• Luận án Các tội xâm phạm sở hữu trí tuệ theo pháp luật hình sự Việt NamLuận án Các tội xâm phạm sở hữu trí tuệ theo pháp luật hình sự Việt Nam

  Các công trình nghiên cứu lý luận về các tội xâm phạm SHTT rất đa dạng ở nhiều chuyên ngành với các cấp độ khác nhau, có thể được chia thành các nhóm như sau: Thứ nhất, nhóm các công trình có nội dung nghiên cứu về khái niệm, đặc điểm và các yếu tố của SHTT, quyền SHTT. Trong các tài liệu nước ngoài, lý luận về SHTT được nhiều nhà khoa học qu...

  pdf199 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 27/12/2022 | Lượt xem: 248 | Lượt tải: 1

 • Luận án Quản lý nhà nước đối với biểu diễn nghệ thuật ở Việt Nam hiện nayLuận án Quản lý nhà nước đối với biểu diễn nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay

  Biểu diễn nghệ thuật (BDNT) là một trong những hoạt động không chỉ có giá trị văn hóa, tinh thần của mỗi quốc gia mà còn đóng góp những giá trị kinh tế nhất định. Đặc biệt trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa, mỗi quốc gia cần gìn giữ và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, đó là những sản phẩm văn hóa đặc trưng, thông qua đ...

  pdf174 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 27/12/2022 | Lượt xem: 209 | Lượt tải: 2

 • Luận án Pháp luật về an ninh việc làm tại Việt Nam - Lý luận và thực tiễnLuận án Pháp luật về an ninh việc làm tại Việt Nam - Lý luận và thực tiễn

  Việc làm là một trong những nhu cầu cơ bản của người lao động (NLĐ) để bảo đảm cuộc sống và phát triển năng lực toàn diện. Tạo việc làm và bảo đảm việc làm cho NLĐ; bảo đảm quyền bình đẳng về việc làm cho NLĐ là trách nhiệm của mọi quốc gia. Tại Việt Nam, việc làm là một phần quan trọng trong quá trì...

  pdf203 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 27/12/2022 | Lượt xem: 200 | Lượt tải: 2

 • Tóm tắt luận án Phản biện xã hội trong hoạt động xây dựng pháp luật ở Việt Nam hiện nayTóm tắt luận án Phản biện xã hội trong hoạt động xây dựng pháp luật ở Việt Nam hiện nay

  Thứ nhất, về mặt lý luận: Đảng và Nhà nước xác định việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là điều tất yếu trong tiến trình xây dựng đất nước, coi đó là mô hình tổng quát, là đường lối chiến lược nhất quán của Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Xây dựng kinh tế thị trường và nhà nước pháp quyền không t...

  pdf24 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 27/12/2022 | Lượt xem: 175 | Lượt tải: 1

 • Luận án Hoạt động giải thích văn bản quy phạm pháp luật của tòa ánLuận án Hoạt động giải thích văn bản quy phạm pháp luật của tòa án

  Cùng với sự tồn tại của hệ thống pháp luật, giải thích pháp luật (GTPL) là hoạt động không thể thiếu trong quá trình thực thi pháp luật của mỗi quốc gia. Một sinh viên muốn hiểu thấu đáo điều luật, một luật sư muốn bảo vệ lợi ích của thân chủ, một nhà chức trách muốn giải quyết tranh chấp sẽ nhận ra tầm quan trọng của hoạt động GTPL. Trong ba h...

  pdf187 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 27/12/2022 | Lượt xem: 183 | Lượt tải: 3

 • Luận án Kiểm soát ô nhiễm môi trường nước theo Pháp luật ở Việt Nam hiện nayLuận án Kiểm soát ô nhiễm môi trường nước theo Pháp luật ở Việt Nam hiện nay

  Nước là nguồn gốc của mọi sự sống trên trái đất, là cốt lõi của sự phát triển bền vững ở mỗi quốc gia. Với ý nghĩa và giá trị cực kỳ quan trọng của nước như vậy, vấn đề bảo vệ, giữ gìn nguồn nước sạch phải trở thành một trong những chính sách quan trọng hàng đầu của mỗi quốc gia, đặc biệt là với những nước đang phát triển như Việt Nam. Trong lĩ...

  pdf174 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 27/12/2022 | Lượt xem: 377 | Lượt tải: 2

 • Luận án Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động công chứng theo pháp luật Việt NamLuận án Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động công chứng theo pháp luật Việt Nam

  Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang trong tiến trình thực hiện đổi mới, mở cửa nền kinh tế. Nghị quyết số 49/NQ-TW của Bộ Chính trị ngày 02-6-2005 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 [1] đã xác định: “Xây dựng mô hình quản lý nhà nước về công chứng theo hướng Nhà nước chỉ tổ chức cơ quan công chứng thích hợp; có bước đi phù hợp...

  pdf170 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 27/12/2022 | Lượt xem: 417 | Lượt tải: 5

 • Luận án Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân cấp tỉnh từ thực tiễn Thành phố Hà NộiLuận án Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân cấp tỉnh từ thực tiễn Thành phố Hà Nội

  Sức sống của một Nhà nước pháp quyền chính là pháp luật, pháp luật là công cụ đắc lực hỗ trợ Nhà nước trong việc điều hòa các mỗi quan hệ xâ hội. Muốn vậy, pháp luật phải giải quyết được các vấn để bức xúc của xã hội và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, bảo đảm quyên và nghĩa vụ của công dân. Một trong những yêu cầu quan trọng thúc đây sự phát ...

  pdf174 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 27/12/2022 | Lượt xem: 172 | Lượt tải: 3

 • Luận án Tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng theo pháp luật Việt Nam hiện nayLuận án Tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng theo pháp luật Việt Nam hiện nay

  Sự phát triển của nền kinh tế thị trường làm cho giao dịch ngày càng tăng trưởng đa dạng và phức tạp. Nếu các giao dịch không bảo đảm an toàn sẽ dẫn đến những tranh chấp, gây thiệt hại cho các bên tham gia và cho xã hội. Do vậy, cần phải có một cơ chế pháp lý bảo đảm an toàn cho các giao dịch theo nhu cầu của xã hội và theo yêu cầu của quản lý ...

  pdf158 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 27/12/2022 | Lượt xem: 314 | Lượt tải: 4

 • Luận án Pháp luật Việt Nam về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệuLuận án Pháp luật Việt Nam về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

  Việt Nam là thành viên của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cũng như tham gia các điều ước quốc tế như Công ước Paris về bảo hộ SHCN, Thoả ước Madrid và Nghị định thư Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu, các hiệp định hợp tác kinh tế đa phương, song phương và khu vực mà đặc biệt là ký kết nhiều h...

  pdf169 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 27/12/2022 | Lượt xem: 217 | Lượt tải: 2