• Luận án Nâng cao ý thức kỷ luật của hạ sĩ quan, binh sĩ ở quân khu 1 hiện nayLuận án Nâng cao ý thức kỷ luật của hạ sĩ quan, binh sĩ ở quân khu 1 hiện nay

  Ý thức kỷ luật là một trong những phẩm chất nhân cách cơ bản, góp phần định hướng, hình thành thói quen, hành vi, lối sống của mỗi quân nhân theo pháp luật Nhà nước, KLQĐ và quy định của đơn vị. Bất cứ đơn vị quân đội nào muốn có KL tốt, đòi hỏi mọi quân nhân phải có YTKL tự giác, nghiêm minh. Vì vậy, nâng cao YTKL của quân nhân nói chung, ...

  pdf207 trang | Chia sẻ: Đào Thiềm | Ngày: 14/01/2024 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0

 • Luận án Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Khmer ở tỉnh Trà VinhLuận án Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Khmer ở tỉnh Trà Vinh

  Thờ cúng tổ tiên là một hiện tượng mang tính tất yếu của xã hội đã tồn tại ở nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Trên lãnh thổ Việt Nam với 54 tộc người anh em, mỗi tộc người có một niềm tin về linh hồn của ông bà tổ tiên cũng như việc ứng xử với họ. Từ đó, có những hình thức thể hiện niềm tin hay sự hiếu thảo khác nhau: Ngườ...

  pdf165 trang | Chia sẻ: Đào Thiềm | Ngày: 14/01/2024 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Luận án Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông cốt cán theo tiếp cận vị trí việc làmLuận án Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông cốt cán theo tiếp cận vị trí việc làm

  Những năm qua, GD&ĐT nước ta tiếp tục được đổi mới “theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế, phát triển con người toàn diện, đáp ứng những yêu cầu mới của phát triển KT-XH, khoa học và công nghệ, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” [20]. Trong bối cảnh đó, công tác QLGD cũng đang có sự đổi mới căn bản mà cốt lõi là “bảo đảm d...

  pdf213 trang | Chia sẻ: Đào Thiềm | Ngày: 14/01/2024 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0

 • Luận án Biến đổi cấu trúc gia đình trong quá trình già hóa dân số ở nông thôn đồng bằng sông HồngLuận án Biến đổi cấu trúc gia đình trong quá trình già hóa dân số ở nông thôn đồng bằng sông Hồng

  Trong những năm qua, gia đình Việt Nam nói chung, gia đình ở khu vực nông thôn đồng bằng sông Hồng nói riêng, theo xu thế chung của quá trình hội nhập đã và đang trải qua những biến đổi mạnh mẽ trên nhiều chiều cạnh, liên quan tới tính cố kết và mức độ bền vững của cấu trúc gia đình. Trong đó, quá trình biến đổi xã hội, đặc biệt là quá trìn...

  pdf201 trang | Chia sẻ: Đào Thiềm | Ngày: 14/01/2024 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Luận án Phát huy vai trò của Dân quân tự vệ biển trong xây dựng “thế trận lòng dân” trên địa bàn Duyên hải miền Trung hiện nayLuận án Phát huy vai trò của Dân quân tự vệ biển trong xây dựng “thế trận lòng dân” trên địa bàn Duyên hải miền Trung hiện nay

  Duyên hải miền Trung bao gồm các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Bình Thuận. Đây là địa bàn “có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nhất là về kinh tế biển và quốc phòng, an ninh biển, đảo của Tổ quốc” [9, tr. 3]. Xây dựng “thế trận lòng dân” trên địa bà...

  doc220 trang | Chia sẻ: Đào Thiềm | Ngày: 14/01/2024 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Luận án Quản lý di tích lịch sử - Văn hóa ở tỉnh Thái BìnhLuận án Quản lý di tích lịch sử - Văn hóa ở tỉnh Thái Bình

  Lý do chọn nghiên cứu trường hợp: Tiếp cận nghiên cứu trường hợp được sử dụng để nghiên cứu mô tả, thăm dò hoặc giải thích và phù hợp với câu hỏi như thế nào và tại sao. Nghiên cứu các trường hợp điển hình giúp hiểu được quan điểm của các bên liên quan về sự phối hợp giữa các CBLQ trong hoạt động QLDT từ đó là cơ sở quan trọng để so sánh, p...

  pdf285 trang | Chia sẻ: Đào Thiềm | Ngày: 14/01/2024 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Luận án Địa danh ở Thành phố Cần Thơ từ góc nhìn văn hóa họcLuận án Địa danh ở Thành phố Cần Thơ từ góc nhìn văn hóa học

  Để có thể giải mã được những vấn đề của một giai đoạn lịch sử, một thời đại nào đó, các nhà nghiên cứu thường dựa trên những cứ liệu hoặc kết quả nghiên cứu của ngôn ngữ học để truy tìm những bằng chứng có liên quan. Một trong những nguồn tư liệu phong phú và đáng tin cậy chính là địa danh vì xét về bản chất, địa danh là một phạm trù lịch s...

  pdf305 trang | Chia sẻ: Đào Thiềm | Ngày: 14/01/2024 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Luận án Quản lý lễ hội truyền thống làng nghề trên địa bàn Thành phố Hà NộiLuận án Quản lý lễ hội truyền thống làng nghề trên địa bàn Thành phố Hà Nội

  Lễ hội truyền thống là một trong những loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian tiêu biểu, sản phẩm văn hóa tinh thần của cha ông ta được hình thành trong lịch sử và tồn tại cho đến ngày nay. Lễ hội có vai trò quan trọng trong đời sống văn hoá của cộng đồng, nơi lưu giữ, bảo tồn và trao truyền nhiều giá trị văn hóa tốt đẹp, phản ánh những nhu c...

  pdf277 trang | Chia sẻ: Đào Thiềm | Ngày: 14/01/2024 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Luận án Thực hiện pháp luật về bầu cử đại biểu quốc hội ở Việt NamLuận án Thực hiện pháp luật về bầu cử đại biểu quốc hội ở Việt Nam

  Kể từ 77 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên ngày 06/1/1946, trải qua 15 nhiệm kỳ hoạt động, Quốc hội Việt Nam đã từng bước đổi mới, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần quyết định thành công của cách mạng Việt Nam trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là minh chứng cho lòng yêu nước, ...

  pdf220 trang | Chia sẻ: Đào Thiềm | Ngày: 14/01/2024 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Tóm tắt Luận án Phát triển năng lực dạy học của giáo viên ngữ văn trung học phổ thông vùng đồng bằng sông Cửu Long theo mô hình nghiên cứu bài họcTóm tắt Luận án Phát triển năng lực dạy học của giáo viên ngữ văn trung học phổ thông vùng đồng bằng sông Cửu Long theo mô hình nghiên cứu bài học

  1.1. Phát triển năng lực dạy học của giáo viên Ngữ văn vùng đồng bằng sông Cửu Long là một trong những vấn đề cần thiết bởi khi hoàn thành mục tiêu này sẽ góp phần đáng kể cho quá trình đổi mới “căn bản, toàn diện” giáo dục quốc gia Môn Ngữ văn có vị trí quan trọng trong nhà trường, giúp HS hình thành và phát triển những kĩ năng sử dụng tiếng Vi...

  doc27 trang | Chia sẻ: Đào Thiềm | Ngày: 14/01/2024 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0