• Luận án Hiệu quả cho vay ưu đãi tại các quỹ bảo vệ môi trường ở Việt NamLuận án Hiệu quả cho vay ưu đãi tại các quỹ bảo vệ môi trường ở Việt Nam

  Trong quá trình Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước (CNH – HĐH), nhiệm vụ bảo vệ môi trường (BVMT) luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt chú trọng bởi chiến lược BVMT luôn gắn với chiến lược phát triển kinh tế xã hội bền vững của đất nước. Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường; Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) về tăng cường công tá...

  pdf264 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 27/12/2022 | Lượt xem: 195 | Lượt tải: 2

 • Luận án Quản lý nợ chính quyền địa phương ở Việt NamLuận án Quản lý nợ chính quyền địa phương ở Việt Nam

  Các địa phương đều cần thiết vay nợ để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng về vốn nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển KTXH tại địa phương. Đối với địa phương thâm hụt ngân sách, vay nợ hỗ trợ tình trạng mất cân đối ngân sách; đối với địa phương thặng dư ngân sách, duy trì một mức nợ nhất định sẽ đảm bảo sự hiện diện của địa phương trên thị trường...

  docx178 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 27/12/2022 | Lượt xem: 179 | Lượt tải: 1

 • Luận án Mối liên hệ giữa phát triển bền vững xã hội và hiệu quả hoạt động trong chuỗi cung ứng, vai trò trung gian của liên kết trong chuỗi cung ứng trường hợp nghiên cứu tại Việt NamLuận án Mối liên hệ giữa phát triển bền vững xã hội và hiệu quả hoạt động trong chuỗi cung ứng, vai trò trung gian của liên kết trong chuỗi cung ứng trường hợp nghiên cứu tại Việt Nam

  The last decade has witnessed the emergence of sustainability, one of the most critical business concerns in a firm’s supply chain. Many firms have realized that it may go wrong if the supply chain is ignored when facing global sustainability challenges (Cherrafi, Garza-Reyes, Kumar, Mishra, Ghobadian, & Elfezazi, 2018). Moreover, due to the ad...

  pdf215 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 27/12/2022 | Lượt xem: 185 | Lượt tải: 1

 • Luận án Tính hợp pháp và tính hợp lý đối với văn bản quy phạm pháp luật của bộ trưởngLuận án Tính hợp pháp và tính hợp lý đối với văn bản quy phạm pháp luật của bộ trưởng

  VBQPPL của bộ trưởng1 trong hệ thống pháp luật Việt Nam và các nước trên thế giới giữ vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh các vấn đề mang tính chuyên môn, kỹ thuật, xuất phát từ chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc của bộ. VBQPPL của các chủ thể này có những đặc thù và giá trị riêng biệt mà không một hệ thố...

  pdf271 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 27/12/2022 | Lượt xem: 176 | Lượt tải: 1

 • Luận án Trách nhiệm của thương nhân kinh doanh hàng hóa đối với người tiêu dùng theo pháp luật Việt NamLuận án Trách nhiệm của thương nhân kinh doanh hàng hóa đối với người tiêu dùng theo pháp luật Việt Nam

  Sau 12 năm thực thi Luật BVQLNTD, đa số các doanh nghiệp bƣớc đầu biết đến và vận dụng ở các mức độ khác nhau các quy định pháp luật BVQLNTD trong hoạt động kinh doanh. Rất nhiều thƣơng nhân đã hiểu và vận dụng tốt, có hiệu quả các quy định pháp luật BVQLNTD từ đó tạo ra lợi thế cạnh tranh cho thƣơng nhân và sản phẩm hàng hóa cũng nhƣ tạo cơ sở...

  pdf176 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 27/12/2022 | Lượt xem: 195 | Lượt tải: 1

 • Luận án Kết hôn trái pháp luật và biện pháp xử lýLuận án Kết hôn trái pháp luật và biện pháp xử lý

  Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nên nhân cách con người, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt (1). Vì vậy, để đảm bảo cho xã hội có nhiều gia đình tốt, Nhà nước ta đã có những chính sách...

  pdf194 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 27/12/2022 | Lượt xem: 219 | Lượt tải: 1

 • Luận án Pháp luật viễn thông Việt Nam - Thực trạng và giải phápLuận án Pháp luật viễn thông Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

  Trong những năm qua cùng với quá trình phát triển của đất nước, ngành viễn thông Việt Nam là một trong những ngành có những bước phát triển rất nhanh và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Với những chính sách tích cực về viễn thông, Việt Nam đã tạo ra hành lang pháp lý để thúc đẩy cạnh tranh, khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp ...

  pdf195 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 27/12/2022 | Lượt xem: 163 | Lượt tải: 1

 • Luận án Pháp luật về kinh doanh bất động sản du lịch ở Việt NamLuận án Pháp luật về kinh doanh bất động sản du lịch ở Việt Nam

  Kể từ khi thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng năm 1986, chuyển đổi nền kinh tế sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xuất hiện nhiều loại hình kinh doanh mới phát triển mạnh mẽ trong đó có kinh doanh bất động sản. Loại hình kinh doanh này có sức hấp dẫn do tỷ suất lợi nhuận trên một đồng vốn đầu tư cao. Sự phát ...

  pdf212 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 26/12/2022 | Lượt xem: 190 | Lượt tải: 1

 • Luận án Tội cướp tài sản dưới hình thức phạm tội có tổ chức theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí MinhLuận án Tội cướp tài sản dưới hình thức phạm tội có tổ chức theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh

  Thứ nhất, luận án đã xây dựng khái niệm tội cướp tài sản dưới hình thức phạm tội có tổ chức với những dấu hiệu đặc trưng của nó. Thứ hai, luận án đã phân tích làm rõ nội dung của các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về tội cướp tài sản dưới hình thức phạm tội có tổ chức. Thứ ba, luận án đã phân tích làm rõ thực tiễn áp dụng quy định của ...

  pdf198 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 26/12/2022 | Lượt xem: 191 | Lượt tải: 1

 • Luận án Hợp đồng xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao trong các dự án về giao thông đường bộ theo pháp luật Việt Nam hiện nayLuận án Hợp đồng xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao trong các dự án về giao thông đường bộ theo pháp luật Việt Nam hiện nay

  Kết cấu hạ tầng giao thông có vai trò rất quan trọng, được ví như huyết mạch của một quốc gia. Giao thông vận tải đường bộ là bộ phận quan trọng cấu thành nên hệ thống kết cấu hạ tầng, muốn phát triển kinh tế xã hội thì giao thông phải đi trước một bước. Bác Hồ đã nói: “Giao thông là mạch máu của tổ chức, giao thông tốt thì mọi việc dễ dàng, gi...

  pdf164 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 26/12/2022 | Lượt xem: 202 | Lượt tải: 1