• Quản lý rác thải y tếQuản lý rác thải y tế

    Trong những năm gần đây, tốc độ đô thị hoá, công nghiệp hoá tại các thành phố và các khu đô thị Việt Nam đã gia tăng mạnh mẽ và đang có xu hướng tiếp tục tăng mạnh mẽ trong những năm tới. Cùng với sự phát triển của công nghiệp hoá và đô thị hoá, nhiều loại chất thải khác nhau phát sinh từ các hoạt động của con người có xu hướng tăng lên về số lượng...

    docx19 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 28/01/2013 | Lượt xem: 7978 | Lượt tải: 1

  • Đồ án Xây dựng quy trình công nghệ để xử lý nhiệt nóng, bụi hơi khí độcĐồ án Xây dựng quy trình công nghệ để xử lý nhiệt nóng, bụi hơi khí độc

    Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, lao động sản xuất trong nền công nghiệp luôn là vấn đề mang tính nền tảng. Hơn nữa, trong những năm gần đây, nhiều khu công nghiệp lớn ở nước ta được hình thành với hàng loạt các nhà máy, xí nghiệp và các dịch vụ kèm theo đã giải quyết việc làm cho một số lượng lao động lớn. Tuy nhiên, trước t...

    doc41 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 27/01/2013 | Lượt xem: 4039 | Lượt tải: 5