• Đồ án Xây dựng quy trình công nghệ để xử lý nhiệt nóng, bụi hơi khí độcĐồ án Xây dựng quy trình công nghệ để xử lý nhiệt nóng, bụi hơi khí độc

    Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, lao động sản xuất trong nền công nghiệp luôn là vấn đề mang tính nền tảng. Hơn nữa, trong những năm gần đây, nhiều khu công nghiệp lớn ở nước ta được hình thành với hàng loạt các nhà máy, xí nghiệp và các dịch vụ kèm theo đã giải quyết việc làm cho một số lượng lao động lớn. Tuy nhiên, trước t...

    doc41 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 27/01/2013 | Lượt xem: 3907 | Lượt tải: 5