• Đề tài Xây dựng và sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử lớp 10 ở trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý ĐônĐề tài Xây dựng và sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử lớp 10 ở trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn

  Năm học 2014 - 2015 tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 40/2000/QH 10 về việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, qui chế thiết bị giáo dục, kèm theo quyết định số 41/2000/QĐ/BGDĐT về việc thiết bị giáo dục phải được sử dụng có hiệu quả cao nhất, đáp ứng các yêu cầu về nội dung và phương pháp được qui định trong chương trình giáo dục (Điều 10...

  pdf19 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 12/07/2016 | Lượt xem: 2979 | Lượt tải: 18

 • Đề tài Sử dụng di sản trong giảng dạy môn địa lý ở trường trung học phổ thôngĐề tài Sử dụng di sản trong giảng dạy môn địa lý ở trường trung học phổ thông

  Di sản văn hoá Việt Nam là những giá trị kết tinh từ sự sáng tạo văn hoá của cộng đồng các dân tộc anh em, trải qua một quá trình lịch sử lâu đời, được trao truyền, kế thừa và sáng tạo từ nhiều thế hệ cho tới ngày nay là bức tranh đa dạng văn hoá. Di sản văn hoá Việt Nam là những giá trị sáng tạo từ việc học hỏi, giao lưu và kế thừa từ các nền ...

  pdf40 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 12/07/2016 | Lượt xem: 2198 | Lượt tải: 15

 • Đề tài Một số biện pháp giảng dạy phân môn học hát lớp 5 ở trường Tiểu học Cây Gáo AĐề tài Một số biện pháp giảng dạy phân môn học hát lớp 5 ở trường Tiểu học Cây Gáo A

  Hiện nay Việt Nam là một đất nước đang phát triển đi lên về mọi mặt. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội theo cơ chế thị trường đòi hỏi làm nảy sinh nhiều loại hình, phương thức giáo dục mới trong môi trường phát triển mới. Giảng dạy Âm nhạc trong trường phổ thông chính là dành cho trẻ quyền được “Phát triển tối đa nhân cách, tài năng, thể ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 12/07/2016 | Lượt xem: 1311 | Lượt tải: 4

 • Đề tài Sử dụng di sản trong dạy học tích cực bộ môn Lịch sử ở trường trung học cơ sởĐề tài Sử dụng di sản trong dạy học tích cực bộ môn Lịch sử ở trường trung học cơ sở

  Bắt đầu từ nửa sau thế kỉ XX, quá trình phát triển của nhân loại đã chuyển biến theo hướng mới, tạo cơ hội cho các quốc gia đang phát triển nhất là các quốc gia châu Á đã có những bước phát triển mang tính nhảy vọt, trong đó có Việt Nam. Để vững bước trong quá trình hội nhập với kinh tế, phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững của Đảng và nhà ...

  pdf34 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 12/07/2016 | Lượt xem: 2592 | Lượt tải: 33

 • Đề tài Rèn phát âm tiếng việt cho học sinh lớp 1 dân tộc MôngĐề tài Rèn phát âm tiếng việt cho học sinh lớp 1 dân tộc Mông

  Trường Tiểu học có vị trí, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp giáo dục. Là nơi tổ chức các hoạt động giáo dục tạo tính tự giác trong quá trình phát triển của trẻ. Là công trình văn hoá giáo dục bền vững, nơi diễn ra cuộc sống thực của trẻ. Học sinh Tiểu học là những chủ nhân tương lai của đất nước, mà bậc Tiểu học là những viên gạch đ...

  pdf36 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 12/07/2016 | Lượt xem: 3896 | Lượt tải: 16

 • Đề tài Một số biện pháp chỉ đạo phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở Trường Tiểu học số 1 xã Mường ThanĐề tài Một số biện pháp chỉ đạo phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở Trường Tiểu học số 1 xã Mường Than

  Môi trường giáo dục luôn có tác động rất lớn đến sự hình thành và phát triển nhân cách con người thông qua các mối quan hệ trong xã hội, trong nhà trường, trong gia đình. Như chúng ta đã biết, trường học là cái nôi đầu tiên cho mỗi học sinh bắt đầu cuộc sống học tập, rèn luyện. Đến trường, học sinh được học hành, được tiếp thu những kiến thức, ...

  pdf31 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 12/07/2016 | Lượt xem: 4456 | Lượt tải: 24

 • Đề tài Phát triển bài toán thành các bài toán mới nhằm phát huy năng lực tư duy của học sinh lớp chọn trong chương trình toán 7Đề tài Phát triển bài toán thành các bài toán mới nhằm phát huy năng lực tư duy của học sinh lớp chọn trong chương trình toán 7

  Theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học toán hiện nay ở trường THCS là tích cực hoá các hoạt động học tập của học sinh, khơi dậy và phát triển khả năng tự học nhằm hình thành cho học sinh tư duy tích cực, độc lập, sáng tạo, nâng cao năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Tác động đến tìn...

  pdf25 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 12/07/2016 | Lượt xem: 3625 | Lượt tải: 15

 • Đề tài Bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học cho học sinh giỏi lớp 5Đề tài Bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học cho học sinh giỏi lớp 5

  Từ xa xưa ông cha ta đã khẳng định: "Ngôn ngữ là công cụ của tư duy". Ngôn ngữ của con người phát triển chứng tỏ tư duy phát triển. Để giúp học sinh có tư duy phát triển thì hiện nay trong nhà trường Tiểu học môn Tiếng Việt càng được coi trọng cả về nội dung và phương pháp giảng dạy. Để học sinh có được các kĩ năng trên thông qua các giờ Từ ngữ...

  pdf22 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 12/07/2016 | Lượt xem: 5164 | Lượt tải: 19

 • Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm môn tiếng việt lớp 1 -Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng việtĐề tài Sáng kiến kinh nghiệm môn tiếng việt lớp 1 -Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng việt

  Theo “chiến lược con người” của Đảng và Nhà nước ta đã chỉ rõ với mục tiêu: “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” đã được cụ thể hoá trong nhiều văn kiện của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt trong xu thế hội nhập quốc tế mục tiêu “Bồi dưỡng nhân tài” càng được Đảng và Nhà nước quan tâm lớn “Hiền tài là nguyên khí quốc gia“. Đất nướ...

  pdf34 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 12/07/2016 | Lượt xem: 2793 | Lượt tải: 10

 • Đề tài Công tác chủ nhiệm lớpĐề tài Công tác chủ nhiệm lớp

  Giáo dục là quá trình toàn vẹn hình thành nhân cách, được tổ chức có mục đích, có kế hoạch, thông qua hoạt động và quan hệ giữa nhà giáo dục và người được giáo dục nhằm chiếm lĩnh kinh nghiệm xã hội của loài người. Giáo dục là quá trình tác động tới thế hệ trẻ về đạo đức, tư tưởng, hành vi nhằm hình thành niềm tin, lý tưởng, động cơ, thái độ, h...

  pdf20 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 12/07/2016 | Lượt xem: 9899 | Lượt tải: 67