• Đề tài Thực trạng thu - Chi quỹ BHXH ở phòng BHXH huyện Giao Thuỷ (Nam Định)Đề tài Thực trạng thu - Chi quỹ BHXH ở phòng BHXH huyện Giao Thuỷ (Nam Định)

  Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một trong những loại hình bảo hiểm ra đời sớm ở nước ta. Đây là một loại hình bảo hiểm đặc biệt, nó ít mang tính chất kinh doanh thương mại mà chủ yếu là tính nhân dạo và nhân văn cao cả. Kể từ khi ra đời đến nay, nó đã góp phần làm ổn định đời sống cho cán bộ công nhân viên chức Nhà nước, quân nhân, những người lao động ...

  doc47 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 2473 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Thực trạng công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tại BHXH tỉnh Hà NamĐề tài Thực trạng công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tại BHXH tỉnh Hà Nam

  Bảo hiểm xã hội (BHXH) xuất hiện trên thế giới từ khá sớm và đã nhanh chóng trở thành công cụ quan trọng của hầu hết các nước trong việc đảm bảo an sinh xã hội. BHXH có vai trò to lớn và quan trọng như thế bởi lẽ đối tượng và phạm vi bao phủ của nó vô cùng rộng lớn, tác động đến hầu hết mọi thành viên trong xã hội. Ở Việt Nam, ngay từ khi mới thàn...

  doc26 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 3076 | Lượt tải: 16

 • Đề tài Thành lập quỹ Bảo hiểm xã hội thành phần tại Bảo hiểm xã hội Việt NamĐề tài Thành lập quỹ Bảo hiểm xã hội thành phần tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  Nền kinh tế nước ta mới chuyển đổi và đang có những bước phát triển mới. Song “Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ xã hội và công bằng xã hội trong từng bước và trong suốt quá trình phát triển” (Trích văn kiện Đại hội Đảng lần VIII). Chính sách bảo hiểm xã hội đã phục vụ cho lợi ích của người lao động, thực sự vì sự công bằng, tiến bộ x...

  doc69 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 2038 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Quỹ bảo hiểm xã hội, nguồn hình thành và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hộiĐề tài Quỹ bảo hiểm xã hội, nguồn hình thành và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội

  Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với người lao động nhằm từng bước mở rộng và nâng cao đảm bảo vật chất, góp phần ổn định đời sống cho người lao động khi gặp rủi ro như bị ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sẩy, hết tuổi lao động, qua đời. Cùng với sự đổi mới của nền kinh tế đất nước trong thời gi...

  doc32 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 1319 | Lượt tải: 5

 • Đề tài Các kiểm toán viên bên ngoài có thực sự độc lập khôngĐề tài Các kiểm toán viên bên ngoài có thực sự độc lập không

  Hiện nay, Việt Nam đang từng bước chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, với một nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, các thành phần kinh tế được mở rộng và đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của đất nước. Trong điều kiện kinh tế như vậy thông tin tài chính của doanh...

  doc27 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 1227 | Lượt tải: 8

 • Đề tài Phát triển cơ sở hạ tầng thương mại trên địa bàn thành phố Đà NẵngĐề tài Phát triển cơ sở hạ tầng thương mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  Trong những năm vừa qua, cùng với quá trình thực hiện chính sách đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đã không ngừng tăng trưởng với tốc độ cao, sản lượng sản xuất và chất lượng sản phẩm không ngừng được nâng lên, thu nhập và chi tiêu của các tầng lớp dân cư cũng được cải thiện đáng kể. Các hoạt động thương mại trong nền kinh tế cũng không ngừng gia tăng ...

  doc59 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 1594 | Lượt tải: 7

 • Đề tài Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV cơ khí & xây dựng công trình 878Đề tài Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV cơ khí & xây dựng công trình 878

  Việt Nam tham gia vào Tổ chức thương mại thế giới (WTO) tính đến nay đã được 8 năm, trong suốt quá trình đó, nền kinh tế của nước ta đã từng bước không ngừng đi lên, phát triển hơn trước và gặt hái được rất nhiều thành công, góp phần nâng cao vị thế của quốc gia trên trường thế giới. Chính điều này cũng đặt ra rất nhiều thách thức cho các cơ qu...

  pdf66 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 881 | Lượt tải: 10

 • Đề tài Những vấn đề pháp lý cần lưu ý khi lựa chọn Incoterms để áp dụng cho hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tếĐề tài Những vấn đề pháp lý cần lưu ý khi lựa chọn Incoterms để áp dụng cho hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

  Để đáp ứng được các giao dịch ngày càng nhiều và phức tạp, Phòng Thương mại Quốc tế đã soạn thảo ra các “Điều kiện thương mại quốc tế” – Incoterms với mục đích giải thích các điều kiện thương mại, tránh khả năng dẫn đến hiểu nhầm và tranh chấp khi thực hiện hợp đồng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn còn rất lúng túng khi áp dụng Incoterms vào Hợp đồ...

  doc6 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 2587 | Lượt tải: 4

 • Đề tài Nghiên cứu tổ chức xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001:2008 trong doanh nghiệp tư vấn xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà NamĐề tài Nghiên cứu tổ chức xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001:2008 trong doanh nghiệp tư vấn xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nam

  Trong công cuộc xây dựng và phát triển hiện nay, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến công tác phát triển cơ sở hạ tầng, những sự quan tâm đó nếu hạ tầng phát triển thì sẽ kích thích nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên, để việc đầu tư phát triển hạ tầng phù hợp với quy hoạch chung, đảm bảo hiệu quả và bền vững thì xuyên suốt quá trình từ bước quy...

  pdf112 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 2091 | Lượt tải: 6

 • Đề tài Một số phương hướng và giải pháp nhằm phát triển dịch vụ việc làm ở Việt Nam hiện nayĐề tài Một số phương hướng và giải pháp nhằm phát triển dịch vụ việc làm ở Việt Nam hiện nay

  Kể từ khi đất nước ta thực hiện chuyển đổi cơ chế kinh tế từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhiều vấn đề kinh tế - xã hội nảy sinh, trong đó có vấn đề việc làm cho người lao động. Nếu như trước thời kỳ đổi mới, việc làm cho người lao ...

  doc69 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 1205 | Lượt tải: 4