• Tiểu luận Chế định trách nhiệm dân sự trong pháp luật phong kiến Việt NamTiểu luận Chế định trách nhiệm dân sự trong pháp luật phong kiến Việt Nam

  Bộ Quốc triều hình luật là sự kết tinh và đỉnh cao của những thành tựu lập pháp thế kỷ XV-XVIII, là bộ luật tiêu biểu nhất trong lịch sử pháp luật phong kiến Việt Nam. Bộ Hoàng Việt Luật lệ gồm 398 điều, chia thành 22 quyển. Cách thức phân chia các quyển, mục căn cứ vào thẩm quyền chức năng của Lục bộ. Cấu trúc này gần giống bộ Đại Thanh Luật lệ. ...

  doc10 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 05/08/2013 | Lượt xem: 2777 | Lượt tải: 7

 • Một số vấn đề về chế định thừa kế trong pháp luật phong kiến Việt NamMột số vấn đề về chế định thừa kế trong pháp luật phong kiến Việt Nam

  Trong tiến trình lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam , các triều đại ở thế X đến thế kỷ XIX đã xây dựng bộ máy Nhà nước và pháp luật, củng cố nền độc lập, củng cố địa vị của giai cấp thống trị. Pháp luật phong kiến Viêt nam mang đậm ảnh hưởng của đạo nho lễ nghi và pháp luật là yếu tố cơ bản là yếu tố kết dính các yếu tố khác của nền quân chủ bao gồ...

  doc11 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 05/08/2013 | Lượt xem: 5215 | Lượt tải: 12

 • Thủ tục thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạnThủ tục thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn

  Trong xu thế phát triển kinh tế của đất nước, chọn loại hình kinh doanh phù hợp với điều kiện, ý định của mình trong kinh doanh là điều rất khó. Nhưng do tính ưu điểm của công ty TNHH đã có nhiều người chọn loại hình này để khởi sự kinh doanh. Vậy thì thủ tục để thành lập Công ty TNHH gồm những bước nào? Thủ tục thành lập Công ty TNHH gồm 9 bước. T...

  doc11 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 05/08/2013 | Lượt xem: 2691 | Lượt tải: 10

 • Chế độ sử dụng đất đaiChế độ sử dụng đất đai

  "Đất là mẹ, sức lao động là cha, sản sinh ra mọi của cải vật chất" ((1) Các - Mác- Angghen, tuyển tập, tập 23 trang 189, NXB Sự thật năm 19791). "Đất đai là một trong những của cải quý nhất của loài người, nó tạo điều kiện cho sự sống của thực vật, động vật và con người trên trái đất" ((2) Những quy định về quản lý và sử dụng ruộng đất, NXB Nông n...

  doc12 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 05/08/2013 | Lượt xem: 3638 | Lượt tải: 10

 • Một số vấn đề về trách nhiệm dân sự trong pháp luật phong kiến Việt NamMột số vấn đề về trách nhiệm dân sự trong pháp luật phong kiến Việt Nam

  Trong thời gian dài gần 400 năm ( 1428-1802), các nhà nước phong kiến nước ta không ngừng xây dựng và hoàn thiện pháp luật. Do tình hình chính trị xã hội ở từng triều đại và mỗi đời vua có những biến động, nên tình hình phát triển của pháp luật cũng có sự khác nhau. Hình thức pháp luật thế kỷ XV-XVIII rất đa dạng và phong phú. Nhưng pháp luật ở thờ...

  doc11 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 05/08/2013 | Lượt xem: 2750 | Lượt tải: 5

 • Một số vấn đề về đổi mới và thi hành án dân 22 sự ở Việt Nam hiện nayMột số vấn đề về đổi mới và thi hành án dân 22 sự ở Việt Nam hiện nay

  Để quản lý xã hội bằng pháp luật và không ngừng nâng cao tính thực thi của các văn bản pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta chủ trương xây dựng một hệ thống pháp luật ngày càng hoàn chỉnh với đầy đủ các ngành luật phản ánh tốt hơn đường lối của Đảng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay. Với mụ...

  doc27 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 05/08/2013 | Lượt xem: 2602 | Lượt tải: 15

 • Về tình hình thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng đối với hộ kinh tế cá thể trên địa bàn quận Hoàn Kiếm – thành phố Hà NộiVề tình hình thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng đối với hộ kinh tế cá thể trên địa bàn quận Hoàn Kiếm – thành phố Hà Nội

  Qua hơn mười năm thực hiện cơ chế quản lý theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI( tháng 12/1986 ). Nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Trong tiến trình cải cách thuế bước I năm 1990, Chính phủ ban hành hệ thống thuế bao gồm...

  doc44 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 05/08/2013 | Lượt xem: 2646 | Lượt tải: 15

 • Đề tài Chế độ pháp lý đối với việc giao đất không thu tiền, giao đất có thu tiền và cho thuê đất và một vài bất cập trong việc sử dụng đấtĐề tài Chế độ pháp lý đối với việc giao đất không thu tiền, giao đất có thu tiền và cho thuê đất và một vài bất cập trong việc sử dụng đất

  Ngày nay việc quản lý và sử dụng đất đại đang là một vấn đề khá bức xúc trong thời đại kinh tế mở. Từ xưa việc sở hữu tư nhân về đất đai đã gây ra nhiều tranh chấp phức tạp và gây ra nhiều cuộc tranh chấp. Đó chính là sự mâu thuẫn giữa địa chủ và nô lệ cũng như chủ nô và nông dân. Chính vì vậy mà sự cấp thiết phải có một bộ luật đất đai để xử lý v...

  doc13 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 05/08/2013 | Lượt xem: 2439 | Lượt tải: 11

 • Đề tài Soạn thảo một bản hợp đồng kinh tế, phân tích những điều khoản chủ yếu của hợp đồng kinh tế. Trình bày một bản hợp đồng kinh tế ở một Doanh nghiệp Nhà nướcĐề tài Soạn thảo một bản hợp đồng kinh tế, phân tích những điều khoản chủ yếu của hợp đồng kinh tế. Trình bày một bản hợp đồng kinh tế ở một Doanh nghiệp Nhà nước

  Ở nước ta trong suốt thời gian dài nền kinh tế nước ta được quản lý nặng về hiện vật. Phương thức trao đổi, phương pháp chủ yếu dựa trên cơ sở hiện vật. Chính sự trao đổi, phương pháp cứng nhắc đó làm mất đi tính năng động của nền kinh tế. Hiện nay, Nhà nước chủ trương phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩ...

  doc16 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 05/08/2013 | Lượt xem: 2577 | Lượt tải: 16

 • Các giai đoạn phát triển của pháp luật Việt Nam về ly hôn và hậu quả pháp lý của nóCác giai đoạn phát triển của pháp luật Việt Nam về ly hôn và hậu quả pháp lý của nó

  Hậu quả của ly hôn là một vấn đề mà pháp luật quy định cần phải giải quyết khi có sự kiện pháp lý xảy ra về vấn đề ly hôn. Ly hôn là nguyên nhân dẫn đến hậu quả làm tan vỡ gia đình, từ đó làm ảnh hưởng một phần đến đời sống xã hội. Vì vậy dưới bất kỳ chế độ xã hội nào, Nhà nước cũng quan tâm đến việc giải quyết ly hôn và hậu quả pháp lý của nó. Như...

  doc24 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 05/08/2013 | Lượt xem: 2475 | Lượt tải: 15