• Đề tài Thị trường chứng khoán Việt Nam và một số vấn đề đang đặt ra để tiếp tục phát triểnĐề tài Thị trường chứng khoán Việt Nam và một số vấn đề đang đặt ra để tiếp tục phát triển

  Một trong những giải pháp cực kỳ quan trọng để thực hiện đường lối đổi công nghiệp hoá,hiện đại hoá của Đảng và nhà nước ta theo phương châm phát huy tối đa nội lực là thúc đẩy quá trình cổ phần hoá,sớm hình thành thị trường chứng khoán(TTCK) ở Việt Nam. Để có thể phát huy những ưu thế của cách đi tắt,hoà nhập từng bước vào thị trường tài chính k...

  doc11 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 15/03/2013 | Lượt xem: 1861 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Định hướng và giải pháp để phát triển thị trường chứng khoán ở Việt NamĐề tài Định hướng và giải pháp để phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam

  Đường lối kinh tế và chiến lược phát triển kinh tế của nước ta là "Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp; ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa." (trích Báo cáo chính trị của Ban chấp hàn...

  doc29 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 14/03/2013 | Lượt xem: 1879 | Lượt tải: 2

 • Đề án Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động thị trường chứng khoán Việt NamĐề án Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam

  Phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) là việc rất quan trọng và cần thiết khi nước ta phát triển một nền kinh tế hàng hoá. Vốn tư bản sẽ trở thành hàng hoá và tất yếu phải có một thị trường để có thể thực hiện việc trao đổi. Với lịch sử phát triển hàng trăm năm và được tổ chức một cách hết sức chặt chẽ, TTCK từ lâu nay đã được coi là một thể chế...

  doc36 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 14/03/2013 | Lượt xem: 1580 | Lượt tải: 3

 • Đề án Sử dụng mô hình ARCH và GARCH để phân tích và dự báo về giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt NamĐề án Sử dụng mô hình ARCH và GARCH để phân tích và dự báo về giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Qua hơn mười năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nền kinh tế nước ta đó đạt được những thành tựu và bước tiến hết sức quan trọng. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu là đến năm 2020 đưa nước ta về cơ bản trở thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất và kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, đảm bảo nhịp độ tăng trưởng bỡnh quõn GDP ở mức 9-...

  doc23 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 14/03/2013 | Lượt xem: 2066 | Lượt tải: 7

 • Đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển các công ty chứng khoán ở Việt Nam hiện nayĐề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển các công ty chứng khoán ở Việt Nam hiện nay

  Nhu cầu công nghiệp hoá - hiện đại hoá đòi hỏi một khối lượng vốn khổng lồ, nhất là vốn dài hạn, mà trong giai đoạn hiện nay, thị trường tài chính mới chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu về vốn ngắn hạn cho nền kinh tế. Xuất phát từ đòi hỏi ấy, thị trường chứng khoán, với tư cách là kênh huy vốn quan trọng cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá trở t...

  doc22 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 14/03/2013 | Lượt xem: 1657 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Hiện trạng thị trường chứng khoán Việt NamĐề tài Hiện trạng thị trường chứng khoán Việt Nam

  15 năm thực hiện chính sách phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hôi chủ nghĩa nước ta đã đạt được những thành tựu đáng kể : tăng trưởng kinh tế cao ổn đjnh (tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn >7% năm ) . Công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng rất cao ( trên 14% ) đạc biệt các ngành công nghệ mới , ngành công nghệ thông tin phát riển nhanh...

  doc42 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 12/03/2013 | Lượt xem: 1902 | Lượt tải: 4

 • Tiểu luận Giải pháp để phát triển thị trường chứng khoán ở Việt NamTiểu luận Giải pháp để phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam

  Công cuộc đổi mới kinh tế để này của nước ta trong những năm qua đã và kéo theo hàng loạt những thay đổi tích cực tạo nên những cơ sở quan trọng ban đầu để tiến tới một thị trường tài chính đảm bảo cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế một cách bền vững. Để có thể xây dựng và phát triển một nền kinh tế với sự tham gia của nhiều thành phần kinh ...

  doc26 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 12/03/2013 | Lượt xem: 1817 | Lượt tải: 6

 • Chuyên đề Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam sau 4 năm đi vào hoạt độngChuyên đề Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam sau 4 năm đi vào hoạt động

  Trong đời sống kinh tế, thuật ngữ chứng khoán được tìm hiểu theo những yêu cầu, mục đích khác nhau. Đây là khái niệm phức tạp vì bản thân nó đã hàm chứa một loại quan hệ kinh tế phức tạp phát sinh giữa người cần vốn và người có vốn. Chứng khoán rất đa dạng về chủng loại và phong phú về cách thức biểu hiện do đó mà pháp luật nhiều quốc gia không đ...

  doc23 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 12/03/2013 | Lượt xem: 1674 | Lượt tải: 2

 • Đề án Sự quản lý của Nhà nước các công ty phát hành chứng khoánĐề án Sự quản lý của Nhà nước các công ty phát hành chứng khoán

  Với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế của thế giới, sự vươn lên không ngừng của các nước trong khu vực về tất cả các lĩnh vực mà đặc biệt là sự phát triển như vũ bão về kinh tế, chính trị, xã hội. Điều đó đặt nước ta vào một vị thế vô cùng quan trọng, bởi vì nước ta nằm ở vị trí cực kỳ nhạy cảm, nhạy cảm cả về vị trí chiến lược quân sự cũng như kinh...

  doc33 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 11/03/2013 | Lượt xem: 1574 | Lượt tải: 2

 • Khóa luận Xác định mức biến động giá trị tài sản của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamKhóa luận Xác định mức biến động giá trị tài sản của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu Mức biến động giá trị tài sản của công ty là một tham số quan trọng trong tài chính vì nó là thước đo phản ánh mức độ rủi ro của tài sản công ty. Rủi ro luôn gắn liền với lợi suất, rủi ro càng lớn thì lợi suất càng cao. Vì vậy, ước lượng mức biến động giá trị tài sản của công ty sẽ giúp các nhà đầu tư trong việc đo ...

  doc90 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 11/03/2013 | Lượt xem: 2042 | Lượt tải: 3