• Đề tài Thực trạng hoạt động thu bảo hiểm xã hội ở bảo hiểm xã hội quận Hà Đông-TP Hà NộiĐề tài Thực trạng hoạt động thu bảo hiểm xã hội ở bảo hiểm xã hội quận Hà Đông-TP Hà Nội

  Chính sách BHXH là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta. Là một trong những chính sách cơ bản thể hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước với mục tiêu vì con người, bảo đảm tiến bộ công bằng xã hội. Mục đích của Chính sách BHXH là bảo đảm sự thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập cho người lao độn...

  doc72 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 15/10/2012 | Lượt xem: 3212 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Thực trạng công tác quản lý thu Bảo hiểm xã hội tại cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Phú Xuyên thành phố Hà Nội giai đoạn 2005 đến nayĐề tài Thực trạng công tác quản lý thu Bảo hiểm xã hội tại cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Phú Xuyên thành phố Hà Nội giai đoạn 2005 đến nay

  Trên thế giới, Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã xuất hiện cách đây rất lâu. Ngày nay, BHXH đã trở thành một công cụ hữu hiệu, mang tính nhân văn sâu sắc để giúp con người vượt qua những khó khăn, rủi ro phát sinh trong cuộc sống và trong quá trình lao động như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mất khả năng lao động, già cả hoặc bị chết...

  doc72 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 15/10/2012 | Lượt xem: 3769 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Thực trạng công tác thu BHXHBB ở bảo hiểm xã hội Huyện Cao Lộc – Tỉnh Lạng Sơn (Số liệu từ 2007-2009)Đề tài Thực trạng công tác thu BHXHBB ở bảo hiểm xã hội Huyện Cao Lộc – Tỉnh Lạng Sơn (Số liệu từ 2007-2009)

  Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một chính sách xã hội đặc biệt quan trọng nước được quy định trong Hiến pháp, trong các văn kiện của Đảng và không ngừng được bổ sung, hoàn thiện, nhằm mở rộng và nâng cao việc đảm bảo vật chất, góp phần ổn định đời sống cho người lao động và gia đình trong trường hợp người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, chết...

  doc57 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 15/10/2012 | Lượt xem: 10295 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Quản ly thu chi bảo hiểm xã hội Việt NamĐề tài Quản ly thu chi bảo hiểm xã hội Việt Nam

  Sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Nhà nước ta đã sớm quan tâm tới chính sách BHXH, việc thực hiện chính sách BHXH được triển khai khá sớm. Những văn bản pháp luật về BHXH được lần lượt ban hành như: Sắc lệnh số 54/SL ngày 3/11/1945 của Chủ tịch chính phủ lâm thời quy định những căn cứ, điều kiện để công chức nhà nước được hưởng chế đ...

  doc78 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 15/10/2012 | Lượt xem: 3074 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Đánh giá kết quả và hiệu quả kinh doanh của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt NamĐề tài Đánh giá kết quả và hiệu quả kinh doanh của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam

  Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp bảo hiểm nói riêng vì mục đích lợi nhuận. Vì vậy, mọi hoạt động đều mang đặc trưng kinh doanh, lấy lợi nhuận làm mục tiêu phấn đấu. Chiến lược kinh doanh của DNBH đều đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu. Năm 2008 chứng kiến cơn khủng hoảng kinh tế diễn ra trên phạm vi toàn cầu, ản...

  doc91 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 15/10/2012 | Lượt xem: 3252 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Chiến lược kinh doanh của tập đoàn café Trung Nguyên - ThS Đỗ Văn TínhĐề tài Chiến lược kinh doanh của tập đoàn café Trung Nguyên - ThS Đỗ Văn Tính

  Hiện nay, cà phê là một mặt hàng sản xuất kinh doanh quan trọng. Ngành cà phê Việt Nam ngày càng khẳng định vị trí của mình trên thị trường cà phê thế giới. Hàng năm, ngành cà phê đã đưa về cho đất nước một khối lượng kim ngạch đáng kể và giải quyết công ăn việc làm, ổn định đời sống cho hàng trăm ngàn hộ gia đình ở các khu vực miền núi đặc biệt là...

  doc9 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 15/10/2012 | Lượt xem: 6932 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Thực trạng quản lý thu - chi của BHXH Việt NamĐề tài Thực trạng quản lý thu - chi của BHXH Việt Nam

  Sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Nhà nước ta đã sớm quan tâm tới chính sách BHXH, việc thực hiện chính sách BHXH được triển khai khá sớm. Những văn bản pháp luật về BHXH được lần lượt ban hành như: Sắc lệnh số 54/SL ngày 3/11/1945 của Chủ tịch chính phủ lâm thời quy định những căn cứ, điều kiện để công chức nhà nước được hưởng chế đ...

  doc75 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 15/10/2012 | Lượt xem: 2512 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Thực trạng thu - chi quỹ BHXH tại phòng BHXH huyện Giao Thuỷ (Nam Định)Đề tài Thực trạng thu - chi quỹ BHXH tại phòng BHXH huyện Giao Thuỷ (Nam Định)

  Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một trong những loại hình bảo hiểm ra đời sớm ở nước ta. Đây là một loại hình bảo hiểm đặc biệt, nó ít mang tính chất kinh doanh thương mại mà chủ yếu là tính nhân dạo và nhân văn cao cả. Kể từ khi ra đời đến nay, nó đã góp phần làm ổn định đời sống cho cán bộ công nhân viên chức Nhà nước, quân nhân, những người lao động ...

  doc62 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 15/10/2012 | Lượt xem: 2330 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Thực trạng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Công ty bảo hiểm Toàn CầuĐề tài Thực trạng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Công ty bảo hiểm Toàn Cầu

  Hòa chung với xu thế toàn cầu hóa, sau nhiều nỗ lực, đến cuối năm 2006 Việt Nam đã được kết nạp là thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới WTO. Sự ra nhập đó thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh chóng, giao lưu buôn bán giữa nước ta và các nước trên thế giới tăng trưởng không ngừng, kim n...

  doc62 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 15/10/2012 | Lượt xem: 3047 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Bảo hiểm y tế tự nguyện Việt Nam giai đoạn 2003 - 2009Đề tài Bảo hiểm y tế tự nguyện Việt Nam giai đoạn 2003 - 2009

  Để đảm bảo chăm sóc sức khoẻ cho mọi người dân và đảm bảo sự bình đẳng trong khám chữa bệnh thì việc thực hiện BHYT là vô cùng cần thiết. Điều 39, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam khẳng định: "Thực hiện BHYT tạo điều kiện để mọi người dân được chăm sóc sức khoẻ". Theo Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội nước Cộng hòa xã ...

  doc67 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 15/10/2012 | Lượt xem: 4267 | Lượt tải: 1