• Luận án Bảo vệ quyền trẻ em theo luật hôn nhân và gia đình Việt NamLuận án Bảo vệ quyền trẻ em theo luật hôn nhân và gia đình Việt Nam

  Trẻ em là hạnh phúc, tương lai của mỗi gia đình, là lớp người kế tục sự nghiệp xây dựng và phát triển, quyết định tương lai đất nước. Với vai trò quan trọng như vậy nhưng trẻ em lại là đối tượng còn non nớt về thể chất và trí tuệ, không tự phát triển và trưởng thành bởi vậy cần được bảo vệ và chăm sóc đặc biệt. Sự chở che của cha mẹ, gia đình n...

  pdf173 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 27/12/2022 | Lượt xem: 352 | Lượt tải: 3

 • Luận án Địa vị pháp lý của quản tài viên theo pháp luật phá sản Việt Nam hiện nayLuận án Địa vị pháp lý của quản tài viên theo pháp luật phá sản Việt Nam hiện nay

  Kinh tế thị trường là môi trường lý tưởng để phát triển Doanh nghiệp (DN), Hợp tác xã (HTX). Thông qua các cơ chế của thị trường, nhiều DN, HTX đã mở rộng sản xuất, kinh doanh, không ngừng thiết lập những quy mô mới và nâng tầm danh tiếng trên thị trường. Tuy nhiên, cũng với những cơ chế đó đã tạo ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt, dẫn tới không...

  pdf176 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 27/12/2022 | Lượt xem: 228 | Lượt tải: 2

 • Luận án Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền tác giả theo pháp luật Việt NamLuận án Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền tác giả theo pháp luật Việt Nam

  Nền kinh tế thay đổi theo xu hướng chuyển từ kinh tế lao động thuần túy sang kinh tế tri thức đã được khẳng định ở nhiều quốc gia phát triển1. Giá trị của các ngành công nghệ cao ngày càng tăng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội2. Tài sản do lao động trí tuệ tạo ra được chú trọng đầu tư hơn bao giờ hết. Trong số các sáng tạo tinh thần...

  pdf238 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 27/12/2022 | Lượt xem: 249 | Lượt tải: 2

 • Luận án Pháp luật về xác định giá trị doanh nghiệp trong hoạt động tái cơ cấu các tổ chức tín dụng ở Việt NamLuận án Pháp luật về xác định giá trị doanh nghiệp trong hoạt động tái cơ cấu các tổ chức tín dụng ở Việt Nam

  Tái cơ cấu là yêu cầu cấp thiết nhằm thiết lập nên những tổ chức tín dụng (TCTD) lớn mạnh về tài chính, an toàn trong hoạt động. Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế có những bất ổn, nợ xấu gia tăng, việc cơ cấu lại nhóm chủ thể đóng vai trò là trung gian tài chính, thực hiện hoạt động kinh doanh tiền tệ này sẽ góp phần quan trọng trong việc đả...

  pdf219 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 27/12/2022 | Lượt xem: 189 | Lượt tải: 1

 • Luận án Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử ở Việt NamLuận án Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử ở Việt Nam

  Bảo vệ người tiêu dùng đang là vấn đề được cả xã hội quan tâm vì tầm ảnh hưởng và tác động của nó đến đời sống người dân. Người tiêu dùng là bên yếu thế trong mối quan hệ với thương nhân, họ không có đủ thông tin, kiến thức và điều kiện như thương nhân nên họ cần được bảo vệ bằng một lĩnh vực pháp luật đặc thù, đó chính là lý do ra đời pháp luậ...

  pdf198 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 27/12/2022 | Lượt xem: 382 | Lượt tải: 6

 • Luận án Pháp luật về hoạt động môi giới thương mại điện tửLuận án Pháp luật về hoạt động môi giới thương mại điện tử

  Hoạt động trung gian thương mại nói chung và hoạt động môi giới nói riêng xuất hiện trên thế giới vào khoảng thế kỷ thứ XIII1. Trải qua thời gian, nền kinh tế thế giới có nhiều diễn biến thay đổi. Bên cạnh đó, trình độ công nghệ thông tin của nhân loại phát triển mạnh mẽ không ngừng. Tất yếu, phương thức mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên ...

  pdf198 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 27/12/2022 | Lượt xem: 365 | Lượt tải: 4

 • Luận án Cơ chế giải quyết tranh chấp nguồn nước liên quốc gia và khả năng áp dụng vào tranh chấp nguồn nước sông Mê CôngLuận án Cơ chế giải quyết tranh chấp nguồn nước liên quốc gia và khả năng áp dụng vào tranh chấp nguồn nước sông Mê Công

  Nước ngọt có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự sống của con người và sự phát triển của các cộng đồng dân cư. Lịch sử phát triển các nền văn minh trên thế giới đều gắn với các các con sông. Ví dụ nền văn minh Ai Cập gắn với dòng sông Nile, nền văn minh Lưỡng Hà gắn với sông Tigris và Euphrates, nền văn minh Ấn Độ gắn với dòng sông Hằng hay ...

  pdf158 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 27/12/2022 | Lượt xem: 240 | Lượt tải: 2

 • Luận án Bảo vệ quyền tác giả qua thực tiễn xét xử của toà án nhân dân ở Việt Nam hiện nayLuận án Bảo vệ quyền tác giả qua thực tiễn xét xử của toà án nhân dân ở Việt Nam hiện nay

  QTG với tư h là một bộ phận ủ quyền SHTT, đã và đ ng đóng v i tr qu n trọng đối với sự ph t triển kinh tế - xã hội ủ mỗi quố gi ũng như qu trình hội nhập quố tế ủ quố gi đó. Bảo hộ QTG tạo môi trường s ng tạo và truyền b tri thứ nhân loại, khuyến khí h hoạt động s ng tạo, nghiên ứu kho họ ủ nhân tổ hứ , là nguồn đóng góp ơ bản ho sự ph t tr...

  pdf208 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 27/12/2022 | Lượt xem: 240 | Lượt tải: 3

 • Luận án Chủ thể thực thi pháp luật về phòng vệ thương mại ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tếLuận án Chủ thể thực thi pháp luật về phòng vệ thương mại ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

  Cách đây nhiều thập kỷ, sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, nhận thức về tự do hóa thương mại là “đòn bẩy” giúp khôi phục nền kinh tế, hơn năm mươi quốc gia trên thế giới đã nỗ lực thành lập Tổ chức Thương mại quốc tế (International Trade Organization - ITO) để điều chỉnh quan hệ hợp tác quốc tế. Trước khi thông qua Hiến chương thành...

  pdf184 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 27/12/2022 | Lượt xem: 235 | Lượt tải: 4

 • Luận án Cơ chế pháp lý về sự tham gia của nhân dân trong hoạt động lập pháp ở Việt NamLuận án Cơ chế pháp lý về sự tham gia của nhân dân trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam

  Trong tiến trình đổi mới, phát triển đất nước cho đến nay, vấn đề xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam quan tâm, chú trọng. Kể từ Đại hội VII, qua mỗi kỳ đại hội, tư duy lý luận của Đảng về Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì...

  pdf211 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 27/12/2022 | Lượt xem: 244 | Lượt tải: 2