• Luận án Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với thương nhân bằng toà án theo pháp luật Việt Nam hiện nayLuận án Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với thương nhân bằng toà án theo pháp luật Việt Nam hiện nay

  Khi đề cập đến chiến lược phát triển về kinh tế – xã hội của một đất nước, các nhà nghiên cứu luôn chú tâm đến khía cạnh pháp luật của nó và tìm ra phương thức điều chỉnh để phù hợp với sự phát triển kinh tế. Để hội nhập với nền kinh tế đang phát triển to lớn của nhiều nước trên thế giới, và để góp phần giải quyết tốt các tranh chấp phát sinh t...

  pdf174 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 28/12/2022 | Lượt xem: 201 | Lượt tải: 3

 • Luận án Hoàn thiện pháp luật đầu tư công ở Việt NamLuận án Hoàn thiện pháp luật đầu tư công ở Việt Nam

  Đầu tư công (ĐTC) là hoạt động đóng vai trò quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia nói chung, và quốc gia đang phát triển như Việt Nam nói riêng. Trong thời gian qua, ĐTC đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và cung ứng các dịch vụ công; tạo môi trườn...

  pdf165 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 28/12/2022 | Lượt xem: 208 | Lượt tải: 5

 • Luận án Thừa kế thế vị theo pháp luật Việt NamLuận án Thừa kế thế vị theo pháp luật Việt Nam

  Thừa kế là sự dịch chuyển tài sản của người chết sang cho những người còn sống. Để giải quyết và hạn chế những tranh chấp phát sinh trong quá trình dịch chuyển tài sản của người chết sang cho những người còn sống thì mỗi quốc gia đều có những quy định pháp luật về thừa kế để điều chỉnh vấn đề này. Ở Việt Nam, pháp luật thừa kế được hình...

  pdf167 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 28/12/2022 | Lượt xem: 880 | Lượt tải: 1

 • Luận án Nội dung quyền sở hữu theo pháp luật Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễnLuận án Nội dung quyền sở hữu theo pháp luật Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

  Sở hữu là một phạm trù kinh tế mang yếu tố khách quan, xuất hiện và phát triển song song cùng với sự xuất hiện và phát triển của xã hội loài người, bởi lẽ như Mác đã khẳng định: "bất cứ nền sản xuất nào cũng là việc con người chiếm hữu những đối tượng của tự nhiên trong một phạm vi, một hình thái xã hội nhất định, nơi nào không có một hình thái...

  pdf318 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 28/12/2022 | Lượt xem: 249 | Lượt tải: 5

 • Luận án Trách nhiệm sản phẩm của nhà sản xuất ở Việt Nam hiện nayLuận án Trách nhiệm sản phẩm của nhà sản xuất ở Việt Nam hiện nay

  Trên thế gi i, trong quá trình ho n thiện các công cụ pháp lý bảo vệ NTD, chế định TNSP đã ra đời như một sự tất yếu nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ NTD một cách đầy đủ v hữu hiệu hơn. Chế định pháp luật n y được áp dụng đầu tiên ở Hoa Kỳ, sau đó được tiếp nhận bởi các qu c gia ở Ch u Âu (ở cấp độ Liên minh Ch u Âu v qu c gia trong Liên minh), ở Ch...

  pdf243 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 28/12/2022 | Lượt xem: 204 | Lượt tải: 2

 • Luận án Quyền tiếp cận thông tin trong tố tụng hành chính ở Việt NamLuận án Quyền tiếp cận thông tin trong tố tụng hành chính ở Việt Nam

  Quyền tiếp cận thông tin là một trong các quyền cơ bản của con người, của công dân thuộc nhóm quyền dân sự - chính trị đã được ghi nhận trong Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền của Liên Hợp quốc năm 1948, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 mà Việt Nam là thành viên và được khẳng định trong nhiều điều ước quốc tế khác. Côn...

  pdf181 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 28/12/2022 | Lượt xem: 241 | Lượt tải: 3

 • Tóm tắt Luận án Biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộcTóm tắt Luận án Biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

  Biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được áp dụng đối với người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên thuộc vào các trường hợp bị áp dụng của Luật Phòng, chống ma túy. Việc quy định và áp dụng các biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc cho dù là cần thiết để duy trì trật tự xã hội, bảo đảm lợi ích của Nhà nước và cộng đồng, nhưng nó ...

  pdf27 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 28/12/2022 | Lượt xem: 299 | Lượt tải: 1

 • Luận án Quyền của người khuyết tật trong pháp luật an sinh xã hội ở Việt NamLuận án Quyền của người khuyết tật trong pháp luật an sinh xã hội ở Việt Nam

  Trong xã hội còn tồn tại nhiều rào cản đối với sự hoà nhập hoàn toàn vào xã hội của người khuyết tật như: Thái độ kỳ thị người khuyết tật; đường giao thông, nhà ga, bến tàu, bến xe, trường học, nơi làm việc, bệnh viện, khu vui chơi. phương tiện giao thông công cộng, tài liệu, thông tin. tiếp cận với người khuyết tật chiếm tỷ lệ thấp; quy định p...

  pdf190 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 27/12/2022 | Lượt xem: 291 | Lượt tải: 4

 • Luận án Xây dựng và hoàn thiện pháp luật huy động vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới ở Việt NamLuận án Xây dựng và hoàn thiện pháp luật huy động vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam

  Vốn, thể chế, nguồn nhân lực là những điều kiện cơ bản, cần thiết để đổi mới và phát triển nông thôn. Trong đó, vốn, nguồn nhân lực là những yếu tố đầu vào của đầu tư phát triển, còn thể chế đóng vai trò định hướng, tạo nền tảng pháp lý cho hoạt động này. Vốn đầu tư cho khu vực nông thôn phụ thuộc rất lớn vào điều kiện kinh tế - xã hội (KT-XH),...

  pdf225 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 27/12/2022 | Lượt xem: 224 | Lượt tải: 5

 • Luận án Bảo vệ quyền trẻ em theo luật hôn nhân và gia đình Việt NamLuận án Bảo vệ quyền trẻ em theo luật hôn nhân và gia đình Việt Nam

  Trẻ em là hạnh phúc, tương lai của mỗi gia đình, là lớp người kế tục sự nghiệp xây dựng và phát triển, quyết định tương lai đất nước. Với vai trò quan trọng như vậy nhưng trẻ em lại là đối tượng còn non nớt về thể chất và trí tuệ, không tự phát triển và trưởng thành bởi vậy cần được bảo vệ và chăm sóc đặc biệt. Sự chở che của cha mẹ, gia đình n...

  pdf173 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 27/12/2022 | Lượt xem: 259 | Lượt tải: 3