024 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0