• Đề tài Nghiên cứu kết quả hồi sức tích cực một số biến chứng sản khoa tại bệnh viện Bạch Mai từ 1/2008 – 6/2012Đề tài Nghiên cứu kết quả hồi sức tích cực một số biến chứng sản khoa tại bệnh viện Bạch Mai từ 1/2008 – 6/2012

  ĐẶT VẤN ĐỀ Mang thai và sinh con là thiên chức tự nhiên, là niềm vui và hạnh phúc của mỗi phụ nữ. Nhưng bên cạnh đó là nỗi lo tiềm ẩn về các biến chứng sản khoa có thể xảy ra. Biến chứng sản khoa là những biến chứng gặp trong các giai đoạn mang thai, chuyển dạ và trong thời kì hậu sản. Các biến chứng sản khoa thường gặp là chảy máu sau sinh, n...

  pdf82 trang | Chia sẻ: thanhlinh222 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 3244 | Lượt tải: 19

 • Báo cáo chung tổng quan ngành y tế năm 2015Báo cáo chung tổng quan ngành y tế năm 2015

  Giới thiệu Mục đích của Báo cáo JAHR Theo thống nhất với Nhóm Đối tác y tế (HPG), từ năm 2007, Báo cáo tổng quan chung ngành y tế (JAHR) được xây dựng nhằm đánh giá thực trạng và xác định các vấn đề ưu tiên trong lĩnh vực y tế nhằm hỗ trợ việc xây dựng kế hoạch hằng năm của Bộ Y tế và làm cơ sở cho việc lựa chọn các trọng tâm đối thoại và hợp ...

  pdf224 trang | Chia sẻ: thanhlinh222 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 6140 | Lượt tải: 23

 • Hội thảo Y học Thực chứng - Đánh giá một nghiên cứu RCTHội thảo Y học Thực chứng - Đánh giá một nghiên cứu RCT

  RCT là gì? Một thử nghiệm mà trong đó đối tượg được phân nhóm một cách ngẫu nhiên, thường gọi là nhóm nghiên cứu (được điều trị/can thiệp) và nhóm chứng. Kết quả được thẩm định bằng cách so sánh tỉ lệ phát sinh giữa 2 nhóm, và chỉ tiêu lâm sàng thường là tử vong, hồi phục bệnh, hay các outcome khác trong nghiên cứu. An experiment in which subject...

  pdf47 trang | Chia sẻ: thanhlinh222 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 5693 | Lượt tải: 2

 • Hội thảo Y học Thực chứng - Đánh giá nghiên cứu quan sátHội thảo Y học Thực chứng - Đánh giá nghiên cứu quan sát

  Mô hình nghiên cứu • Thực nghiệm (can thiệp) và quan sát • Nghiên cứu thực nghiệm – Phân nhóm ngẫu nhiên ? • RCT và quasi-randomized hoặc thử nghiệm tự nhiên (natural experiments) • Nghiên cứu quan sát – Phân tích và mô tả – Phân tích • NC theo thời gian, bệnh chứng – Mô tả • Ca lâm sàng, NC cắt ngang

  pdf59 trang | Chia sẻ: thanhlinh222 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 5460 | Lượt tải: 4

 • Hội thảo Y học Thực chứng - Định lượng hiệu quảHội thảo Y học Thực chứng - Định lượng hiệu quả

  Định lượng ảnh hưởng • Nghiên cứu quan sát • RCT Bốn loại “effect size” • Chỉ số loại r (tương quan) • Chỉ số loại d (hiệu số) • Chỉ số độ nguy cơ (risk potency) • AUC

  pdf46 trang | Chia sẻ: thanhlinh222 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 5477 | Lượt tải: 2

 • Hội thảo Y học Thực chứng - Mô hình nghiên cứu (Study design)Hội thảo Y học Thực chứng - Mô hình nghiên cứu (Study design)

  Nội dung • Nghiên cứu mô tả và phân tích • Báo cáo trường hợp (Case series) • Nghiên cứu thiết diện (Cross-sectional study) • Nghiên cứu bệnh chứng (Case-control study) • Nghiên cứu theo thời gian (Prospective cohort study) • Nghiên cứu lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên (Randomized controlled trials) • Phân tích tổng hợp (Meta-analysis)

  pdf45 trang | Chia sẻ: thanhlinh222 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 5507 | Lượt tải: 3

 • Hội thảo Y học Thực chứng - Nguyên lí Y học thực chứngHội thảo Y học Thực chứng - Nguyên lí Y học thực chứng

  YHTC bắt đầu từ lúc nào? • Chắc chắn sau thời cách mạng bên Pháp • Trước công nguyên bên Trung Quốc? • Thật sự “khởi sắc” từ sau 1992

  pdf41 trang | Chia sẻ: thanhlinh222 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 5608 | Lượt tải: 2

 • Hội thảo Y học Thực chứng - Phân tích kinh tế (đơn giản)Hội thảo Y học Thực chứng - Phân tích kinh tế (đơn giản)

  Câu hỏi về chi phí điều trị • Cần điều trị bao nhiêu bệnh nhân để ngăn ngừa 1 ca bệnh? trả lời: NNT • Tốn bao nhiêu tiền để ngăn ngừa 1 ca bệnh? NNT x Chi phí điều trị

  pdf26 trang | Chia sẻ: thanhlinh222 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 5141 | Lượt tải: 2

 • Tổng quan bệnh cúmTổng quan bệnh cúm

  KHÁNG NGUYÊN BỀ MẶT • Haemagglutinin (H, HA) – Quyết định khả năng gây bệnh của virus – Giúp virus gắn vào TB nội mạc đường hô hấp – Yếu tố tạo miễn dịch • Neuraminidase (N, NA) – Giúp sao chép virus trong ký chủ – Yếu tố quyết định độ nặng của bệnh

  pdf55 trang | Chia sẻ: thanhlinh222 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 5378 | Lượt tải: 10

 • Kế hoạch chăm sóc thai phụ tiền sản giật nặngKế hoạch chăm sóc thai phụ tiền sản giật nặng

  I. Mục tiêu 1.Liệt kê được các dấu hiệu TSG nặng 2.Nhận định và lập KHCS thai phụ tiền sản giật nặng. 3.Thực hiện kế hoạch chăm sóc TSG nặng. 4.Lượng giá sau chăm sóc thai phụ TSG nặng.

  pdf32 trang | Chia sẻ: thanhlinh222 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 9822 | Lượt tải: 8