• Luận án Rèn luyện kỹ năng cốt lõi của sinh viên khối ngành kỹ thuậtLuận án Rèn luyện kỹ năng cốt lõi của sinh viên khối ngành kỹ thuật

  Kỹ năng cốt lõi bao gồm một tập hợp những kỹ năng cần thiết cho sự phát triển và thành công của người lao động. Đó là những kỹ năng nền tảng tạo cơ cở cho việc tiếp thu và áp dụng kiến thức chuyên môn trong tương lai. Zalizan (2007) định nghĩa KNCL là kỹ năng chung cần thiết cho một người phát triển hết tiềm năng của họ trong học tập và tại ...

  pdf250 trang | Chia sẻ: Đào Thiềm | Ngày: 14/01/2024 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Luận án Nghiên cứu nội dung giáo dục thể chất đối với sinh viên nhóm sức khỏe yếu ngành văn hóa, du lịch trường đại học văn hóa, thể thao và du lịch Thanh HóaLuận án Nghiên cứu nội dung giáo dục thể chất đối với sinh viên nhóm sức khỏe yếu ngành văn hóa, du lịch trường đại học văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa

  Giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường là một mặt giáo dục quan trọng không thể thiếu trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, góp phần thực hiện mục tiêu: "Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài" cho đất nước, để cho mỗi công dân, nhất là thế hệ trẻ có điều kiện "Phát triển cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong...

  pdf243 trang | Chia sẻ: Đào Thiềm | Ngày: 14/01/2024 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0

 • Luận án Đối chiếu diễn ngôn quảng cáo Anh - ViệtLuận án Đối chiếu diễn ngôn quảng cáo Anh - Việt

  Hosney [80, tr.25] cho r ng diễn ngôn quảng cáo (DNQC) là một loại hình diễn ngôn có tầm ảnh hƣởng không chỉ đối với cấu trúc ngôn ngữ, của lối sống mà còn với cả nội dung của các hành động giao tiếp, trao đổi thƣờng ngày. Thông điệp quảng cáo (QC) đã thấm vào toàn bộ các khía cạnh của văn hoá, và nhƣ Beasley và Danesi [38, tr.1] đã chỉ ra ...

  pdf249 trang | Chia sẻ: Đào Thiềm | Ngày: 14/01/2024 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • Luận án Trần nợ công ở Việt NamLuận án Trần nợ công ở Việt Nam

  Trong nền kinh tế, vay nợ là hoạt động nhằm thu hút nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội để đáp ứng nhu cầu về vốn của các chủ thể kinh doanh. Đối với quốc gia, hoạt động vay nợ của quốc gia nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu, đầu tư của quốc gia đó. Đặc biệt là đối với các quốc gia đang phát triển, nhu cầu đầu tư xây dựng kết cấu, cơ sở hạ tầng, chư...

  pdf206 trang | Chia sẻ: Đào Thiềm | Ngày: 14/01/2024 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Luận án Thi pháp thơ lục bát hiện đại (Qua một số trường hợp tiêu biểu)Luận án Thi pháp thơ lục bát hiện đại (Qua một số trường hợp tiêu biểu)

  Thơ lục bát hiện đại kế thừa từ tinh hoa văn hoá dân tộc, từ kho tàng ca dao, dân ca. Có những tên tuổi đã rất thành công với thơ lục bát như: Tản Đà, Nguyễn Bính, Huy Cận, Tố Hữu, Bùi Giáng, Nguyễn Duy, Đồng Đức Bốn, Phạm Công Trứ, Lê Đình Cánh. Ai cũng biết tính chất của lục bát là dễ làm mà khó hay, hầu như ai làm thơ cũng bắt đầu bằng...

  pdf162 trang | Chia sẻ: Đào Thiềm | Ngày: 14/01/2024 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 1

 • Luận án Nâng cao tính chuyên nghiệp trong đào tạo Guitar lứa tuổi từ 7 đến 14 tuổi tại Việt NamLuận án Nâng cao tính chuyên nghiệp trong đào tạo Guitar lứa tuổi từ 7 đến 14 tuổi tại Việt Nam

  Theo từ điển Tiếng Việt [1] tính chuyên nghiệp được định nghĩa là một thước đo nhìn nhận, đánh giá việc làm của con người. Tính chuyên nghiệp được biểu lộ qua năng lực, kĩ năng và kiến thức chuyên ngành. Tính chuyên nghiệp là xu hướng, là điều kiện cần thiết để phát triển mọi mặt trong đời sống kinh tế, văn hoá, khoa học của xã hội hiện đại...

  pdf159 trang | Chia sẻ: Đào Thiềm | Ngày: 14/01/2024 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Luận án Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Giáo dục công dân theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường trung học phổ thông hiện nayLuận án Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Giáo dục công dân theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường trung học phổ thông hiện nay

  Giáo dục Việt Nam hiện nay đang phát triển trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều sự thay đổi nhanh chóng và phức tạp. Quá trình hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, trong đó có giáo dục đã trở thành một xu thế tất yếu. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0, nền kinh tế tri thức ở các quốc gia ngày...

  docx205 trang | Chia sẻ: Đào Thiềm | Ngày: 14/01/2024 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0

 • Luận án Quản lý nhà nước về giáo dục đại học trong điều kiện xã hội hóa dịch vụ côngLuận án Quản lý nhà nước về giáo dục đại học trong điều kiện xã hội hóa dịch vụ công

  Thế giới đang bước vào một xã hội mà vai trò của tri thức quan trọng hơn bao giờ hết. Nên vai trò của GDĐH lại càng được quan tâm hơn bất kỳ một hệ thống nào trong xã hội. Giáo dục đại học luôn đóng vai trò quan trọng đối với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có phẩm chất đạo đức tốt, giỏi về chuyên môn, nhạy bén, giàu óc sáng tạo có đ...

  pdf258 trang | Chia sẻ: Đào Thiềm | Ngày: 14/01/2024 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0

 • Luận án Hệ thống thẩm mĩ trong sáng tác của Nguyễn Công TrứLuận án Hệ thống thẩm mĩ trong sáng tác của Nguyễn Công Trứ

  Văn chương là một hình thái ý thức thẩm mĩ xã hội, có đối tượng, có nội dung và phương thức thể hiện riêng. Việc nghiên cứu hệ thống thẩm mĩ trong sáng tác văn chương là một vấn đề mang tính học thuật, bởi qua sự phân tích, lý giải quy luật sản sinh, diễn biến của các yếu tố thẩm mĩ như sự biểu hiện của chủ thể thẩm mĩ, khách thể thẩm mĩ và...

  pdf163 trang | Chia sẻ: Đào Thiềm | Ngày: 14/01/2024 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 1

 • Luận án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành dầu khí ở Việt NamLuận án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành dầu khí ở Việt Nam

  Nguồn nhân lực chất lượng cao là bộ phận ưu tú nhất trong nguồn nhân lực. Vì vậy, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao được coi là một đột phá chiến lược, là yếu tố quyết định để thực hiện các nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng hướng tới thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế nhanh, hi...

  pdf180 trang | Chia sẻ: Đào Thiềm | Ngày: 14/01/2024 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 1