• Đề tài Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục ở trường Mầm non Vân Hà - Đông Anh - Hà NộiĐề tài Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục ở trường Mầm non Vân Hà - Đông Anh - Hà Nội

  Xã hội hoá không phải là một hiện tượng mới đối với giáo dục. Trước khi đặt ra chính sách xã hội hoá thì bản thân nó đã tồn tại trong thực tế làm giáo dục ngay từ trong lịch sử xa xưa đến những năm đầu lập nước (phong trào diệt giặc dốt, xoá nạn mù chữ .) và ngay cả trong chiến tranh, dưới bom đạn, chính quyền và người dân vẫn duy trì sự phát triển...

  doc25 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 5232 | Lượt tải: 4

 • Đề tài Sưu tầm và viết lời mới cho một số bài đồng dao phục vụ công tác giáo dục trẻ mầm nonĐề tài Sưu tầm và viết lời mới cho một số bài đồng dao phục vụ công tác giáo dục trẻ mầm non

  Trong thời đại mà thông tin bùng nổ và kỹ thuật điện tử xâm nhập đến từng mái trường, từng gia đình, đến từng trẻ em, làm sao chúng ta có thể yên tâm với con em mình khi từng ngày, từng giờ những mặt trái của thời đại công nghệ đang ảnh hưởng không mấy tích cực đến sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ. Bởi vậy, ngày nay các nhà giáo dục, c...

  doc23 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 3892 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Dạy trẻ mầm non kỹ năng sốngĐề tài Dạy trẻ mầm non kỹ năng sống

  Nghiên cứu gần đây về sự phát triển của não trẻ cho thấy rằng khả năng giao tiếp với mọi người, khả năng biết tự kiểm soát, thể hiện các cảm giác của mình, biết cách ứng xử phù hợp với các yêu cầu, biết giải quyết các vấn đề cơ bản một cách tự lập có những ảnh hưởng rất quan trọng đối với kết quả học tập của trẻ tại trường. Vì thế, ngày nay trên th...

  doc17 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 8494 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Hình thành năng lực tự học cho sinh viên cao đẳng sư phạm trong dạy học phần- Động vật có xương sốngĐề tài Hình thành năng lực tự học cho sinh viên cao đẳng sư phạm trong dạy học phần- Động vật có xương sống

  * Nghị quyết Trung ương 4 khóa VII đã xác định: "Phải khuyến khích tự học "phải" áp dụng những phương pháp giáo dục hiện đại để bồi dưỡng cho những sinh viên năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề". * Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII tiếp tục khẳng định phải: Đổi mới phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều...

  doc134 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 7650 | Lượt tải: 3

 • Luật giáo dục của quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 38/2005/qh11 ngày 14 tháng 6 năm 2005Luật giáo dục của quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 38/2005/qh11 ngày 14 tháng 6 năm 2005

  Điều 6. Chương trình giáo dục 1. Chương trình giáo dục thể hiện mục tiêu giáo dục; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, cách thức đánh giá kết quả giáo dục đối với các môn học ở mỗi lớp, mỗi cấp học hoặc trình độ đào tạo. 2. Chương trình giáo dục phải bảo đả...

  doc34 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 2474 | Lượt tải: 5

 • Bộ giáo án lớp 3 (mới và đầy đủ)Bộ giáo án lớp 3 (mới và đầy đủ)

  I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. 1. Rèn kĩ năng viết chính tả. - Chép lại chính xác đoạn văn. - Củng cố cách trình bày đoạn văn. Chữ đầu câu viết hoa, chữ đầu đoạn viết hoa lùi vào 1 ô, kết thúc câu đặt dấu chấm. Lời nói của nhân vật đặt sau dấu 2 chấm, xuống dòng, gạch đầu dòng. - Viết đúng và nhớ cách viết những tiếng có âm vần dễ sai. 2. Ôn bảng chữ. ...

  doc143 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 7855 | Lượt tải: 10

 • Tiểu luận Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý phòng, khoa, bô mônTiểu luận Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý phòng, khoa, bô môn

  Hiện nay, khi Việt Nam đã gia nhập WTO với mục tiêu đưa đất nước trở thành nước công nghiệp vào năm 2020, vấn đề phát triển nguồn lực là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững, trong đó giáo dục và đào tạo là con đường quan trọng nhất trong việc phát huy nguồn lực con người. Yêu cầu phát triển kinh tế không chỉ đòi hỏi số lượng mà còn đò...

  doc28 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 5559 | Lượt tải: 5