• Đề tài Quy trình sản xuất biaĐề tài Quy trình sản xuất bia

    Quá trình đường hoá và lọc:Ở nồi malt tiến hành quá trình đường hoá ở 66oC trong 1 giờ. Sau đó nâng lên 76oC và chuyển qua nồi lọc để tách tất cả các bã malt.Lúc này enzym  - amylase bắt đầu hoạt động. Quá trình Huplon hóa :được tiến hành tại nồi Hupblon, ở đây lại xẩy ra quá trình đường hóa 1 giờ. Quá trình lắng trong và làm lạnh: Quá trình nà...

    ppt23 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 11/06/2013 | Lượt xem: 3363 | Lượt tải: 5